Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

151 εγγραφές [81 - 100] Τελευταίες  ημέρες 
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39548. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Ανέκδοτος αλληλογραφία του Ιωάννου Καποδίστρια. Μέρος Α'. Ανατύπωσις..., Αθήναι, 1960, σ.30 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39551. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Αρχειακά ανάλεκτα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1953, σ.474-485 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39550. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Θεόφιλος Κορυδαλεύς ο Αθηναίος. Ανάτυπον, Αθήναι, 1958, σ.8 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39547. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Ο Ούγων Φόσκολος και η Πάργα. Ανατύπωσις..., Αθήναι, 1960, σ.167-179 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39552. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Ονομαστικός κατάλογος των εν Σούδα Κρητών του 1713. Ανάτυπον, Ηράκλειον, 1956, σ.20-28 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39549. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Συμπλήρωμα εις τα "Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας". Ανάτυπον, Αθήναι, 1960, σ.54-70 7 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13425. [ΜΕΤΑΞΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρύτανις], Η τελετή της θεμελιώσεως των νέων Πανεπιστημιακών κτιρίων. Αντιφώνησις εκφωνηθείσα τη 16η Φεβρουαρίου 1939 υπό ...Ιωάννου Μεταξά...Προσφώνησις και λόγος υπό Αναστασίου Οικονομοπούλου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1939, σ. 23+7φφ. εξαιρετικές φωτογραφίες+διάγραμμα, 4ο 12 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 18472. ΜΗΤΣΑΚΗΣ, Κ., Το φιλολογικό έργο του Βασίλη Λαούρδα (1912-1971) , Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1976, σ.45, 8ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία [πανί] 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 37875. ΜΗΤΣΑΚΗΣ, ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ (ΚΑΡΟΛΟΣ), Βυζαντινή Υμνογραφία.Τόμος Α': Από την Καινή Διαθήκη έως την εικονομαχία, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1971, σ.588, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, με αφιέρωση 35 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 28410. ΜΠΑΚΟΛΑΣ, ΝΙΚΟΣ, Ο κήπος των πριγκήπων. Μυθιστόρημα, Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη, "Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις", 1981, σ.151, 8ο, στην σελίδα ψευδοτίτλου υπάρχει σφραγίδα κατόχου [λογοτέχνη] 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39399. [Νομιμοφροσύνη, Λάρισα]: Νομαρχία Λαρίσης, Απολύονται εκ του αξιώματός των 5 μέλη [αναφέρονται ονομαστικά] του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών χωριών του Ν. Λαρίσης επειδή εκρίθησαν μη νομιμόφρονες, 19 Νοεμβρίου 1960, μονόφυλλο πολυγραφημένο 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39397. [Νομιμοφροσύνη, Ξάνθη]: Νομαρχία Ξάνθης - Εμπιστευτικόν, "Κηρύσσονται έκπτωτοι εκ των κατεχομένων υπ' αυτών αξιωμάτων" δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Πετεινού επειδή εκρίθησαν μη νομιμόφρονες, 16 Σεπτεμβρίου 1960, μονόφυλλο πολυγραφημένο 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39400. [Νομιμοφροσύνη, Πέλλα]: Νομαρχία Πέλλης, Το Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης κρίνει "ως μη νομιμόφρονες" δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών [Αραβησσού και Γιαννιτσών] , 7 Σεπτεμβρίου 1960, μονόφυλλο πολυγραφημένο 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39398. [Νομιμοφροσύνη, Ρέθυμνο]: Νομαρχία Ρεθύμνης, Απολύεται ο Χελές Στυλιανός Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Φρατζεσκιανών Μετοχίων "επί τω λόγω ότι δεν τυγχάνει νομιμόφρων", 10 - 12 - 1960, μονόφυλλο πολυγραφημένο 9 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 39533. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ., Περί την Αχειροποίητον Θεσσαλονίκης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1951, σ.472-487, εικόνες 7 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 39574. Π.Π.Σ.Π., Τα υλικά του Α' Μεταδιχτατορικού Συνέδριου της Π.Π.Σ.Π., Αθήνα, 1977, σ.110, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39543. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μίλτος Κουντουράς. Εκατό χρόνια από τη γέννησή του, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1991, σ.235, 8ο, φωτογραφίες 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39566. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η επανάσταση του Εικοσιένα στο κοσμοϊστορικό της πλαίσιο. Λόγος πανηγυρικός...Προτάσσεται εισήγηση του Πρύτανη Δημητρίου Α. Φατούρου, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1984, σ.21 5 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05844. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ, ΔΗΜ., Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια του Δημητρίου. Λόγος..., [Θεσσαλονίκη], "Α.Π.Θ.", 1983, σ. 34, 8ο, εικόνες 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16828. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Η συμβολή της Γεωργίας εις τους Αγώνας του Έθνους. Πανηγυρικός λόγος, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.23, 4ο 5 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 8   Επόμενο >