Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

39 εγγραφές [1 - 20] Τελευταίες  ημέρες 
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08709. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Σύντομη ιστορία των Ελλήνων της Γεωργίας, [Θεσσαλονίκη], χ.χ., σ.111, 8ο, φωτογραφίες 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 38429. [Βέροια]: Διάταγμα "Περί συστάσεως Συνεταιρισμού καταναλωτών, δια την εκτέλεσιν και εκμετάλλευσιν Έργων Ηλεκτροφωτισμού της πόλεως Βερροίας, 5φφ., διαστάσεις 20Χ30 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05790. Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλου [μελέτες στην ελληνική, αγγλική, γαλλική κ.ά. γλώσσες], Αθήναι, 1953, σ. ιε' + 707+31φφ. πίνακες, 8ο, άκοπο 55 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17362. [Δ. Ε. Θ.]: Η Αμερικανική συμμετοχή εις την 28ην Διεθνήν Έκθεσιν Θεσσαλονίκης 1963 [φυλλάδιο], 10φφ., φωτογραφίες, διαστάσεις 22Χ15 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34620. Εμπορικόν Επιμελητήριον Βουλγαρίας, Βουλγαρία [έκδοσις, πιθανόν, για το περίπτερο της Βουλγαρίας στην Δ.Ε.Θ.], Σόφια, 1964, [σ.24], διαστάσεις 23Χ21, φωτογραφίες 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 28656. [Εμφύλιος (;)]: Φωτογραφία, ασπρόμαυρη, διαστάσεις 11Χ9, στο πίσω μέρος σημειώνεται με στυλό: Στην κορυφή του Βιτσίου [αξιωματικοί, στρατιώτες, ιερέας και δημοσιογράφος] 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39081. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [1956], δεκαπενθήμερον φοροτεχνικόν και οικονομολογικόν περιοδικόν, ιδρυτής - διευθυντής: Χαράλ. Α. Σμπαρούνης, Αθήναι. Έτος Ζ', τεύχος 100, Ιανουάριος 1956 έως τεύχος 113, Δεκέμβριος 1956 - λείπουν τα τεύχη υπ' αριθ. 101 και 110. Συνολικά 12 τεύχη δεμένα σε ένα σώμα 28 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39079. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [1957], μηνιαία οικονομολογική και φοροτεχνική έκδοσις, ιδρυτής - διευθυντής: Χαράλ. Α. Σμπαρούνης, Αθήναι. Έτος Η, τεύχος 114, Ιανουάριος 1957 έως τεύχος 126, Δεκέμβριος 1957. Συνολικά 12 μονά τεύχη δεμένα με τα εξώφυλλα σε ένα σώμα, σ.872 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39080. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [1958], φοροτεχνικόν και οικονομολογικόν περιοδικόν, ιδρυτής - διευθυντής: Χαράλ. Α. Σμπαρούνης, Αθήναι. Έτος ένατον, τεύχος 127, Ιανουάριος 1958 έως τεύχος 139, Δεκέμβριος 1958. Συνολικά ένα διπλό και 10 μονά τεύχη δεμένα σε ένα σώμα, σ.776 +σ.31 ευρετήριον ενάτου τόμου (1958) 32 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39589. Εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης, Καταστατικόν Ε.Κ.Θ., Θεσσαλονίκη, 1954, σ.16 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33002. [Ετικέτα]: Λουκούμια εκλεκτά τύπου Σύρου ΠΑΝΤΑΖ - Α. & Ι. Πανταζίδης * πλατεία Εμπορίου, Θεσσαλονίκη, έγχρωμη, [προπολεμική;], διαστάσεις 14Χ8 4 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 16741. [Ετικέτα]: Best Egyptian Cigarettes Dimitrino & Co, Cairo, 1915, διαστάσεις 13Χ14 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 16740. [Ετικέτα]: Manufacture de tabacs et cigarettes d' Orient - Dimitrino & Co, Caire (Egypte), διαστάσεις 16Χ14 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06316. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Το δίδαγμα της 25ης Μαρτίου 1821. Λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1948, σ.20, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38867. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ποινικόν Δίκαιον. Γενικόν μέρος. Τόμος Α' * Τόμος Β', Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1971, σ.517 + σ.564, 8ο, δεμένοι 65 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15587. Η Ελλάς στο δρόμο της προόδου [προπαγανδιστικό φυλλάδιο], Αθήναι, 1961, σ.39, 8ο, φωτογραφίες 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35851. [Κατοχή, Κιλκίς]: Χφον σημείωμα του Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης Παντελεήμονος προς το Υποκατάστημα Κιλκίς της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος με το οποίο βεβαιώνει ότι το ποσό που κατέθεσε στην Τράπεζα ανήκει στον Οργανισμό Χριστιανικής Αλληλεγγύης [Κιλκίς], Θεσσαλονίκη, 6 Μαίου 1943, 1φ., δύο τρύπες από το ντοσιέ στο αριστερό περιθώριο 15 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24822. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου, Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1974(;), σ.595, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 24 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 39592. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία. Ποιές είναι οι κοινωνικές ρίζες του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, Αθήνα, "Π. Καραβάκος", 1954, σ.234, 8ο , μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39613. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Τ' Αμπελάκια κι ο μύθος για το συνεταιρισμό τους. Συμβολή στην οικονομικοκοινωνική ιστορία της ανατ.Θεσσαλίας στα χρόνια της Θεσσαλίας , Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1973(;), σ.175, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 18 €
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >