Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

122 εγγραφές [61 - 80] Τελευταίες  ημέρες 
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40998. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Έρευνα περί εξομολογήσεως και αφέσεως αμαρτιών. Μελέτη αρχών Ευαγγελικών, Αθήναι, "Ελληνικόν Ινστιτούτον της Βίβλου", 1949, σ.66+β' , 8ο, περιορισμένες και προσεκτικές υπογραμμίσεις με κόκκινο μελάνι 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40478. ΜΗΤΣΑΚΗΣ, Κ., Ο Διωγμός [ κατηγορήθηκε ότι "υπέπεσεν εις τα ... παραπτώματα, της δημοσίας υποστηρίξεως του δικτατορικού καθεστώτος, πολιτικής συνεργασίας μετ' αυτού κλπ. " - του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής απολύσεως ενός έτους], Αθήνα, 1977, σ.61, 8ο 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 41014. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Εφηρμοσμένη διδακτική [Διδακτικαί εργασίαι γενόμεναι εν τω Διδασκαλείω Σερρών και Μαρασλείω Διδασκαλείω], Αθήναι, "εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε.", 1935, σ.249, 8ο, άκοπο, ελαχίστη φθορά στο κάτω άκρο του εξωφύλλου 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41028. ΜΟΣΧΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Σύνοψις της χριστιανικής διδασκαλίας μετά μαρτυριών εκ των Ιερών Γραφών, χ.τ. [= ο πρόλογος είναι γραμμένος στη Σμύρνη "κατά Νοέμβριον 1910" καθώς ο Ξ. Μ. υπηρέτησε ως ποιμένας στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Σμύρνης από το 1892 έως το 1922], σ.238 [μαζί] ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ, Π., Φιλοθέου και Ευγενίου Επιστολαί ήτοι σύντομος περί ψυχ΄ξς και θεού διδασκαλία, εν Αθήναις, 1884, σ.λβ'+295 [μαζί] ΒΟΥΝΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Η πρόοδος του χριστιανού αποδημούντος από του κόσμου τούτου εις τον μέλλοντα (εκ του αγγλικού), έκδοσις τρίτη επιδιωρθωμένη, εν Αθήναις, 1877, σ.200 [μαζί] Γραφικαί μελέται δια τους πιστούς τους δημιουργηθέντας εν Χριστώ Ιησού, εν Αθήναις, χ.χ., περιορισμένες υπογραμμίσεις [μαζί] Εκ του σκότους εις το φως, εν Αθήναις, 1908, σ.85. Συνολικά 6 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα, παλαιό δέσιμο - σχεδόν αποκολλημένο το κάτω καπάκι 75 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41037. ΜΟΣΧΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Σύνοψις της χριστιανικής διδασκαλίας μετά μαρτυριών εκ των Ιερών Γραφών, χ.τ. [= ο πρόλογος είναι γραμμένος στη Σμύρνη "κατά Νοέμβριον 1910" καθώς ο Ξ. Μ. υπηρέτησε ως ποιμένας στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Σμύρνης από το 1892 έως το 1922], σ.238 [μαζί] Θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν, σ.16 [μαζί] Τα τέκνα του φωτός, σ.8 40 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38217. ΜΟΥΜΤΖΗΣ, ΤΑΣΟΣ αξιωματικού, ε.α., Αναμνήσεις. Ι Μία ανάμνηση από τ' Αϊβαλί. ΙΙ. Απ' το μικρασιατικό πολεμικό μέτωπο μία ανάμνηση, Αθήναι, 1979, σ.62, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες, με αφιέρωση 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41009. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκ των ποιητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ιώβ - Ψαλμοί - Παροιμίαι - Άσμα Ασμάτων - Εκκλησιαστής - Σοφία Σολομώντος - Σοφία Σειράχ..., εν Αθήναις, 1915, σ.95, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40996. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι πατέρες και συγγραφείς της αρχαίας Εκκλησίας. [Ολοσέλιδες εικόνες Φ. Κόντογλου], Αθήναι, "Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας", 1949, σ.167 27 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05943. ΝΑΛΤΣΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Φίλιππος Β' ο Μακεδών ο ενωτής των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1970, σ.ιστ'+918, 8ο, άκοπο 85 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 21569. Οι μπολσεβίκοι στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Επιμέλεια - σημειώσεις Giuseppe Boffa. Μετάφραση: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος , χ.τ. [=Αθήνα], "Εξάντας", 1975, σ.407, 8ο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38895. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας. Έκδοσις εβδόμη μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά. Τόμος πρώτος - Τόμος δεύτερος - Τόμος τρίτος, σ.[η'+509]+σ.580+σ.487, 8ο, δεμένοι, περιορισμένες υπογραμμίσεις, κυρίως με μολύβι, στις σελίδες 516-521 του δευτέρου τόμου 70 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 41015. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, Πρακτική - Ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία γραφείσα επί τη βάσει των αρίστων και νεωτάτων ξένων και ημετέρων συγγραμμάτων ... μετά πλείστων πρακτικών συνταγών και εικόνων, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Φέξης", 1901, σ.367+351, 8ο, εξαιρετική εικοναγράφηση, παλαιό δέσιμο 75 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06635. Οργάνωσις Κοινωνικής Δραστηριότητος, Η γυναίκα στο παραπέτασμα κι’ η Ελληνίδα, Αθήναι, 1962, σ. 23 7 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 40976. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ, Η Μπογιά και άλλα ποιήματα, Ρώμη(;), "εκδόσεις 8½", χ.χ.[=1972(;)], σ.31, 8ο 16 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41013. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ [Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης], Επιστολή, Αθήναι, 1973, σ.218, 8ο, εικόνες 16 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 41031. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Μεταξύ των δύο πολέμων 1925-1940, Αθήναι, "Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή»", χ.χ.[=1945(;)], σ.424, 8ο, μικρή φθορά στο εξώφυλλο 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05739. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. Έκδοσις έκτη εικονογραφημένη (Εκατονταετηρίδος) μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεωτάτων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης υπό Παύλου Καρολίδου, 8 τόμοι, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1932, σ.[ροθ'+330]+489+[ιε'+316+279]+[κβ+281+320]+[308+264]+[ι'+378+243]+[357+440]+431, 8ο, εξαιρετική εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου, εξαιρετική βιομηχανική βιβλιοδεσία, λείπουν τα περικαλύμματα(;) 220 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28342. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σύστημα του εν Ελλάδι ισχύοντος Διοικητικού Δικαίου, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, 1960, σ.706, 8ο, δεμένο, στο παράφυλλο ονοματεπώνυμο κατόχου, στην σελίδα τίτλου σβυσμένο με στυλό το όνομα του κατόχου 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 01746. ΠΑΥΛΟΣ, Λαυριώτης μοναχός, ιατρός, Σημείον Ιωνά ήτοι η Σύντομος Επιτομή της Αυτοβιογραφίας Παύλου ιατρού Λαυριώτου Μοναχού. Συνετέθη εν τη Ιερά και Μεγίστη Λαύρα Ιούλιον, 1948 και εκδίδεται Ιανουάριον, 1964 , χ.τ., 1964, σ.121, 8ο, εικονογράφηση, με αφιέρωση γραμμένη με μελάνι και σβυσμένη από πάνω με στυλό 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40984. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, Ν., Σερραϊκά μελετήματα. Τοπωνυμικά - Λαογραφικά - Γλωσσολογικά - Ιστορικά. Ανάτυπον, Αθήναι, 1957, σ.130-291, 8ο, με αφιέρωση 12 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6   Επόμενο >