Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

65 εγγραφές [41 - 60] Τελευταίες  ημέρες 
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16300. Μακεδονικόν Ημερολόγιον, εικονογραφημένον, ιδρυτής-διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, έτος τριακοστόν τρίτον 1963, εικονογράφησις Φώτη Μαστιχιάδη. Από τα περιεχόμενα: Η Σχολή Κωνσταντινίδη * Νικ. Σφενδόνης, Οι ιδιοκτήται των εφημερίδων παρουσιάζονται εις τον βασιλέα Γεώργιον Α' * Γ. Χιονίδης, Συμφώνως με ανέκδοτον έγγραφον - Τα σχολεία Βερροίας - Ναούσης κατά το 1898 * Ο ιστορικός εορτασμός της πεντηκονταετίας * Νικ. Σφενδόνης, Βαλκανικόν μέτωπον Α' Παγκοσμίου Πολέμου , Θεσσαλονίκη, σ.392, 8o, φωτογραφίες, καλές διαφημίσεις, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23588. Μακεδονικόν Ημερολόγιον, εικονογραφημένον, ιδρυτής-διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, έτος 1968. Από τα περιεχόμενα: Θανάσης Φροντιστής, Από τις αναμνήσεις μου. * Νικ. Σφενδόνης, Αριστοτέλης Ζάχος * Κ. Δ. Βαρδουνιώτης, Οι Πύργοι της Θεσσαλονίκης * Χρ. Γεωργίου, Το καρναβάλι στο Γέρμα * Φώτης Τριάρχης, Με την Εθνοφυλακή στα λημέρια των ανταρτών [[Εμφύλιος πόλεμος] , σ.352, καλές διαφημίσεις, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 15192. [Μουσική}: Ligue franco - Hellénique, Récital de violon de Polyvios Kiranidis, au piano: Argyro Metaxa, Programme, 1977 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39498. ΜΟΥΣΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Συμβολή στη μελέτη της γενέσεως και ερεύνης τωνν θειούχων κοιτασμάτων του Τροόδους. [Ανάτυπο], εν Αθήναις, "Ακαδημία Αθηνών", 1986, σ.62-75, 4ο, σχήματα, με αφιέρωση 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39499. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιστημονικόν μνημόσυνον Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου (1872-1943). Λόγος. Ανάτυπον, [Αθήνα], "Ακαδημία Αθηνών", 1943, σ.64-87, 4ο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39495. ΜΠΟΝΗΣ, ΚΩΝ., Ελληνικής ή εβραϊκής καταγωγής ήτο ο ομώνυμος πατήρ Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, του και Θεολόγου; [Ανάτυπο], εν Αθήναις, "Ακαδημία Αθηνών", 1981, σ.258-276, 4ο 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31386. ΝΑΛΤΣΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Η προστασία του ονόματος κατά τον Αστικόν Κώδικα. Συμβολή εις την ερμηνείαν του Άρθρ. 58 Α.Κ., Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1950, σ.106, 8ο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28263. ΝΙΣΥΡΙΟΣ, Γ. Δ., Γιάννης Πασαλίδης, χ.τ., χ.χ., σ.222, 8ο, φωτογραφίες 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06615. ΝΟΤΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Παύλος Μελάς. Βιογραφία, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1955, σ. 80 + σ.4 πίνακες, 8ο, άκοπο, σκίσιμο μεταξύ εξωφύλλου και ράχης 14 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39383. [Παιδεία]: Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς κατά την επέτειον εορτήν της 25ης Μαρτίου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, εν Κασιμλή τη 25η - 3- 1925 υπό δημοδιδασκάλου Δ. Μ. Αμανατίδου (Αργυροπολίτου του Πόντου), 3φφ. διαστάσεις 20Χ30cm, γραμμένος με μελάνι [δύο είναι οι λόγοι του ιδίου διδασκάλου γραμμένοι για δύο επετείους της 25η Μαρτίου εκ των οποίων ο πρώτος χρησίμευσε ως υπόδειγμα για τον δεύτερο] 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36460. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Το Μεσολόγγι και ο Φιλελληνισμός. Ομιλία γενομένη...εν τω πλαισίω του εορτασμού της 150ετηρίδος της εθνικής παλιγγενεσίας ... Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως Γεωργίου Ι. Θεοχαρίδου, Ιωάννινα, "Πανεπιστήμιον Ιωανννίνων", 1971, σ.54, 8ο, εικόνες 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 39487. Πώς να υπνωτίζετε! Θεωρία και Πρακτική, Αθήναι, "Αίγλη", χ.χ., σ.15, 8ο 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 24885. [Σιάτιστα]: Ιερά Μητρόπολις Σισανίου - Σιατίστης, Έγγραφον με το οποίον ανακοινώνεται στον παραλήπτη ο διορισμός του ως μέλους της Επιτροπής του Χατζή Ιωαννιδείου κληροδοτήματος, εν Σιατίστη, 1931, υπογράφει ο Μητροπολίτης, σφραγίδα 12 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 37312. ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ. [ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ], Εύθυμα και Σατιρικά, Αθήνα, "Γεώργ. Νασιώτης", 1974, σ.312, 8ο, εικόνες εντός κειμένου και ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου, άκοπο 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 16289. [Σταφίδα]: Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός, Όροι διακηρύξεως διαγωνισμού διά την προμήθειαν σταφιδοπάνων, εν Αθήναις, 1934, δίφυλλο, διαστάσεις 20Χ35 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 36901. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Τοπική Εφορεία Βεροίας, Ματιές στο 1981 * Πρόγραμμα εργασίας 1982 , Βέροια, χ.χ., σ.16, 8ο, φωτογραφίες 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11090. ΤΡΙΒΙΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οδηγός της νεωτέρας μελισσοκομίας, έκδοσις τετάρτη, Αθήναι, "Μιχ. Σαλίβερος", χ.χ. [=1948;], σ.380 +σ.στ', 8ο, εικόνες, άκοπο 14 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 25611. [ΦΙΞ, διαφήμιση]: Μήλο - Φιξ: Ένα νέο εξαιρετικής ποιότητος προϊόν της Α. Ε. "ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΙΞ", μεταπολεμική, τετράπτυχη, διαστάσεις πτυχής 10Χ20 5 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 32558. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης " Ο Ηρακλής " και η εξέλιξις του αθλητισμού εν Θεσσαλονίκη. Β' έκδοσις υπό Κ. Γ. Κωνσταντινίδου, Αθήναι, 1978, σ.125, 8ο 20 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06718. DONTAS, DOMNA N., Greece and the Great Powers 1863 - 1875, Θεσσαλονίκη, I. M. X. A., 1966, σ. VΙ + 223, 8o 25 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4   Επόμενο >