Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

86 εγγραφές [21 - 40] Τελευταίες  ημέρες 
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29608. ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ, εξαμηνιαίο περιοδικό, έκδοση του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης. Έτος 5ο-6ο, τεύχη 16-19, Δεκέμβριος 1987, σ.62, φωτογραφίες. Από τα περιεχόμενα: Αθανάσιος Καρακουλας, Ίωνας Δραγούμης (ΙΔΑΣ). Εμπνευστής και οργανωτής μιας εποποιίας * Αναστάσιος Δάρδας, Η παιδεία στη Σιάτιστα 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 36316. ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ, εξαμηνιαίο περιοδικό, έκδοση του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης. Έτος 10ο, τεύχος 27, Δεκέμβριος 1991, σ.81-176, φωτογραφίες. Πανηγυρικό τεύχος για τα 10 χρόνια των «Ελιμειακών». Από τα περιεχόμενα: Γιώργος Πατιώς, Το χρονικό της εκατονταετηρίδας του νεότερου ελληνισμού στην Κοζάνη * Κούλα Ξηραδάκη, Το προικοσύμφωνο της γνωστής λόγιας του περασμένου αιώνα Μητιώς Σακελλαρίου * Άννα Ρεπανά, Το ιστορικό κτίσης της Παναγίας Κοζάνης * Αναστ. Δάρδας, Το μοναστήρι της Παναγίας Μικροκάστρου-Σιάτιστας και ο σύνδεσμός του με την Κοζάνη 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41347. ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ, εξαμηνιαίο περιοδικό, έκδοση του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης. Έτος εικοστό τέταρτο, τεύχος 55, Δεκέμβριος 2005, σ.118-276, φωτογραφίες. Αφιέρωμα στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 30055. ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ, τριμηνιαίο περιοδικό, έκδοση του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης. Έτος 2, τεύχος 6-7, Σεπτέμβριος / Δεκέμβριος 1983, σ.141-298. Αφιέρωμα στον [καλό] Νικόλαο Π. Δελιαλή 9 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 39362. Εν Θεσσαλονίκη 1900-1960. Κείμενα: Χρίστος Ζαφείρης * Φωτογραφική συλλογή: Άρης Παπατζήκας , Αθήνα, "Εξάντας", 1994, σ.271, διαστάσεις 21Χ28, σκληρά εξώφυλλα 30 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31144. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η συμβολή της Θράκης στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους (Από το 1361 έως το 1920), Αλεξανδρούπολις, 2001, σ.770, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 35 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 41333. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η συμβολή της Θράκης στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους (Από το 1361 έως το 1920), Β' έκδοσις, Αλεξανδρούπολις, 2002, σ.792, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες, σκληρά εξώφυλλα, με αφιέρωση 35 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 41349. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ευρωπαϊκή τέχνη. Επιμέλεια: Νίκος Χατζηνικολάου [Κατάλογος εκθέσεως], "Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη '97", 1997, σ.689, διαστάσεις 21Χ29cm 45 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41330. [ΙΩΑΝΝΗΣ ο Σιναΐτης], Κλίμαξ Ιωάννου του Σιναΐτου ... μεταφρασθείσα υπό Ιερεμίου Αρχιμανδρίτου Σιναΐτου, του Κρητός. Έκδοσις νεωτάτη μετά πολλής επιμελείας και εκκλησιαστικής φιλοκαλίας γενομένη και δια πολλών, σπανίας τέχνης, παλαιών βυζαντινών εικόνων καταστολισμένη , Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου", 1976, σ. κ'+427+ιγ', διαστάσεις 22Χ29cm, σκληρά εξώφυλλα 40 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27903. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο μυστικισμός του Αποστόλου Παύλου, Αθήναι, 1957, σ.144, 4ο 20 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 40678. ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΑΣΟΣ, Αλήθεια και βίωμα στα διηγήματα της "Κάτω βόλτας" του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μελέτη, Θεσσαλονίκη, "τα τραμάκια", 1994, σ.57, 8ο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 28297. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Εικόνες και πραγματικότητες. Τεύχος Α', Αθήναι, "περιοδικόν Χριστιανική Σπίθα", 1957, σ.192, 8ο, εικονογράφηση 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 41339. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Έργα και ημέραι ενός αφανούς σιδηροδρομικού ήρωα εις τον Επιβατικόν Σταθμόν Θεσσαλονίκης ..., δευτέρα έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1977, σ.96, 8ο, φωτογραφίες 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41343. ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία Κύπρος. Ζείδωρος Υετός - Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Δημήτριο Δ. Τριανταφυλλόπουλο επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι του. Τόμος ΟΗ'- ΟΘ' 1 έως 4, Λευκωσία, 2019, σ.1652, 8ο, εικόνες 75 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08250. ΚΥΡΟΥ, ΗΛΙΑΣ, Προς Βορράν!.. (Μακεδονία και Κοσσυφοπέδιον), Θεσσαλονίκη, 1961, σ. 52, 8ο, χάρτες 8 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40608. Λεύκωμα αναμνηστικόν 22ου Συνεδρίου της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, Θεσσαλονίκη 4-8 Αυγούστου 1968, [σ,16], διαστάσεις 28Χ21cm, φωτογραφίες και εικόνες 9 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 41344. ΛΙΑΛΙΑΤΣΗΣ, ΠΑΝΟΣ, Η Αργολική λογοτεχνία 1830-1993, Αθήνα, "Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου ο Παλαμήδης", 1994, σ.303, 8ο 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38968. ΛΟΥΣΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ιστορία του Νυμφαίου - Νέβεσκας - Φλωρίνης. Συμβολή των Νυμφαιωτών στην εθνική, ιστορική, οικονομική, πολιτιστική και παραδοσιακή ζωή του, Θεσσαλονίκη, 1988, σ.366, 8ο, φωτογραφίες 24 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08722. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Τα υπογραφέντα εις Αγίαν Κυριακήν [Κρήτη] έγγραφα και η επίδρασις αυτών εις την όλην εξέλιξιν των γεγονότων. Ανάτυπον, Αθήναι, 1969, σ.300-320, 4ο 7 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 23117. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, Τα πρόσωπα του δράματος στο πεζογραφικό έργο του Μάριου Χάκκα. Μελέτη, Θεσσαλονίκη, "τα τραμάκια", 1995, σ.79, 16ο 9 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5   Επόμενο >