Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

31 εγγραφές [21 - 31] Τελευταίες  ημέρες 
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05471. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Το κληροδότημα του καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους φιλενωτικούς της βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439-17ος αι.). Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1967, σ.381+ πίνακας: Ο καρδινάλιος Βησσαρίων, 8ο, άκοπο 40  €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39702. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝ., Από την μοναχική ζωή της αιγυπτιακής Σκήτεως. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1988, σ.250-285, 8ο 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14819. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Η εν τη τελευταία αναχωρήσει δραστηριότης Γρηγορίου του Θεολόγου κατά τας επιστολάς αυτού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1963, σ.24, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39703. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Η έννοια της διπλής γνώσεως κατά τον Γρηγόριον Παλαμάν. Ανάτυπον, εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1963, σ.12 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39713. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Η μνήμη του ιερού Φωτίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1994, σ.129-154 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39711. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Τα σημεία της αποκαλύψεως. Ανάτυπον, Αθήναι, 1968, σ.15 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04133. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αι περιπέτειαι των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1960, σ.53, 8ο 11 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24563. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Άκτιστον και κτιστόν, αγέννητον και γεννητόν εις την θεολογίαν του Μεγάλου Αθανασίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1974, σ.11-22 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39704. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η προσφορά της κτίσεως. "Τί σοι προσενέγκωμεν;". Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1977, σ.539-546 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39197. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μεθόδιος Ανθρακίτης. Βίος - Δράσις-Ανέκδοτα έργα, Ιωάννινα, "Ηπειρωτική Εστία", 1953, σ.79 10 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 18357. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το χρέος προς την εθνικήν παράδοσιν. Λόγος...προτάσσεται εισήγησις του πρυτάνεως καθηγητού Ευαγγέλου Σδράκα , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.21, 4ο 5 €
< Προηγούμενο   1 [2]   Επόμενο >