Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

127 εγγραφές [21 - 40] Τελευταίες  ημέρες 
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37518. Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος, Αθήναι, 1937. Τόμος Β' - Τεύχος ΙΙ, σ.114-200. Από τα περιεχόμενα: Παναγιωτόπουλος Κ., Ο συνοικισμός του Καλοχωρίου (Κασκάρκας Θεσσαλονίκης) * Τεύχος ΙΙΙ, σ.201-296. Από τα περιεχόμενα: Παναγιωτόπουλος Κ., Ο συνοικισμός του Καλοχωρίου (Κασκάρκας Θεσσαλονίκης) (συνέχεια ΙΙ)] * Παπάζογλου, Χρ., Η σηροτροφία εν τη νήσω Λέσβω. Συνολικά δύο τεύχη [δελτία] 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19023. Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος, Αθήναι, 1937. Τόμος Β' - τεύχος IV, σ.296-400, άκοπο. Από τα περιεχόμενα: Τσώλης, Μ., Τα μαγγανοπήγαδα εις την πεδιάδα Θεσσαλονίκης [συνεχίζεται] * Πανάγος, Ευστάθιος, Συνθήκαι βαμβακοκαλλιεργείας εις τον νομόν Σερρών] . Τεύχος V, σ.401-528, άκοπο. Από τα περιεχόμενα: Τσώλης, Μ., Τα μαγγανοπήγαδα εις την πεδιάδα Θεσσαλονίκης * Μίχου, Παύλος, Αττική - Μεγαρίς - Αίγινα. Συνολικά δύο τεύχη [δελτία] 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28087. Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος, Αθήναι, 1937. Τόμος Β' - τεύχος VΙ, σ.529-656, άκοπο. Περιεχόμενα: Α' Γεωπονικόν Συνέδριον Μακεδονίας - Θράκης - Πρακτικά 9 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40338. [ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π0ΑΝΟΣ], Η διάσπαση του ΚΚΕ - Μέσα από τα κείμενα της περιόδου 1950-1975. Επιμέλεια Πάνου Δημητρίου , Αθήνα, "Πολιτικά Προβλήματα", 1975, σ.594+590, 8ο 48 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26277. ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, εξάμηνο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιοδικό, εκδότης Ντίνος Χριστιανόπουλος, γραφική επιμέλεια Κάρολος Τσίζεκ, εκτύπωση Ν. Νικολαϊδης, Θεσσαλονίκη. Έτος τρίτο, τεύχος 2, Καλοκαίρι 1960, σ.111. Από τα περιεχόμενα: Νίκος Καχτίτσης, Η Ομορφάσχημη * Τάκης Σινόπουλος, Παύλος ή τα πουλιά * Ντίνος Χριστιανόπουλος, Γιώργος Θέμελης. Σημείωμα * Γιώργος Θέμελης, [11 Ποιήματα] * Ντίνος Χριστιανόπουλος, [4 Ποιήματα] 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 17407. ΔΙΑΛΟΓΟΣ, τρίμηνη έκδοση πνευματικού προβληματισμού, διευθυντής Βασίλης Φράγκος, Θεσσαλονίκη. Χρόνος Α', τεύχος 2, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1962, σ.67-129. Από τα περιεχόμενα: Οδυσσέας Ελύτης, Της δικαιοσύνης Ήλιε...(ποίημα) * Πέτρος, Σπανδωνίδης, Η ελληνικότητα * Βασ. Λαούρδας, Εισαγωγή στο έργο του Π. Πρεβελάκη * Ν. - Α. Ασλάνογλου, Ατομικιστική και κοινωνική ποίηση * Νόρα Αναγνωστάκη, Ελένη Βακαλό: Η έννοια των Τυφλών, σ.68-129 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40340. [ΔΟΥΚΑΣ, Κ.], Μαθήματα πρακτικής αστυνομίας. Εκπονηθέντα και διδαχθέντα υπό του τέως Μοιράρχου ΔΟΥΚΑ Κ. εις τους μαθητάς της Σ.Ο.Χ. και συμπληρωθέντα υπ' αυτού ως Ταγματάρχου, έκδοσις Β', χ.τ. [=Αθήνα], 1957, σ.235, 8ο, στη σελίδα τίτλου σημειώνεται με στυλό ονοματεπώνυμο κατόχου 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07731. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΡΟΣΟΣ, Απομνημονεύματα: Η Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή. Σύστασις- αξία και δράσις του σώματος. Ιστορία και θρύλοι, 1961, σ.150, 8ο, αποκολλημένο εξώφυλλο 13 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03664. ΕΙΜΑΡΜΕΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ [=ΒΟΡΡΕΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ], Η Κουκουβάγια και ο καθηγητής κ. Πάνσοφος, Αθήναι, "Αετός", 1945, σ.79, 8ο, άκοπο με μικρές φθορές στη ράχη και στα εξώφυλλα 19 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40373. Έκδοσις Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως, Σύγχρονοι οδηγηταί, Αθήναι, 1957, σ.106, 8ο 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 20768. ΕΞΑΝΤΑΣ, τρίμηνη έκδοση, εκδότης - διευθυντής Μάκης Τρικούκης, Θεσσαλονίκη. Έτος 1ο - τεύχος 2/3, Απρίλιος - Σεπτέμβριος 1972, σ.95. Από τα περιεχόμενα: Erich Auerbach, Ο κόσμος στο στόμα του Πανταγκρουέλ * M. Vitti, Ρεαλισμός και αντιρεαλισμός στο ελληνικό μυθιστόρημα των μέσων του 19ου αιώνα * Τ. Σιμώτας, Η τραγική ύπαρξη (η κρίση της επικής συνείδησης) * Μ. Τρικούκης, «Μέρες του '36» του Θ. Αγγελόπουλου 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40342. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ψυχικαί ανωμαλίαι των παίδων και τρόποι βελτιώσεως αιτών. Στοιχεία ψυχοπαθολογίας του παιδός και θεραπευτικής παιδαγωγικής, εν Αθήναις, ¨Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας", 1953, σ.340, 8ο, άκοπο 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40344. Επίσκοπος ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Εκκλησιαστικά Υπομνήματα, Αθήναι, "Ο Σταυρός", 1969, σ.204, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40361. Επίσκοπος ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Ορθόδοξος ναός - Σύντομα κηρύγματα, Αθήναι, "Ο Σταυρός", 1976, σ.254, εικόνες [μαζί δεμένο, του ιδίου] Εις την Θείαν Λειτουργίαν - Πρακτικαί ομιλίαι. Τεύχος Α', Αθήναι, "Ο Σταυρός", 1977, σ.346, εικόνες 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40363. Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων, Το γλωσσικό μας πρόβλημα...[Σ' αυτόν τον τόμο: Αλέξανδρος Αργυρίου * Ι.Θ. Κακριδής * Κώστας Κουλουφάκος * Αναστάσιος Πεπονής * Τάκης Σινόπουλος], [Αθήνα], "Κέδρος", 1972, σ.91, 8ο 7 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40356. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι Ακαλανιώται και το χωργιό τους. Σημειώματα και αναμνήσεις, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.72+ δύο αναδιπλούμενοι χάρτες, 8ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση δωρητή 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23258. Η ΛΕΞΗ ελληνική και ξένη λογοτεχνία, έκδοση - διεύθυνση Αντώνης Φωστιέρης - Θανάσης Θ. Νιάρχος, Αθήνα. Ειδικό τεύχος 75-76, Ιούλιος - Αύγουστος 1988, σ.467-601. Αφιέρωμα: Η αρχαία τραγωδία 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 40359. Η ΛΕΞΗ ελληνική και ξένη λογοτεχνία, έκδοση - διεύθυνση Αντώνης Φωστιέρης - Θανάσης Θ. Νιάρχος, Αθήνα. Ειδικό τεύχος 203-204, Ιανουάριος - Ιούνιος 2010, σ.285. [Αφιέρωμα]: Η κυπριακή λογοτεχνία - πενήντα χρόνια κυπριακής δημοκρατίας 8 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 40383. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Κατώφλι και παράθυρο, Αθήνα, 1962, σ.55, 8ο, το εξώφυλλο και τα εσωτερικά κλισέ φιλοτεχνήθηκαν από τη ζωγράφο Ιωάννα Φραγκάκι, στο κάτω μέρος του εξωφύλλου σημειώνεται ο χρόνος εκδόσεως της συλλογής - αποκολλημένες οι πρώτες 14 σελίδες 25 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 40382. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Ποιήματα, Αθήνα, 1957, σ.30, 8ο 20 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...7   Επόμενο >