Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

60 εγγραφές [21 - 40] Τελευταίες  ημέρες 
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32000. ΚΑΜΒΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η σωφρονιστική μεταχείρισις των εγκληματιών, Αθήναι, 1949, σ.144, 8ο, άκοπο, αποκομμένο τμήμα της σελίδας ψευδοτίτλου με την αφιέρωση 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20446. ΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η βραχεία κατά της ελευθερίας ποινή και η μετατροπή αυτής (άρθρ. 82 Π. Κ.), Θεσσαλονίκη, "Εταιρία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1965, 173, 8ο, άκοπο 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27886. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Χάρται μέσης Βυζαντινής περιόδου (565 - 1081), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1976, [σ.117], διαστάσεις 34Χ24 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27887. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Χάρται πρωΐμου Βυζαντινής περιόδου (324 - 565), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1978, [σ.106], διαστάσεις 34Χ24 22 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 28750. ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, Τα διηγήματα. Α' ["Τα διηγήματα αυτά γράφτηκαν στα φοβερά χρόνια της κατοχής και στα χειρότερα του εμφύλιου πολέμου που ακολούθησαν"], Θεσσαλονίκη, 1991, σ.115, 8ο 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 31736. [Κιλκίς]: Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων, Προκήρυξις προς τον Λαό του νομού Κιλκίς, μονόφυλλο, διαστάσεις 17.5Χ24.5. Ανακοινώνεται ο Νικ. Πάτρας, ως υποψήφιος του Κόμματος των Αγροτών και Εργαζομένων στο νομό Κιλκίς 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24165. ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πολιτική Δικονομία. Περιέχουσα τα άρθρα, μετά πάσης τροποποιήσεως μέχρι σήμερον, πάντα σχετικόν νόμον, διατάγματα, εγκυκλίους, πλήρη ερμηνείαν, άπασαν την νομολογίαν από του 1834 μέχρι σήμερον, νομικάς διατριβάς, γνωμοδοτήσεις κλπ. Τόμος τρίτος , Αθήναι, 1937, σ.1923-3136, 8ο, δεμένο 32 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23217. ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πολιτική Δικονομία. Περιέχουσα, μετά πάσης τροποποιήσεως μέχρι σήμερον, πάντα σχετικόν νόμον, διατάγματα, εγκυκλίους, πλήρη ερμηνείαν, άπασαν την νομολογίαν από του 1834 μέχρι σήμερον, νομικάς διατριβάς, γνωμοδοτήσεις κλπ. [Τόμος πρώτος, άρθρα 1-126], Αθήναι, 1934, σ.1007, 8ο, δεμένο 27 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39662. ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πολιτική Δικονομία. Περιέχουσα, μετά πάσης τροποποιήσεως μέχρι σήμερον, πάντα σχετικόν νόμον, διατάγματα, εγκυκλίους, πλήρη ερμηνείαν, άπασαν την νομολογίαν από του 1834 μέχρι σήμερον, νομικάς διατριβάς, γνωμοδοτήσεις κλπ. Τόμος τέταρτος, [άρθρα 349-527], Αθήναι, 1938, σ.3140-4611, 8ο, δεμένο 38 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 40860. ΚΟΥΡΑΚΟΥ- ΔΡΑΓΩΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ κ.ά. [Συλλογικό έργο], Ο σαντορίνη της Σαντορίνης, Αθήνα, "Ίδρυμα Φανή Μπουτάρη", 1994, σ.223, διαστάσεις 28Χ28cm, φωτογραφίες: Ανδρέας Σμαραγδής, Γιάννης Βαλτής - Heinz Troll , σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 75 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 21277. ΚΡΟΝΙΝ, Α. - Ζ., Η δύναμι της δημιουργίας. Μετάφρασι Μιχ. Πριονιστή, Αθήναι, "Άτλας", 1958, σ.160, 8ο 8 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40857. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, Αθήνα, "Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας", 1987, σ.136, 8ο, με αφιέρωση 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40859. ΜΑΡΑΤΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Ελληνική βιβλιογραφία Εμπορικού Δικαίου, Αθήναι, 1978, σ.284, 8ο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40847. [Μελέται Πολιτικής Δικονομίας], ΛΙΒΑΔΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Πραγματεία περί ανταγωγής, εν Αθήναις, 1917, σ.ια'+283, αποκομμένο το επάνω τμήμα της σελίδας τίτλου - εκεί που υπήρχε αφιέρωση [μαζί] ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, ΧΑΡ., Περιορισμός της μαρτυρικής αποδείξεως λόγω ποσού, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη & Υιού", 1931, σ.255, αποκομμένο το επάνω τμήμα της σελίδας τίτλου - εκεί που υπήρχε αφιέρωση [μαζί] ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Το δεδικασμένον κατά το Αστικόν και Δικονομικόν Δίκαιον, εν Αθήναις, 1929, σ.δ'+128 [κολοβό]. Συνολικά 3 βιβλία (το ένα κολοβό) δεμένα σε ένα σώμα 55 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40846. [Μελέται Πτωχευτικού Δικαίου] ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η Ανώνυμος Εταιρεία και η πτώχευσις αυτής, Αθήναι, 1927, σ.158 [μαζί] ΡΟΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η κήρυξις της πτωχεύσεως μετά τον θάνατον του οφειλέτου εμπόρου, Αθήναι, εκδοτικόν βιβλιοπωλείον "Το Νομικόν", 1945, σ.71, με αφιέρωση [μαζί] ΜΠΑΖΟΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο ανοικτός λογαριασμός εν περιπτώσει πτωχεύσεως και κατασχέσεως, Αθήναι, 1939, σ.85 [μαζί] ΠΕΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΙΧ. Περί πτωχεύσεως. Νομοθεσία - Ερμηνεία - Νομολογία - Οδηγός και υποδείγματα διαδικασίας, Αθήναι, Εκδοτικός Οίκος Τζάκα - Δελλαγραμμάτικα, 1939, σ.322 [μαζί] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μελέτη περί χρεωκοπίας και αποκαταστάσεως κατά τον νόμον ΨΛΣΤ' του 1878, εν Αθήναις, 1881, σ.357. Συνολικά 5 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 140 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17521. ΜΕΛΙΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ, Οι Λαζαρίνες του Ρουμπλουκιού. Σημαντικό δρώμενο μακεδονικής λαϊκής λατρείας, Θεσσαλονίκη, "Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης", 1977, σ.55, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05676. ΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ, ΗΛΙΑΣ, Η παιδική εγκληματικότης εν Ελλάδι και αλλαχού. Τα Αναμορφωτικά Άσυλα και Σχολεία. Συλλογή άρθρων και διαλέξεων σχετικώς με την εγκληματικότητα των παίδων και την λειτουργίαν των Αναμορφωτικών Σχολείων υπό την επίδρασιν των νεωτέρων κατευθύνσεων, Θεσσαλονίκη, 1940, σ.158, 4ο, άκοπο, στην σελίδα τίτλου διακριτική σφραγίδα κατόχου 24 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 40855. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΣΟΣ, Τα συμβάντα και ο τοίχος, Αθήνα, 1974, σ.74, 8ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17841. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Στοιχεία Αστικού Δικαίου. Έκδοσις Β' ηυξημένη και διορθωμένη (Έκδοσις Δ' -Ανατύπωσις). Βιβλίον πρώτον: Γενικαί αρχαί, Αθήναι, "Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος", 1933, σ.η΄+351, 4ο, δεμένο - μικρή φθορά στην ράχη 23 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 07347. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αυτόχθονες και Ετερόχθονες. Η πολιτικο-κοινωνική διαμάχη στην επαναστατημένη Ελλάδα (1827-1829). Η περίπτωση της Σμύρνης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ. 544-575, 8ο 5 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3   Επόμενο >