Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

125 εγγραφές [121 - 125] Τελευταίες  ημέρες 
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39659. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα, υπό Κωνστ, Ν. Καράβα. Τόμος τρίτος: Γενικοί κανόνες περί των εμπορικών συναλλαγμάτων-...-Συνάλλαγμα μεταφοράς, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1935, σ.824, 8ο, δεμένο, μικρή φθορά στο δέσιμο 28 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08393. MARCANTONATOS, L., Α Αthenes pendant la guerre: Journal d' un témoin (Οctobre 1940-Αvril 1941), Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1976, p. 234, 8o 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05831. PSOMIADES, HARRY, The Eastern Question: The last phase. A study in Greek - Turkish diplomacy, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1968, p. 145+maps 3, 8o, hardcover 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14935. SOPHOCLES, S. M., The religion of Modern Greece, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1961, p.74, 4o 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39638. ZIAKAS, GREGORIOS, The pseudo-Aristotelian writings in the Arabic tradition. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.148-213, 8ο 9 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 5 6 [7]   Επόμενο >