Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

122 εγγραφές [101 - 120] Τελευταίες  ημέρες 
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11090. ΤΡΙΒΙΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οδηγός της νεωτέρας μελισσοκομίας, έκδοσις τετάρτη, Αθήναι, "Μιχ. Σαλίβερος", χ.χ. [=1948;], σ.380 +σ.στ', 8ο, εικόνες, άκοπο 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40981. ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Το λεξικό του Φωτίου. Χρονολόγηση - χειρόγραφη παράδοση. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1967, σ.118, 8ο 25 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 19563. ΤΣΒΑΪΧ, ΣΤΕΦΑΝ, Αμόκ * Το γράμμα μιάς άγνωστης * Το φεγγαρόλουστο δρομάκι. Μεταφραστής Αλεξ. Καρρέρ, [Αθήνα], "Γκοβόστης", χ.χ., σ.119, 8ο 13 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 35145. Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Φώτης Κόντογλου [Κατάλογος εκθέσεως], Αθήνα, 1978, σ.127, 8ο 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07933. Υπουργείον Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός αλληλογραφίας Χωροφυλακής, Αθήναι, 1959, σ.63, 8ο 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06641. Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως - Γενική Διεύθυνσις Τύπου, Η κομμουνιστική υπονόμευσις του έθνους. Τα αρχεία αποκαλύπτουν, [Αθήνα], χ. χ. [=196(;)], σ.75, 8ο, εικόνες 13 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08050. Υπουργείον Συντονισμού, [Απολογισμός των οικονομικών επιτευγμάτων της Εθνικής Κυβερνήσεως]. Επί τη πρώτη επετείω της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 19067 - Τα επιτεύγματα της Εθνικής Κυβερνήσεως εις τον οικονομικόν τομέα , Αθήναι, 1968, σ.43, 8ο 7 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 41036. ΦΑΡΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ, Θεσσαλονίκη - Ιστορικά σκίτσα. Τόμος Α', Θεσσαλονίκη, "έκδοση της εφημ. Μακεδονίας", 1932, σ.96, 8ο 35 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 16141. ΦΟΡΜΟΖΗΣ, Π. Ε., Ο Λορέντζος Μαβίλης ο πατριώτης και ποιητής, εν Θεσσαλονίκη, "εκδοτικός οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου", 1938, σ.58, 8ο 20 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 36523. ΧΑΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η φωτιά [Η φωτιά * Ο πόλεμος * Ο δρόμος], έκδοση τρίτη, χ.τ., "Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις", 1962, σ.162, 8ο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40979. ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η κατάστασις πολιορκίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.669-688, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40980. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡ., Αστικός Κώδικας. Δοκίμιο μεταγραφής του στην εθνική γλώσσα των Ελλήνων και εισαγωγικό σημείωμα * [Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας στη δημοτική]. Ανάτυπο από το δοκίμιο Μεταγραφής του Αστικού Κώδικα, Αθήνα, 1963, σ.οα', 8ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40986. ΨΥΧΑΡΗΣ [ΓΙΑΝΝΗΣ], Μεγάλη ρωμαίϊκη επιστημονική γραμματική σε δύο βιβλία. το βιβλίο του δασκάλου και το βιβλίο του μαθητή. Πρώτος τόμος, εν Αθήναις, "εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκης", 1929, σ.β'+ 328 [μαζί] δέφτερος τόμος, Αθήνα, "εκδοτικός οίκος Ι.Δ. Κολλάρος και Σια", 1935, σ.433 [μαζί] τρίτος τόμος, Αθήνα, "εκδοτικός οίκος Ι.Δ. Κολλάρος και Σια", 1937, σ.377. Συνολικά οι τρεις τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα - καλό νεότερο δέσιμο, σε κάθε τόμο σημειώνεται στο πάνω περιθώριο με στυλό το όνομα κατόχου [Β. Δ. Φόρης] 170 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16549. DEANE, PHILIP [ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ], Αιχμάλωτος στην Κορέα, [Αθήνα], "'Ικαρος", 1954, σ.158, 8ο, φθορές στη ράχη της κουβερτούρας 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40972. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου. Τόμος Β'. Εμπράγματον Δίκαιον, έκδοσις τρίτη βελτιωθείσα και επαυξηθείσα, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου", 1929, σ.ιβ'+418, δεμένο - έντονες φθορές στο εξωτερικό μέρος της ράχης 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41004. JONES, STANLEY, Ο Χριστός και τα ανθρώπινα δεινοπαθήματα. Μετάφρασις εκ του αγγλικού υπό Πολυκ. Λογγινίδου, Χανιά - Κρήτης, "Παγκρήτιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος", 1937, σ.199 [μαζί] ΤΟΡΡΥ, Π.Α., Ομιλίαι προς πάντας περί της Βίβλου και του Χριστού της Βίβλου, μεταφρασθείσα εκ του αγγλικού υπό Α. Μ. Α., εν Χανίοις, χ.χ., σ.112 [μαζί] ΓΕΓΛΕ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία εκκλησιαστική συνταχθείσα κατά το επίσημον πρόγραμμα προς χρήσιν των μαθητών της Α' τάξεως των γυμνασίων, εν Αθήναις, "Μιχαήλ Σαλίβερος", 1928, σ.143. Συνολικά 3 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 50 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40991. KALLÉRIS, JEAN, Les anciens macédoniens. Études linguistique et historique. Tome I. Avec une carte historique hors texte * Tome II - première partie , Athènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1988, p.[XXVI+682] 55 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40992. KALLÉRIS, JEAN, Les anciens macédoniens. Études linguistique et historique. Tome I. Avec une carte historique hors texte, Athènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1954, p.XXVI+328, 8o 30 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 41022. PERNOT, HUBERT, Études de linguistique néo-hellénique II. Morphologie des parlers de Chio, Paris, 1946, p.XVI+422, 8o 85 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 41023. PERNOT, HUBERT, Études de linguistique néo-hellénique III. Textes et lexicologie des parlers de Chio, Paris, 1946, p.603, 8o 110 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 5 [6] 7   Επόμενο >