Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

188 εγγραφές [101 - 120] Τελευταίες  ημέρες 
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41111. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Ελληνική παιδεία και χριστιανισμός. Λόγος...επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1932, σ.34, 8ο 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28056. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, Η ανάτασις της εθνικής ψυχής. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1950, σ.13 5 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 16180. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Περί του Έθνους - Η έννοια του Έθνους και η ολοκλήρωσις της Ευρώπης. Λόγος...Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως Δημητρίου Ι. Δελιβάνη, Θεσσαλονίκη, 1966, σ.32, 8ο 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06947. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο Μακεδονικός Αγών [Διάλεξις], Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1962, σ.18, 4ο 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41116. ΛΙΒΑΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο καιρός κατά τους υπέρ της ελευθερίας αγώνες των Ελλήνων. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς την 25ην Μαρτίου 1968 εν τη αιθούση τελετών των Πανεπιστημιακών Σχολών Ιωαννίνων, Ιωάννινα, "Α.Π. Θ.", 1968, σ.13 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07088. [ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] , Εις μνήμην Βασιλέως Παύλου. Ομιλία κ. Δ. Α. Μακρίδη Αναπληρωτού Γενικού Εόφορου Εφόρου Σχολών Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, [1964], σ.14, 8ο 7 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 02505. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο τύπος του εθνικού ποιητή: Ο αντίκτυπος του αλβανικού έπους στην ποίηση μας. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1979, σ.35, 8ο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40764. [Μελέται Εμπορικου Δικαίου], ΣΗΜΙΤΗΣ, Σ., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Τόμος Α', εν Πειραιεί, 1894, σ.ε'+154+δ' [κολοβό;] [μαζί του ιδίου] Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μέρος Γενικόν. Τόμος Β'. Εμπορικαί πράξεις - Έμποροι, εν Πειραιεί, 1897, σ.212 [μαζί] ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. Περί των δολίων απομιμήσεων των βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων, εν Αθήναις, 1927, σ.30 [μαζί] ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Μονογραφία επί των ειδικών παραγράφων του Εμπορικού Νόμου, εν Αθήναις, 1872, σ.184 [μαζί] ΛΙΤΖΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ζητήματα εκ του άρθρου 670 του Εμπορικού Νόμου, Αθήναι, 1934, σ.54, αποκομμένο λευκό τμήμα της σελίδας τίτλου εκεί που υπήρχε αφιέρωση [μαζί] ΣΗΜΙΤΗΣ, Γ. Σ., Η αγοραπωλησία τσιφ, εν Αθήναις, 1927, σ.67 [μαζί, του ιδίου] Περί αθεμίτου ανταγωνισμού, Αθήναι, 1929, σ.141. Συνολικά 7 βιβλία και έντυπα δεμένα σε ένα σώμα - λευκά φύλλα αναπληρώνουν βιβλίο που αφαιρέθηκε 85 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 41180. ΜΕΛΛΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Οι πόρτες των Σερρών. Τριάντα πέντε σχέδια από πόρτες της πόλης των Σερρών και της περιοχής τους [Λεύκωμα]. Εισαγωγή Πέτρου Κων. Σαμσάρη, Σέρρες, "Κέντρο Αρχιτεκτονικής Παράδοσης Σερρών", 1999, διαστάσεις 34Χ24cm, με αφιέρωση, αριθμημένο αντίτυπο 109/1000 35 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 41184. ΜΕΛΛΙΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, Οδοιπορικό με το χορευτικό Πρέσπα- Φλώρινας, Φλώρινα, 1995, σ.33, φωτογραφίες 5 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 41190. ΜΗΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΟΣ, Κερασιά η νύμφη της Νεβρόπολης και πετροπέρδικα των Αγράφων. Γ' έκδοση (Με συμπλήρωμα: Άγνωστα στοιχεία στο φως), Θεσσαλονίκη, 1992, σ.288, 8ο, φωτογραφίες 20 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 38239. ΜΟΔΗΣ, Γ., Μακεδονικές ιστορίες. "Ντόκτορ Γιάννη", Αθήναι, 1957, σ.219, 8ο 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34722. ΜΟΤΣΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Βίος και πάθη του αμαρτωλού Σωφρόνιου [Επίσκοπος Βράτσας (Βουλγαρίας) Σωφρόνιος]. Ανάτυπο, Ιωάννινα, 1989, σ.65-108 7 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 25582. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Αναμνήσεις [Λεύκωμα σχεδίων], Θεσσαλονίκη, "Διαγώνιος", 1976, σ.78, 8ο 28 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08161. ΜΠΙΡΚΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Γιατί πολεμήσαμε - Η αλήθεια και το ψεύδος για την εθνική Αντίσταση, Αθήνα, 1956, σ.234, 8ο, μικρές φθοές στη ράχη 17 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04336. ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Προλήψεις του ελληνικού λαού και ερμηνεία αυτών, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1931, σ.132, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14586. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η λειτουργία των προηγιασμένων, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1955, σ.125, 8ο, άκοπο, μικρή φθορά στο εξώφυλλο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40774. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λόγος πανηγυρικός εις την εορτήν των Τριών Ιεραρχών εκφωνηθείς τη 30η Ιανουαρίου 1946: Εργασία και επάγγελμα κατά τον μέγαν Βασίλειον , εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1947, σ.29, 8ο 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41107. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ, Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς ...την 24.3.72, Θεσσαλονίκη, "Α.Β.Σ.Θ.", 1972, σ.17 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 41143. [Νέον Ρύσσιον]: Σαράντης Αρνάκης, Γεωργο-οικονομική έρευνα του χωρίου "Νέον Ρύσσιον". Επί πτυχίω διατριβή...πολυγραφημένο. Από τα περιεχόμενα: Αι φυσικαί συνθήκαι της γεωργικής παραγωγής - Αγρο-δημογραφικά και κοινωνικά δεδομένα [Ιστορικόν * πληθυσμός * επαγγελματισμός * κατανομή της γης* υγειονομική κατάστασις ...* κοινωνικός βίος κ.ά.] - Αγροπολιτικά δεδομένα - σύντομος σκιαγράφησις της περιουσιακής καταστάσεως - Γεωργοοικονομικά συμπεράσματα επί των τύπων και της όλης οικονομίας του χωρίου , Θεσσαλονίκη, 1947, 84φφ. 85 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...10   Επόμενο >