Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

60 εγγραφές [1 - 20] Τελευταίες  ημέρες 
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 22968. ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δημοκρατία - Λαϊκή κυριαρχία. Ουσία και περιεχόμενον, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.123, 4ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33808. ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Το Δίκαιον της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Άρθρα 965 - 1109), Θεσσαλονίκη, 1969, σ.156, 4ο, με αφιέρωση 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41963. Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου εκδιδομένη επιμελεία του Διευθυντού του Κέντρου. Από τα περιεχόμενα: Ιωάννης Δ. Ζέπος, Νομοθεσία Σόλωνος * Κωνστ. Πιτσάκης, (Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου;) Ανέκδοτη "Πραγματεία" Περί Νηστειών [του ιδίου] Κριτικές παρατηρήσεις στο κείμενο της Εξαβίβλου, εν Αθήναις, 1973, σ.270, 8ο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41964. Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου εκδιδομένη επιμελεία του Διευθυντού του Κέντρου, τ.16-17 (1969-1970). Από τα περιεχόμενα: Α. Σιφωνίου - Καράπα, Μ. Τουρτόγλου, Σ. Τρωϊάνου, Μανουήλ Μαλαξού Νομοκάνων [των ιδίων] Το νοταριακόν αρχείον Κεφαλληνίας, εν Αθήναις, 1972, σ.248, υπογραμμίσεις με στυλό σε αράδες μερικών σελίδων [1-6 και 41-47] 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 41946. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Επιθεωρητής και Διδάσκαλοι - Σχέσις και συμπεριφορά μεταξύ των εν τη υπηρεσία [μαζί] σχετικό δίφυλλο του Ιω. Ζαχαρόπουλου από το βιβλιοχαρτοπωλείο "Παλλάδιον" - Τρίπολις [μαζί] δακτυλογραφημένη επιστολή του συγγραφέα προς συνάδελφό του εκπαιδευτικό, Τρίπολις, χ.χ. [=1957], σ.216, 8ο 20 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 41950. ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Έρευνα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και το ζωντάνευμα του στη Μητέρα Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 1995, σ.261, 8ο 14 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 01327. ΒΙΖΥΗΝΟΣ, Γ., Ανά τον Ελικώνα (βαλλίσματα). Πρόλογος Γ. Τσοκόπουλου, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1930, σ.143, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41959. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Στοιχεία Ποινικής Επιστήμης.Πανεπιστημιακαί παραδόσεις [πολυγραφημένο;], Θεσσαλονίκη, 1973, σ.158, 8ο, με αφιέρωση 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41971. ΓΑΔΗΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ, Γαλλοελληνικόν και Ελληνογαλλικόν λεξικόν νομικών όρων, Αθήνα, 'Επτάλοφος", [1979], σ.185, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41961. ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Το δίκαιον της αναγκαστικής εκτελέσεως. Εισαγωγή - Γενικοί ορισμοί, 1936, σ.η'+250, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41976. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι, 1954, σ.γ'+221, 8ο, με αφιέρωση, υπογραμμίσεις με μολύβι 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17291. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Έρευνα και πράξη στα ελληνικά δάση - Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Καλαμάτα 4 - 6 Μαρτίου 1992, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.447, 4ο 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05542. ΕΡΒΙΓΚ, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, Μωάμεθ, ο βίος και το έργον αυτού. Μετάφρασις Στ.Ικονίου, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1930, σ.239, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41974. ΘΕΜΙΣ, εβδομαδιαία δικαστική εφημερίς εκδιδομένη κατά Κυριακήν, διευθυνταί: Θ & Π. Αγγελόπουλοι, Αθήναι. Έτος ΚΓ' (1η Μαρτίου 1912-28 Φεβρουαρίου 1913), σ.701, 4ο, δεμένο 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41975. ΘΕΜΙΣ, εβδομαδιαία δικαστική εφημερίς εκδιδομένη κατά Κυριακήν, διευθυνταί: Θ & Π. Αγγελόπουλοι, Αθήναι. Έτος ΚΔ' (1η Μαρτίου 1913-28 Φεβρουαρίου 1914), σ.694, 4ο, δεμένο 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40231. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ, Κ., Η ζωγραφική της ορθοδοξίας. Ιστορική, αισθητική και δογματική ερμηνεία της βυζαντινής ζωγραφικής, Θεσσαλονίκη, "Π. Πουρναράς", 1972, σ.221+σ.44 πίνακες, 8ο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25474. ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ, Η αχρησία και η άσκησις του δικαιώματος εν τω Ελληνικώ Δικαίω. Συμβολή εις την ερμηνείαν του Άρθρου 281 του Ελληνικού Αστικού Κώδικος, χ.τ., 1954, σ.329, 4ο, άκοπο 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17310. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το πρόβλημα των σιωπηρών εργασιών εις τα δημοτικά μας σχολεία, έκδοση Β', Αθήναι, 1963, σ.94, 8ο 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 41948. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το πρόβλημα των σιωπηρών εργασιών εις τα δημοτικά μας σχολεία, Αθήναι, 1949, σ.60, 8ο, με αφιέρωση 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 41944. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ειδική Διδακτική. Τόμος Α': Πρώτη εκπαίδευσις, Αθήναι, "Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών", 1959, σ.280, 8ο, άκοπο 15 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >