Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

94 εγγραφές [1 - 20] Τελευταίες  ημέρες 
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 21663. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΝΟΒΑΣ, ΘΕΜ., Ψυχάρης, ο ένοπλος προφήτης του δημοτικισμού, [Αθήνα], "Άλφα - Ι.Μ. Σκαζίκης", χ.χ., σ.21, 8ο, το πορτραίτο του Ψυχάρη: από ξυλογραφία του Τάσσου, ενυπόγραφο, άκοπο 12 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 08274. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΣ, Το Κ.Κ.Ε. άνευ προσωπείου, Αθήναι, 1958, σ. 80, 8ο 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29058. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Από τα περιεχόμενα: Αι εξελίξεις εις τον τομέα ελέγχου των εξοπλισμών * Επετεύχθησαν οι σημαντικώτεροι σκοποί του Νοτίου Βιετνάμ και των ΗΠΑ δια το 1970 * Τι βιβλία εξεδόθησαν στην Αμερικά το 1970, 1970, 24φφ. 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28489. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ειρήνη και Ανεξαρτησία, η μόνη λογική λύσις [για το Βιετνάμ]. Λόγος του Προέδρου Τζόνσον..., 1965, σ.8 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28490. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Τα γεγονότα του Βιετνάμ, 25 Φεβρουαρίου 1965, σ.11 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28491. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: "...Ουδεμία καθυστέρησις ουδείς δισταγμός ουδείς συμβιβασμός.". Κείμενον λόγου του Αμερικανού Προέδρου Λύντον Β. Τζόνσον επί του θέματος των πολιτικών δικαιωμάτων..., Μάρτιος 1965, σ.8 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28492. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Έτοιμοι δια μίαν δικαίαν λύσιν. Κείμενον απαντήσεως του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών κ. Ντην Ρασκ εις ενυπόγραφον ανοικτήν επιστολήν την οποίαν απηύθυνον 100 στελέχη αμερικανικών φοιτητικών οργανώσεων προς τον Πρόεδρον Τζόνσον, επί του πολέμου εις Βιετνάμ, 10 Ιανουαρίου 1967, σ.7, ελάχιστες φθορές στο εξώφυλλο 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28493. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Αι αρχαί της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Κείμενον λόγου του Αμερικανού Προέδρου κ. Λύντον Β. Τζόνσον, Απρίλιος 1964, σ.12 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28494. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ο νόμος περί πολιτικών δικαιωμάτων, χ.χ.[1964;], 6φφ. 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28495. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ένας ισχυρός και πράος Πρόεδρος απευθύνεται προς το Αμερικανικόν Κογκρέσσον... - Κείμενον του πρώτου λόγου του Προέδρου Λύντον Β. Τζόνσον, χ.χ.[1963;], σ.5 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28496. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Το μήνυμα επί της καταστάσεως της χώρας του Προέδρου Τζόνσον, 1966, σ.9 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28497. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Λύντον Τζόνσον ομιλεί περί Κύπρου, Βιετνάμ και φυλετικής ισότητος, χ.χ. [1964;], σ.5 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28487. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ένα οκταήμερο στο διάστημα - Η πτήσις του "Δίδυμοι - 5" [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], Αθήναι, χ. χ. [=1963;], σ.7 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28485. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ο Πρόεδρος της Αμερικής 1961...[Τζων Φίτζεραλντ Κέννεντυ] , χ.τ., χ. χ. [=1961;], [σ.24], διαστάσεις 27Χ20, καλές φωτογραφίες 8 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28488. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Πρότασις Τζόνσον [επιστολή] - Απάντησις Χο Τσιν Μινχ [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], χ.τ., 1967, σ.4 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28486. [Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών], Η Αμερική και ο νόμος περί πολιτικών δικαιωμάτων, χ.τ., χ. χ. [=1965;], σ.24, μεγάλο σχήμα, φωτογραφίες 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40798. ΑΜΠΟΥ, ΕΝΤΜΟΝΤ, Η Ελλάδα του Όθωνος. Μετάφραση Α. Σπήλιου * Πρόλογος - επιμέλεια -σχολιασμόςΤάσου Βουρνά, [Αθήνα], "Αφοί Τολίδη", χ.χ., σ.308, 8ο 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40327. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής: Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Καλοκύρη, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.550, εικόνες, περιορισμένος λεκές στο εξώφυλλο. Από τα περιεχόμενα: Θωμάς Προβατάκης, Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης [του ιδίου] "Παναγία η Μεσοχωρίτισσα" - ένας παλαιολόγειος ναός στις Μάλλες Λασιθίου Κρήτης * Νίκος Ζαχαρόπουλος, Ανέκδοτη πηγή για το μαρτύριο και τα θαύματα του νεομάρτυρα Δήμου ή Δημητρίου * Δαμιανός Δόϊκος, Ebla και Παλαιά Διαθήκη * Ιωάν. Καραβιδόπουλος, Το εκκλησιαστικό κείμενο της Καινής Διαθήκης στη σύγχρονη έρευνα * Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ο άγιος Γεώργιος στο Ροϊνό της Μαντινείας, Καθολικό της μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πηγανούσης της Ορεινάς 24 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 16528. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οίνος Ισμαρικός: Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Γ. Μπακαλάκη. Μέρος Α' - Μικρά μελετήματα του καθηγητή [περιέχονται: Ελληνικά Αμφίγλυφα (διδακτορική μελέτη, σ.97), Ελληνικά Τραπεζοφόρα (υφηγητική μελέτη, σ.55) καθώς και μικρότερα κείμενα κυρίως για τις περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας]. Μέρος Β' [περιέχονται: Χηλή (ιδιαίτερη πατρίδα του συγγραφέα) καθώς και μικρότερα κείμενα κυρίως για τις περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας] , Θεσσαλονίκη, 1990, σ.1266, 8ο, εικονογράφηση 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06358. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο Μέγας Πέτρος και οι Έλληνες κατά τα τέλη του 17. και τις αρχές του 18. αι. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.248-259, 8ο 5 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >