Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

49 εγγραφές [1 - 20] Τελευταίες  ημέρες 
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 14444. ΑΓΑΠΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η νομική θέσις των αλλοδαπών εν τη αρχαία Εβραϊκή πολιτεία, Θεσσαλονίκη, 1964, σ. 71, 4ο, άκοπο 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05502. ΑΜΑΝΤΟΣ, Κ., Σύντομος ιστορία της Κύπρου, Αθήναι, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", 1956, σ.186, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39594. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος όγδοος: Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ.VII+ με'+ 775, μικρές φθορές στη ράχη. Από τα περιεχόμενα: Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Περικλής Βιζουκίδης και η διαμόρφωσις της νεοελληνικής δικαιϊκής επιστήμης * Στ. Κυριακίδης, Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης * Μ. Ι. Τσιτσικλής, Χηρωσταί· συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου * Δ. Σ. Γκίνης, Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας * Δ. Γ. Σερεμέτης, Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή του εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης * Δ. Ι. Καρανίκας, Τα εγκλήματα κατά των ηθών εις το αρχαίον Ελληνικόν και ιδία εις το Αττικόν δίκαιον * Γ. Μ. Βαλάσσης, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού * Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας 30 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 39539. ΒΑΚΑΛΟ, ΕΛΕΝΗ, Η έννοια των τυφλών, Αθήναι, 1962, σ.35, 8ο, τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα, στο παράφυλλο είναι γραμμένο με μελάνι ονοματεπώνυμο κατόχου και χρονολογία, ελάχιστη [ανεπαίσθητη] φθορά στο εξώφυλλο 40 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39583. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ίων Δραγούμης και Μακεδονία. Πανηγυρικός λόγος...εισήγηση Πρυτάνεως Αντωνίου Τρακατέλλη, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1997, σ.22, φωτογραφίες 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 39603. ΒΑΡ, ΧΑΝΦΟΠΝΤ, Η νεανική ηλικία. Μελέτη. Κατά μετάφρασιν Μ. Γ. Μιχαηλίδου, [Αθήνα], "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", χ.χ., σ.96, 8ο, δεμένο 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 39602. ΒΕΝΕΔΕΤΤΗ, Α. [A. DE BENEDETTI], Εγκόλπιον των νέων. Μετάφρασις εκ του ιταλικού. Μέρος Α' [έκδοσις τετάρτη] - Μέρος Β' [έκδοσις τρίτη], εν Αθήναις, "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", χ.χ., σ.126 +σ.88, 8ο, δεμένα 16 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17362. [Δ. Ε. Θ.]: Η Αμερικανική συμμετοχή εις την 28ην Διεθνήν Έκθεσιν Θεσσαλονίκης 1963 [φυλλάδιο], 10φφ., φωτογραφίες, διαστάσεις 22Χ15 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 07661. Δικαστική χωρογραφία των περιφερειών εφετείων, πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων του κράτους και πανελλήνιος οδηγός δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών κλητήρων. Περιέχει χιλιομετρικάς αποστάσεις με ένδειξιν συγκοινωνιακού μέσου και κατά δικαστικήν έδραν δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικ. κλητήρας, Αθήναι, 1957, σ.294, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34620. Εμπορικόν Επιμελητήριον Βουλγαρίας, Βουλγαρία [έκδοσις, πιθανόν, για το περίπτερο της Βουλγαρίας στην Δ.Ε.Θ.], Σόφια, 1964, [σ.24], διαστάσεις 23Χ21, φωτογραφίες 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39590. Εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον Αθηνών , Καταστατικόν [πολυγραφημένο], σ.16 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39589. Εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης, Καταστατικόν Ε.Κ.Θ., Θεσσαλονίκη, 1954, σ.16 8 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 39577. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ, Πρακτικές οδηγίες ανατροφής για να ευτυχήσουν τα κορίτσια μας στον γάμο, Αθήναι, "περιοδικόν δημοσίευμα Συλλόγου Γονέων", 1939, σ.48, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20825. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η εφαρμογή της αρχής "in dubio pro reo" στα στάδια της ποινικής διαδικασίας, Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1989, σ.175, 8ο 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15587. Η Ελλάς στο δρόμο της προόδου [προπαγανδιστικό φυλλάδιο], Αθήναι, 1961, σ.39, 8ο, φωτογραφίες 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39600. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ, μηνιαία επιθεώρησις της πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής, πολιτική διεύθυνσις: Ηλίας Τσιριμώκος. Έτος Α', τόμος Ι - αριθ.1, Δεκέμβριος 1959 έως αριθ.8, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1960 [μαζί] αριθ.9, Αύγουστος 1961, αριθ.10, Νοέμβριος 1961 [μαζί] τεύχος 1 (11), Φεβρουάριος 1963 έως τεύχ.10-11, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1963. Συνολικά 16 τεύχη [ένα τριπλό, 7 διπλά και 8 μονά τεύχη] δεμένα σε ένα σώμα, 95 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14461. Ιερόν εγκόλπιον των ορθοδόξων παίδων και παντός φιλευσεβούς, εν Κωνσταντινουπόλει, 1913, σ 32, 8ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15128. ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΝΙΚ., Η διδακτική των φυσιογνωστικών μαθημάτων, Αθήναι, 1940, σ.163, 8ο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39588. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εγχειρίδιον Ποινικού Δικαίου. Τόμος Α': Γενικόν μέρος. , [Θεσσαλονίκη], "Νικ. Α. Σάκκουλας", χ.χ. [1952;], σ.646, 8ο, δεμένο 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39595. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, ΚΓ' Δημήτρια - Β' Επιστημονικό Συνέδριο: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [Θεολογία- Ιστορία - Δίκαιο - Τέχνη]. Από του Αποστόλου Παύλου μέχρι της Κωνσταντινείου εποχής. Ιερά Μονή Βλατάδων 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1988, Θεσσαλονίκη 1990, σ.194, εικόνες. Από τα περιεχόμενα: Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Αποστόλου Παύλου Α' και Β' προς Θεσσαλονικείς επιστολές: Οι απαρχές της Χριστιανικής Γραμματείας * Ευάγγελος Χρυσός, Η σφαγή των Θεσσαλονικέων το 390 * Κ. Βαβούσκος, Η Εκκλησία εις την θεοδοσιανήν περίοδον * Κ. Πιτσάκης, Οι δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές στα κείμενα του Ανατολικού Κανονικού Δικαίου * Ευτέρπη Μαρκή, Η ταφική ζωγραφική των πρώτων χριστιανικών χρόνων στη Θεσσαλονίκη 17 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >