New acquisitions (Last 30 days)

194 items total [1 - 20] Last  days 
History - Modern History Προσθήκη στο καλάθι 08424. Γ' Σώμα Στρατού - Γραφείον Τύπου, Μακεδονικόν πρόβλημα και κομμουνισμός. Κ.Κ. Ελλάδος * Κ.Κ. Βουλγαρίας * Κ.Κ. Γιουγκοσλαβίας * Σ.Ν.Ο.Φ.* Ν.Ο.Φ. * Κ.Ο.Ε.Μ., Θεσσαλονίκη, 1949, σ.54, 8ο, στίγματα στο εξώφυλλο 17 €
History - Modern History Προσθήκη στο καλάθι 06640. Γ'. Σώμα Στρατού [ =Έκδοσις Ελληνικού Φωτός], Ενα γράμμα στον Έλληνα Στρατιώτη, Θεσσαλονίκη, 1948, σ. 32, 8ο 12 €
Range of collectors' items Προσθήκη στο καλάθι 40641. [Αγγελία γάμου]: Γεώργιος Ι. Παπαγιαννόπουλος και Ροδιά Δ. Γουλινούδη ενυμφεύθησαν, Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 1908, σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 15Χ10 cm 9 €
Magazines - Newspapers - Calendars Προσθήκη στο καλάθι 30748. ΑΓΩΝΑΣ, μηνιαία πολιτική επιθεώρηση Βόρειας Ελλάδας, όργανο της Κ.Ο.Θ. του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού, εκδίδεται από συντακτική επιτροπή, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 11-12, Μάρτιος - Απρίλιος 1977, σ.56. Από τα περιεχόμενα: Το "σοσιαλιστικό" όραμα του Α. Παπανδρέου * Οικονομικά συμφέροντα μπλοκάρουν τις μεταλλευτικές έρευνες στη Βόρ. Ελλάδα * Οι ταραχές στην Ιταλία 5 €
History - Modern History Προσθήκη στο καλάθι 06896. ΑΔΑΜΩΦ (ΝΤΙΚΟ), ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΩΦ, οργανωτικό στέλεχος του Αγροτικού Δημοκρατικού Κόμματος Βουλγαρίας, Ο ερυθρός Βουλγαρικός στρατός, Αθήναι, 1951, σ.48, 8ο 12 €
The Military - The Navy Προσθήκη στο καλάθι 08812. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Στρατιωτικός ποινικός κώδιξ, Αθήναι, 1951, σ.167, 8ο 10 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 29068. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, "Αστήρ", 1956, σ.460, 8ο, δεμένο 20 €
On literature Προσθήκη στο καλάθι 40936. ΑΝΕΜΟΥΔΗ, ΚΡΙΣΤΑ - ΒΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, Οι "Σελίδες Αυτοβιογραφίας" του Γ. Θ. Βαφόπουλου - μια συζήτηση, Θεσσαλονίκη, "Ρέκος", 1987, σ.115, 8ο 9 €
Miscellaneous Προσθήκη στο καλάθι 20829. ΑΝΤΙΠΑΤΗΣ, Ν. - ΖΕΡΒΑΣ, Ν., Η διατροφή των ορνίθων. Θρεπτικά στοιχεία - πτηνοτροφαί - συστήματα διατροφής - διατροφή νεοσσών, πουλάδων, ορνίθων - πίνακες, Αθήναι, 1960, σ.135+16φφ. διαφημίσεις, 8ο, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - διακριτικές σφραγίδες κατόχου 16 €
Greek literature Προσθήκη στο καλάθι 40938. ΑΞΕΛΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Ταξίδι στη νύχτα. Με ένα πίνακα του Μιχάλη Γεωργά, Αθήνα, "Στοχαστής", 1986, σ.45, 8ο, με αφιέρωση 12 €
History - Modern History Προσθήκη στο καλάθι 39289. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΦΩΤΗΣ Στρατιώτης, Πως είδα τον κομμουνισμό, χ.τ. [Αθήνα], 1950, 16, 16ο 9 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 40327. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής: Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Καλοκύρη, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.550, εικόνες. Από τα περιεχόμενα: Θωμάς Προβατάκης, Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης [του ιδίου] "Παναγία η Μεσοχωρίτισσα" - ένας παλαιολόγειος ναός στις Μάλλες Λασιθίου Κρήτης * Νίκος Ζαχαρόπουλος, Ανέκδοτη πηγή για το μαρτύριο και τα θαύματα του νεομάρτυρα Δήμου ή Δημητρίου * Δαμιανός Δόϊκος, Ebla και Παλαιά Διαθήκη * Ιωάν. Καραβιδόπουλος, Το εκκλησιαστικό κείμενο της Καινής Διαθήκης στη σύγχρονη έρευνα * Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ο άγιος Γεώργιος στο Ροϊνό της Μαντινείας, Καθολικό της μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πηγανούσης της Ορεινάς 26 €
On literature Προσθήκη στο καλάθι 21576. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μνήμη Λίνου Πολίτη. Από τα περιεχόμενα: Σουλτάνα Μαυρομάτη - Κατσογιαννοπούλου, Ο θάνατος του Ποντίου Πιλάτου μέσα από τις βυζαντινές αφηγηματικές πηγές * Νίκη Παπατριανταφύλλου - Θεοδωρίδη, Ο Ιανός Λάσκαρις και οι τύχες της βιβλιοθήκης του * Ελένη Τσαντσάνογλου, Η "ταυτότητα" της Φεγγαροντυμένης στον "Κρητικό" του Σολωμού. Το όραμα του ποιητή και το όραμα του ζωγράφου * Νέτα Αποστολίδου, Η επτανησιακή σχολή στις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας * Νίκη Λυκούργου, Οι σχέσεις του Στράτη Μυριβήλη και Αλέξανδρου Παπαναστασίου... * Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ποιητική ρητορική και ελληνικός υπερρεαλισμός, Θεσσαλονίκη, 1988, σ.XVI+336, 8o 24 €
Law Προσθήκη στο καλάθι 23073. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Β', Θεσσαλονίκη 1967, σ.565. Από τα περιεχόμενα: Γ. Μαριδάκης, Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή εις την νήσον Μήλον κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα * Rudolf Bruns, Zum Begriff der Prozesshandlung * Πελαγία Γέσιου - Φαλτσή, Η παθητική νομιμοποίησις εις την διεκδικητικήν ανακοπήν τρίτου * Emile Bendermacher - Geroussis, Traités en matière d' exécution des jugements * Msuro Cappelletti, La valeur des jugements étrangers en Italie * Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Εξέλιξις και προβλήματα του Ποινικού Δικαίου της Πολιτικής Αεροπορίας * Ηλίας Κυριακόπουλος, Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης εις τα Συντάγματα της Ελλάδος * Δημήτριος Ψαρός, Γενικαί Αρχαί και Προβλήματα της Δημ. Οικον. Διοικήσεως 26 €
Law Προσθήκη στο καλάθι 28098. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Ε', Θεσσαλονίκη 1969, σ.810. Από τα περιεχόμενα: Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Διπλωματικήν * Παν. Ι. Παναγιωτάκος, Αι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας εν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία * Στυλ. Κ. Πουλόπουλος, Σκιαγραφία της Περιηγητικής Γεωγραφίας της Ελλάδος * Λάζ. Θ. Χουμανίδης, Έννοια και σημασία των οικονομικών συστημάτων και διαρθρώσεων * Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας * Βασ. Λαούρδας, Θωμά Μαγίστρου, Τοις Θεσσαλονικεύσι, Περί Ομονοίας 34 €
Law Προσθήκη στο καλάθι 40941. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επι τη συμπληρώσει τριανταπενταετούς Καθηγεσίας. Τόμος ΙΒ' - Τεύχος Γ', Θεσσαλονίκη 1968, σ.675. Από τα περιεχόμενα: Adolfo E. von Overbeck, L' Article VI du traité americano-suisse du 1850 (De l'interprétation d'une règle de conflits historique en matière de successions) * Αχιλλεύς Ανθεμίδης, Τα Πανεπιστημιακά συστήματα Γαλλίας, Γερμανίας και αι μεταξύ των θεμελιώδεις διαφοραί * George Zotiades, Human Rights and Balkan minority treaties. Their present status under International Law * Quincy Wright, Custom as a basis for International Law in the post War World 24 €
Foreign literature Προσθήκη στο καλάθι 40952. ΒΑΠΤΣΑΡΟΦ, ΝΙΚΟΛΑ, Ποιήματα. Εκλογή, χ.τ., "Εκδοτικό Νέα Ελλάδα", 1952, σ.61, 8ο, εικονογράφηση 25 €
Greek literature Προσθήκη στο καλάθι 01436. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΤΑΚΗΣ, Η μεταμόρφωση. Ποιήματα με τρεις εικόνες του Νέστορα Μάτσα [εκτός κειμένου], Θεσσαλονίκη, 1971, σ.48, 4ο 22 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 25712. ΒΑΡΝΑΒΑΣ Μητροπολίτης Κίτρους, Εισηγήσεις εις την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (1 - 29 Νοεμβρίου 1958): Α'. Περί οργανώσεως της ενορίας * Β. Περί των κατηχητικών σχολείων της Εκκλησίας * Γ'. Περί της εν Ελλάδι προπαγάνδας των ετεροδόξων, εν Αθήναις, 1958, σ.46, 4ο, στην σελίδα τίτλου υπάρχει υπογραφή κατόχου με στυλό 12 €
Greek literature Προσθήκη στο καλάθι 40954. ΒΑΡΝΑΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Το φως που καίει [έγινε με βάση την έκδοση του 1945], χ.τ., "Εκδοτικό Νέα Ελλάδα", 1952, σ.89, 8ο, εικονογράφηση 35 €
< Previous   [1] 2 3 4 5 ...10   Next >