New acquisitions (Last 30 days)

64 items total [1 - 20] Last  days 
Religion Προσθήκη στο καλάθι 14657. ΑΓΑΠΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Ιησούς ενώπιον της ιουδαϊκής και ρωμαϊκής δικαιοσύνης, Θεσσαλονίκη, 1968, σ.140, 8ο, με αφιέρωση 18 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 39633. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, Υπάρχει vaticinium ex eventu στην Αποκάλυψη του Ιωάννη; Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.75-79 3 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 38463. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Οικονόμος, Αρτάκη Κυζίκου, Αρτάκη, 1963, σ.29 + χάρτης, 8ο 9 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 39636. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝ., Ο ιστορικός Σωκράτης ο σχολαστικός περιγράφει διαφορές ανάμεσα στις εκκλησίες. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.129-138 4 €
Greek literature Προσθήκη στο καλάθι 13220. ΑΞΙΩΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, " Φωνές από τον Όλυμπο ". Ποιητική συλλογή, Θεσσαλονίκη, 1950, σ.95, 8ο, με αφιέρωση 15 €
Law Προσθήκη στο καλάθι 39594. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος όγδοος: Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ.VII+ με'+ 775, μικρές φθορές στη ράχη. Από τα περιεχόμενα: Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Περικλής Βιζουκίδης και η διαμόρφωσις της νεοελληνικής δικαιϊκής επιστήμης * Στ. Κυριακίδης, Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης * Μ. Ι. Τσιτσικλής, Χηρωσταί· συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου * Δ. Σ. Γκίνης, Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας * Δ. Γ. Σερεμέτης, Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή του εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης * Δ. Ι. Καρανίκας, Τα εγκλήματα κατά των ηθών εις το αρχαίον Ελληνικόν και ιδία εις το Αττικόν δίκαιον * Γ. Μ. Βαλάσσης, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού * Δημ. Ευρυγένης, Συγκριτικόν Δίκαιον και Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον * Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας 30 €
Greek literature Προσθήκη στο καλάθι 38458. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Θ., Το βιολί της Αννίκας και άλλα διηγήματα, Θεσσαλονίκη, "Παρατηρητής", 1989, σ.109, 8ο 14 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 38484. ΒΡΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ μοναχός, Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εικονογραφημένη βιογραφία, Β' έκδοσις, Χαλκίς, 1974, σ.43 13 €
History - Modern History Προσθήκη στο καλάθι 16450. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΛΗ, Παιδόπολις "Αγία Τριάς" [Έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών. Η συγγραφεύς διετέλεσε αρχηγός της Παιδοπόλεως στην οποία φιλοξενήθηκαν 1342 παιδιά από 150 χωριά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας κατά το διάστημα Μάρτιος 1948 - Ιούλιος 1950] , έκδοσις τρίτη, Θεσσαλονίκη, 2000, σ.696, 4ο, καλές φωτογραφίες 33 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 38157. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η εθνική έπαλξις της Δυτικής Θράκης, Αθήναι, "Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων", 1989, σ.18 5 €
History - Modern History Προσθήκη στο καλάθι 17972. [ΔΙΚΩΝΥΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ], Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα 2. Γεωργίου Δικωνύμου Μακρή, Ο Μακεδονικός Αγών (Απομνημονεύματα). Επιμελεία Βασιλείου Λαούρδα - Πρόλογος Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1959, σ.ιδ+149, 4ο, φωτογραφίες 24 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 38485. ΔΩΡΙΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Βιογραφία της μοναχής Πελαγίας της Τήνου, χ.τ., 1969, σ.80, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες 8 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 39673. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Επίσκοπος Λουγδούνου, Επίδειξις του αποστολικού κηρύγματος (Εισαγωγή - Μετάφρασις - Σχόλια). Υπό Ιωάννου Δ. Καραβιδοπούλου Δ. Θ., εν Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1965, σ.88, 8ο 12 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 39632. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ, Βιβλιόφιλοι και βιβλιοθήκες στον ελληνικό πνευματικό χώρο. Ο Μέγας Λογοθέτης Σταυράκης Αριστάρχης και η τύχη της βιβλιοθήκης του (Έκδοση 8 ανέκδοτων χειρογράφων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1992, σ.200-221 5 €
History - Byzantium Προσθήκη στο καλάθι 06168. ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Νικήτα Σεΐδου λόγος κατά Ευστρατίου Νικαίας, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1976, σ. 89, 8ο 15 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 36924. Ζήσωμεν σωφρόνως (Η ηθική του Έλληνος στρατιώτου). Έκτακτος έκδοσις της Στρατιωτικής εφημερίδος ο «Χριστιανός Στρατιώτης» [πιθανόν υπεύθυνος έκδοσης ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ιεροκήρυξ, τότε, του Β' Σ.Σ.] , εν Βόλω, 1945, σ.16, 8ο 8 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 37979. Θαυμάσιος βίος και διδασκαλία του οσίου Πατρός ημών Γεωργίου Χοζεβίτου του Κυπρίου. Τα θαύματα της Παναγίας του Χοζεβά - Συνοπτικός βίος και θαύματα του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χοζεβίτου. Οις προτέτακται σύντομος περιγραφή της Μονής Χοζεβά υπό Παύλου μοναχού Χοζεβίτου..., έκδοσις τρίτη, Ιερουσαλήμ, σ.62, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες 7 €
Freemasonry - Theosophy Προσθήκη στο καλάθι 16349. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Τεκτονικά Θέματα: Α'. Προς μαθητάς και εταίρους παραίνεσις. Β'. Θάλαμος σκέψεων και περισυλλογής. Γ'. Ο πνευματικός άνθρωπος. Δ'. Η ελευθερία της βουλήσεως σύμφωνα με τα δεδομένα της νεωτέρας ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, "Στοά Δημήτριος Μαργαρίτης", χ. χ., σ.80, 8ο 15 €
Religion Προσθήκη στο καλάθι 18682. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Περί τον χαρακτήρα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τας εν τη Καινή Διαθήκη θεμελιώδεις σωτηριολογικάς αρχάς. Ανάτυπον, Αθήναι, 1961, σ.29, 4ο 6 €
The Arts - Culture Προσθήκη στο καλάθι 37640. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Απόπειρα διερεύνησης των σχέσεων περιβλήματος και περιεχομένου στην πόλη. Διπλωματική εργασία [πολυγραφημένη], [Θεσσαλονίκη], "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1969, 97φφ., 8ο 18 €
< Previous   [1] 2 3 4   Next >