(Education)

694 items total [21 - 40] Search:  
Education Add to basket 03491. [Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Αθηνών], Η οργάνωσις και η λειτουργία της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών, 1958, σ.64, 8ο 6 €
Education Add to basket 15146. [Απολυτήρια]: 7 διαφορετικά απολυτήρια δημοτικών σχολείων κυρίως του νομού Θεσσαλονίκης, 1948, διαστάσεις 20Χ30, συνημμένα σε κάθε απολυτήριο πιστοποιητικό γεννήσεως και "Δήλωσις κηδεμόνος" (σημείωμα), 4 τρύπες στο περιθώριο από το dossier 25 €
Education Add to basket 15118. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δάσκαλος και παιδί. Κοινωνικοπαιδαγωγική μελέτη, Αθήναι, 1963, σ.52, 8ο, άκοπο 6 €
Education Add to basket 39622. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Απόλλων. Άσματα παιδαγωγικά μετά διδακτικής του παιδαγωγικού άσματος, έκδοση τρίτη επηυξημένη, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σια", 1930, σ.118, 8ο 14 €
Education Add to basket 39621. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Μουσική αγωγή - Συμπλήρωμα. Εγκυκλοπα'ιδεια της μουσικής. Τμήμα 1ον - Τμήμα 2ον. , εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σια", 1934, σ.[726-958]+[962-1265], 8ο 28 €
Education Add to basket 39620. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Μουσική αγωγή. Σύστημα διδασκαλίας της μουσικής μετά σχετικής εγκυκλοπαιδείας (εις τρία τεύχη και συμπλήρωμα). Εγκεκριμένον προς χρήσιν των μαθητών...Τεύχος Α', έκδοσις εβδόμη, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σια", 1940, σ.175, 8ο 14 €
Education Add to basket 22665. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Φιλοσοφική Σχολή, Φιλολογικό μνημόσυνο Στυλιανού Καψωμένου, Θεσσαλονίκη, 1983, σ.56 5 €
Education Add to basket 39953. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρου Παπαναστασίου - Κατάλογος, Θεσσαλονίκη, 1984, σ.493, 8ο 14 €
Education Add to basket 24851. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δεύτερος Ευρωπαϊκός διαγωνισμός φοιτητών και μαθητών του Β' Κύκλου της Μέσης Εκπαιδεύσεως: Η επιβίωση του Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στον πολιτισμό της Ευρώπης κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα. (Λογοτεχνία, Τέχνη, Πολιτική Σκέψη). Από τα περιεχόμενα: Louis Carre, Peché poetique. Conscience et schème tragiques: Le triangle et le Carré * Antonina Destrée, Influences des modèles antiques dans le phénomène "boys band" * Ivo Cholakov, Republic and Democracy. Ideas and Development from the Antiquity to the present days * παρασκευή Γάτσια, Η κλασσική αρχαιότητα στο έργο δύο ποιητών (Γ. Βαφόπουλου - Σ. Παυλέα) * Δούκαινα Ζάννη, Σύγχρονες παραστάσεις και μεταγραφές του αρχαίου δράματος * Stefan Colceriu, Ulise: eternă reîntroarcere şi ucronie, Θεσσαλονίκη, 2000, σ.ΧΙΙ+492, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 18 €
Education Add to basket 39025. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μνήμη Λίνου Πολίτη. Μέρος πρώτο: Φιλολογικό μνημόσυνο [Βασίλης Άτσαλος, Λίνος Πολίτης: ο Παλαιογράφος, ο Κωδικολόγος * Γ. Κεχαγιόγλου, Ο Νεοελληνιστής Λίνος Πολίτης], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1988, σ.49, 8ο 6 €
Education Add to basket 03502. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρυτανεία Γεωργίου Χαρ. Στεριάδη 1-9-1980 έως 31-8-1981: Προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις που εκφωνήθηκαν κατά την επίδοση ψηφισμάτων της Συγκλήτου και την απονομή αναμνηστικών μεταλλίων «2300 χρόνια από το θάνατο του Αριστοτέλη», Θεσσαλονίκη, 1983, σ. 102, 8ο 8 €
Education Add to basket 24850. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρώτος Ευρωπαϊκός διαγωνισμός φοιτητών και μαθητών του Β' Κύκλου Μέσης Εκπαιδεύσεως: Η επιβίωση του Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα. (Λογοτεχνία, Τέχνη, Πολιτική Σκέψη). Από τα περιεχόμενα: Sophie Belin, La tradition Greco-romaine et l' humanisme contemporaine * Anke Bohne, Antike und Mythos in der Reklame - Werbung mit antiken Motiven in dt. Zeitungen und Zeitschriften 1975-1995 * Αφροδίτη Γεωργιάδου, Η επικαιρότητα της αρχαίας ελληνικής πολιτικής σκέψης στο έργο τοτ Κ. Τσάτσου. Η κοινωνική φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων * Άγγελος Ζάννης, Η επίδραση της ελληνικής αρχαιότητος στο έργο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα * Hans Arnulf Busch, The survival of the Greco-roman Antiquity in European culture of the second half of the twentieth Century: Political Thought , Θεσσαλονίκη, 1999, σ.Χ+474, 4ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 18 €
Education Add to basket 28575. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Διοικητική κωδικοποίησις των ισχυουσών διατάξεων περί εισιτηρίου διαγωνισμού εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.14 4 €
Education Add to basket 03542. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Πρακτικά διαδικασίας προς πλήρωσιν των κενών εδρών της Φιλοσοφικής Σχολής: 1. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας [κρίνεται ο Εμμανουήλ Κριαράς] 2. Β' της Αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας [κρίνεται ο Αγαπητός Τσοπανάκης]. 3. Βυζαντινής ιστορίας [κρίνεται ο Γ. Κόλιας]. 4. Β' Φιλοσοφίας [κρίνονται: Βασίλειος Τατάκης, Κωνσταντίνος Σπετσιέρης] . Πανεπιστημιακόν έτος 1949 - 1952 , Θεσσαλονίκη, 1958, σ.263, 8ο 15 €
Education Add to basket 37610. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Πρακτικά διαδικασίας προς πλήρωσιν των κενών εδρών της Θεολογικής Σχολής. Πανεπιστημιακά έτη 1949 - 1956. 1. Διαδικασία πληρώσεως της Εκτάκτου αυτοτελούς έδρας της Εκκλησ. Ιστορίας της Ελλάδος [κρίνεται ο αρχιμανδρίτης Παρθένιος Πολάκης]. 2. Διαδικασία εκλογής καθηγητού ...της Ιστορίας των χρόνων της Καινής Διαθήκης...[κρίνεται ο Α. Σιώτης] κ.ά. Συνολικά 10 διαδικασίες πληρώσεως εδρών, εν Θεσσαλονίκη, 1957, σ.268, 8ο 16 €
Education Add to basket 24283. ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, [Μαθητική Βιβλιοθήκη αριθ.1]: Η ατομική ενέργεια, Αθήναι, 1954, σ.68, 8ο, εικονογράφηση 7 €
Education Add to basket 28058. ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΑΡ., Εισαγωγή εις την σπουδήν της συγχρόνου ανθρωπολογίας Β'. Θέματα της σημερινής ψυχολογίας. Ένα τρίπτυχο ερεύνης: Ψυχιατρική, ψυχολογία, ανθρωπολογικαί εφαρμογαί, Αθήναι, 1955, σ.127 [μαζί δεμένα] ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤ. - ΒΛΑΧΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το παιδί, Αθήναι, 1957, σ.166 [και] ΤΣΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η ευφυΐα των Ελληνοπαίδων της σχολικής ηλικίας 5 έως 12 ετών. Η επίδρασις εξωτερικών παραγόντων, εν Αθήναις, 1970, σ.111 23 €
Education Add to basket 40619. ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Νόμοι και άρχοντες σε σχέση με το παιδευτικό πρόβλημα στον Πλάτωνα. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήνα, 1979, σ.96, 8ο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 15 €
Education Add to basket 41020. Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Με την επιμέλεια τιμητικής επιτροπής, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.566, δεμένο, στα περιθώρια των σελίδων μερικών κειμένων υπάρχουν ενδιαφέρουσες σημειώσεις με μολύβι του Β. Φόρη. Από τα περιεχόμενα: Κατάλογος έργων του Μανόλη Τριανταφυλλίδη * Ν. Π. Ανδριώτης, Παρατακτικά ρηματικά σύμθετα * Ι. Κ. Βογιατζίδης, Ιωνικά γλωσσικά απολιθώματα εις τας Κυκλάδας * Ι. Θ. Κακριδής, Λεξικογραφικές συμβολές * Börje Knös, Les oracles de Léon le Sage * Ε. Κριαράς, Ο Tommaseo, τα δημοτικά μας τραγούδια και τα νέα μας γράμματα * Δημ. Σ. Λουκάτος, Γλωσσικές ευτράπελες διηγήσεις * R. Milliex, Le grec moderne langue "barbare" * André Mirambel, Ύφος και γλώσσα στη σημερινή γλωσσολογία * Δημ. Α. Πετρόπουλος, "Γλώτται" δημοτικών τραγουδιών * Α. Γ.Τσοπανάκης, Μικρή συμβολή στην εξέλιξη του ελληνικού φωνηεντισμού * Αγγελική Χατζημιχάλη, Ραπτάδες - χρυσορράπτες και καποτάδες * Demetrius J. Georgacas, Greek and other medical terms 47 €
Education Add to basket 15961. Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά. Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (3 Απριλίου 1987). Από τις ανακοινώσεις: Βασίλης Κατσαρός, Έγγραφα σχετικά με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα τέλη του 13ου - αρχές του 14ου αιώνα * Π. Βασιλείου, Λογικές "ασυνέπειες" και "χάσματα" στην πλοκή της Πανώριας του Γ. Χορτάτση * Τ. Καραναστάσης, Ο Κάτων στη μεταβυζαντινή γραμματεία και η περίπτωση του παπα-Συναδινού * Σ. Ν. Καδάς, Χειρόγραφο με αυτόγραφες σημειώσεις του Καισαρίου Δαπόντε, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1988, σ.311, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 27 €
< Previous   1 [2] 3 4 5 ...35   Next >