(History - Byzantium)

146 items total [1 - 20] Search:  
History - Byzantium Add to basket 22438. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 3ος, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ι'+452, δεμένο, 4ο. Από τα περιεχόμενα: I. Barnea, Sceaux des empereurs byzantins decouverts en Roumanie * P. Schreiner, Zur Bezeichnung "Megas" und "Megas Basileus" in der byzantinischen Kaisertitulatur * Γρ. Θ. Στάθης, Η σύγχυση των τριών Πέτρων * Βασίλειος Δ. Φόρης, Μεσαιωνικά στερητικά επίθετα 30 €
History - Byzantium Add to basket 28073. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 2ος, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.465, δεμένο, 4ο. Από τα περιεχόμενα: Ι. Καραγιαννόπουλος, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών * Κ. Π. Κύρρης, Εσχατολογικαί αναζητήσεις εν Αμμοχώστω της Κύπρου επί Αρχιεπισκόπου Αρκαδίου Α΄(Α' ήμισυ του VII αιώνος) * B. Hendrickx, Recherches sur les documents diplomatiques non conservés, concernant la quatrième croisade et l' empire latin de Constantinople pendant les premières années de son existence (1200-1206) * R. Guilland, Etudes sur l' histoire administrative de l' Empire Byzantin 30 €
History - Byzantium Add to basket 37014. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη (Ιστορία-Κοινωνικός βίος-Τέχνη). Μετά εικόνων ολοσελίδων και εντός του κειμένου. [Φωτομηχανική ανατύπωση από την έκδοση του 1914], Θεσσαλονίκη, "Λέσχη του Βιβλίου", χ.χ., σ.158, 8ο 9 €
History - Byzantium Add to basket 40111. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Η παρ' Ευσταθίω μνεία περί μονής τινος της Αχειροποιήτου. Ανατύπωσις..., εν Αθήναις, 1938, σ.258-261, φωτογραφία, με αφιέρωση 6 €
History - Byzantium Add to basket 23918. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η «Μονωδία επί τοις εν Θεσσαλονίκη πεσούσι» (1346) του Δημητρίου Κυδώνη και τα ιστορικά στοιχεία της για την ψυχολογία των επαναστατημένων μαζών στη στάση του 1342 κ.ε. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1994, σ.79-98 5 €
History - Byzantium Add to basket 22476. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Γρηγόριος ο Γ' ο τελευταίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πριν από την Άλωση (1453) και η φιλενωτική πολιτική του, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 2001, σ.163, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 22 €
History - Byzantium Add to basket 15962. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, τόμος 11ος (1982), Θεσσαλονίκη, σ.475+σ.7 πίνακες, 8ο. Από τα περιεχόμενα: Μέντζου - Μεϊμάρη, Κωνσταντίνα, Επαρχιακά ευαγή ιδρύματα μέχρι του τέλους της Εικονομαχίας * Αναστασίου, Ιωαν., Το ταξίδι του Robert Curzon, Jun. στο Άγιον Όρος το 1837 20 €
History - Byzantium Add to basket 06178. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, τόμος 13α, 13β: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, Θεσσαλονίκη, "K.B.E.", 1985, σ.ΧΧΧΙV+1628, 4ο, εικ. 60 €
History - Byzantium Add to basket 15998. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, τόμος 14ος (1988), Θεσσαλονίκη, σ.455+12πίν.+36εικ., 4ο. Περιέχονται και τα εξής κείμενα: α) Hendrickx, Benjamin, Régestes des empereurs latins de Constantinople (1204-1261/1272). β) Καδάς, Σωτ., Σημειώματα χειρογράφων των μονών του Αγίου Όρους (μονή Ξηροποτάμου) 20 €
History - Byzantium Add to basket 15997. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. Τόμος 16ος (1991), Θεσσαλονίκη, σ.445, 4ο, εικόνες. Από τα περιεχόμενα: Ζαχ.Τσιρπανλής, , Η εφαρμογή του φλωρεντινού "όρου" στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Η περίπτωση της βενετοκρατούμενης Κρήτης και της ιπποτοκρατούμενης Ρόδου * Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Η πρώιμη εικονογραφία του Αγίου Θεοδώρου * Γεώργιος Νάκος, Η λειτουργική διατήρηση του Βυζαντινού Δικαίου στη Μακεδονία, διαμορφωτικό στοιχείο των ευρωπαϊκών Δικαίων * Τάσος Καραναστάσης, Ένας νεομάρτυρας στις Σέρρες του β' μισού του 15. αιώνα. Ο άγιος Ιωάννης ο Σερραίος και η ακολουθία του, έργο του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου 20 €
History - Byzantium Add to basket 15963. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. Τόμος 21ος (2000), Θεσσαλονίκη, σ.673, 4ο, εικόνες. Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννοπούλου. Από τα περιεχόμενα: Βασίλης Κατσαρός, <Ιωσήφ Βρυεννίου>, Τα Πρακτικά της Συνόδου της Κύπρου (1406) * Ιωάννης Πολέμης, Κριτικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε κείμενα του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης * Πολύμνια Κατσώνη, Οθωμανικές κατακτήσεις στη βυζαντινή Μακεδονία. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης (1387-1391/1394) * Σπ. Ασωνίτης, Προβλήματα του Ορθοδόξου κλήρου της Κέρκυρας πριν και μετά τη Σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας * Σαπφώ Ταμπάκη, Ο Γολγοθάς και το παρεκκλήσιο του Αδάμ στον πανίερο ναό της Αναστάσεως Ιεροσολύμων * Αφροδίτη Πασαλή, Το καθολικό της μονής του Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο 22 €
History - Byzantium Add to basket 22396. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 5ος * 1973, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.464, πίνακες, 4ο. Από τα περιεχόμενα: A. Avenarius, Die Awaren und die Slaven in den Miracula Sancti Demetrii * Α. Στράτος, Οι "Κουροπαλάται" κατά τον Ζ΄αιώνα * Απόστολος Σαχίνης, Κριτικές παρατηρήσεις στη "Θυσία του Αβραάμ" * Λ. Μπούρας, Δύο Βυζαντινά μανουάλια από τη Μονή της Μεταμορφώσεως των Μετεώρων * Ι. Τσάρας, Ο τέταρτος καθολικός ναός της Θεσσαλονίκης στο Χρονικό του Ι. Αναγνώστη * Οδ. Λαμψίδης, Τα ρήματα εις την Χρονικήν Σύνοψιν Κ. Μανασσή * Michael Kyriakis, Satire and Slapstick in seventh and twelfth Century * D. ex. Hemmerdinger - Ηλιάδου, Les citations de l' Ephrem Grec * Sten Ebbesen, Ο Ψελλός και οι Σοφιστικοί Έλεγχοι, 8ο 28 €
History - Byzantium Add to basket 22430. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 4ος (1972), Θεσσαλονίκη, σ.489, δεμένο, εικόνες, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.), 4ο. Από τα περιεχόμενα: G. Weiss, Forschungen zu den noch nicht edierten Schriften des Michael Psellos * Ε. Κριαράς, Ο Μιχαήλ Ψελλός * Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Παλαιογραφία, Κωδικολογία και Διπλωματική εις τα πλαίσια των βυζαντινολογικών ερευνών των ετών 1966-1971 * Π. Ασημακοπούλου - Ατζακά, Πέντε ψηφιδωτά δαπέδου του Μουσείου Θεσσαλονίκης * Costas P. Kyrris, John Cantacuzenus, the Genoese, the Venetians and the Catalans (1348-1354) * Γρ. Στάθης, Η Βυζαντινή Μουσική στη Λατρεία και στην Επιστήμη 28 €
History - Byzantium Add to basket 39856. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, διεθνής επιστημονική επετηρίς βυζαντινής και μεταβυζαντινής ερεύνης, εκδότης - διευθυντής Άγγελος Νεζερίτης, Αθήναι. Τόμος Α', από τα περιεχόμενα: Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Τιμωρία παροίκου της Ρόδου στα χρόνια των Ιπποτών (1491) * Αριστοτέλης Ευτυχιάδης, Ιατρική και Εκκλησία στο Βυζάντιο * Ναυκράτιος Τσουλκανάκης, Ο επιφανής οίκος Καλογερά στην Πάτμο και αλλού πριν και μετά την Άλωση * Ιωάννης Λασκαράτος, Η οφθαλμολογία εις τα έργα των βυζαντινών ιατρών 15 €
History - Byzantium Add to basket 38861. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΑΡΝΑΚΗΣ, Γ., Οι πρώτοι Οθωμανοί. Συμβολή εις το πρόβλημα της πτώσεως του ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1282 - 1337). Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή..., Αθήναι, 1947, σ.246, 8ο, άκοπο 27 €
History - Byzantium Add to basket 33414. Γεώργιος ο Κύπριος * George of Cyprus [δίγλωσσο]. Έκδοσις του βιβλίου εις την αγγλικήν και εισαγωγή ... υπό Α. Πελενδρίδη, Nicosia, 1999, σ.53, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
History - Byzantium Add to basket 31151. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Μ., Το ναυτικό θέμα των Κιβυρραιωτών. Συμβολή στο πρόβλημα τη ιδρύσεώς του. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1982, σ.203-221 4 €
History - Byzantium Add to basket 31159. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΜΑΡΘΑ, Η εκστρατεία του Ιουστινιανού Β' κατά των Βουλγάρων και Σλάβων (688). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1982, σ.113-124 4 €
History - Byzantium Add to basket 19719. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΜΑΡΘΑ, Οργανωτικά μέτρα του Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου. Το πρόβλημα του στρατού της Ιβηρίας, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1993, σ.136, 4ο 15 €
History - Byzantium Add to basket 40101. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Χρονικών Μορέως τοπωνυμικά - τοπογραφικά - ιστορικά, εν Αθήναις, 1921, σ.269 + αναδιπλούμενος χάρτης, 8ο, έντονη φθορά στη ράχη - μέτρια κατάσταση εξωφύλλων, άκοπο - αρίστη κατάσταση του σώματος του βιβλίου 45 €
< Previous   [1] 2 3 4 5 ...8   Next >