(Law)

815 items total [801 - 815] Search:  
Law Add to basket 22914. SCHMIDT, MAX, The two German States and European Security. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1989, σ.953-971 3 €
Law Add to basket 04725. SCHWARZENBERG, CLAUDIO, Cenni sull organizzazione del lavoro a Venezia nel sec. XVIII, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1973, σ. 762-768, 8ο 3 €
Law Add to basket 05801. SZLECHTER, EMILE, Le constitutum debiti alieni et le droit babylonien. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 81-98, 8ο 5 €
Law Add to basket 40616. THALLER, E., Εγχειρίδιον Εμπορικού Δικαίου εξαιρέσει του Ναυτικού Δικαίου. Έκδοσις εβδόμη αναθεωρηθείσα και συγχρονισθείσα υπό J. Percerou. Μετάφρασις Κ. Ε. Περιφανάκη, Αντωνίου Καίσαρος. Τόμος δεύτεςρος - Τόμος τρίτος, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Δ. & Π. Δημητράκου", 1928, σ.623+359, 8ο, οι δύο τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα 45 €
Law Add to basket 25318. TORNARITIS, CRITON, The human rights as recognized and protected by the law of the Republic of Cyprus. Ανάτυπο, Nicosia, 1974, p.32 7 €
Law Add to basket 29292. TORNARITIS, CRITON, The right to marry and found a family especially under the Law of Cyprus. Extrait, Cyprus, p.11, 8o 6 €
Law Add to basket 41194. VIDAL, GEORGE, Μαθήματα Ποινικού Δικαίου και Σωφρονιστικής Επιστήμης. Έκδοσις εβδόμη ανασκευασθείσα και συγχρονισθείσα προς την νομοθεσίαν και την νομολογίαν υπό Josef Magnol ...Τεύχος πρώτον κατά μετάφρασιν εκ του γαλλικού πρωτοτύπου μετά σημειώσεων του μεταφραστού σχετικών προς την Ελλ. Ποιν. νομοθεσίαν υπό Δρος Παναγ. Γ Κωνσταντινίδη [...] μετά προλόγου ... του...κ. L. Hugueney, εν Αθήναις, "Άγγελος Αθ.Κλεισιούνης", 1929, σ.653+θ', 8ο, δεμένο 32 €
Law Add to basket 38047. WIGNY, PIERRE, Droit Constitutionnel. Principes et droit positif. Tome premier * Tome deuxième, Bruxelles, "Émile Bruylant", 1952, p.947, 8ο, δεμένοι, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 40 €
Law Add to basket 34309. WINDSCHEID, BERNARD, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού... εκ της ογδόης Γερμανικής εκδόσεως μετά συγκρίσεως προς τον Γερμανικόν Αστικόν Κώδικα επεξειργασμένης υπό Theodor Kipp... Τόμος Β': Εμπράγματον δίκαιον, εν Αθήναις, "Γεώργιος Φέξης", 1915, σ.768, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με πράσινο μολύβι σε 4 αράδες σημειώσεως μιας σελίδας 35 €
Law Add to basket 34108. WINDSCHEID, BERNHARD, Διδασκαλία του δικαίου των Πανδεκτών. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κωνσταντίνου Η. Πολυγένους. Τόμος πέμπτος: Κληρονομικόν δίκαιον, δευτέρα έκδοσις επηυξημένη, εν Αθήναις, 1923, σ.ΧΙΙ+630, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με κόκκινο και μελανί μολύβι 40 €
Law Add to basket 40602. WINDSCHEID, BERNHARD, Διδασκαλία του δικαίου των Πανδεκτών. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κωνσταντίνου Η. Πολυγένους. Τόμος τρίτος - μέρος πρώτον: Ενοχικόν δίκαιον, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη & Υιού", 1932, σ.VIII+552, δεμένο - μικρή φθορά στο κάτω μέρος της ράχης 30 €
Law Add to basket 34837. WINDSCHEID, BERNHARD, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού... εκ της ογδόης Γερμανικής εκδόσεως μετά συγκρίσεως προς τον Γερμανικόν Αστικόν Κώδικα επεξειργασμένης υπό Theodor Kipp... Τόμος Α': Γενικαί Αρχαί, εν Αθήναις, "Γεώργιος Φέξης", 1915, σ.904, 8ο, δεμένο - μέτρια κατάσταση δεσίματος 30 €
Law Add to basket 05106. WOLF, P., Στοιχεία Διεθνούς Σιδηροδρομικού Δικαίου, Αθήναι, 1932, σ.165, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 10 €
Law Add to basket 22384. ZOTIADÈS, GEORGES, Le problème d' interprétation de l' article 20 du Statut du Conseil de l' Europe: Avis juridique, Athènes, 1970, p.23 5 €
Law Add to basket 22383. ZOTIADÈS, GEORGES, Questions de procédure devant les organes de caractère juridictionnel du Conseil de l' Europe: Avis juridiques, Athènes, 1970, p.18 5 €
< Previous   1... 37 38 39 40 [41]   Next >