(Law)

866 items total [41 - 60] Search:  
Law Add to basket 30354. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΚΩΝ. - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ, ΕΛΕΥΘ., Νομοθεσία ιατρών και υγειονομικών υπαλλήλων ΙΚΑ, Αθήναι, 1963, σ.δ'+523, 4ο 20 €
Law Add to basket 31422. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Δικαστική ψυχολογία, έκδοσις δευτέρα κατά πολύ επηυξημένη, εν Αθήναις, 1931, σ.XV+292, 8ο, δεμένο 28 €
Law Add to basket 32782. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Οι νέοι του Ποιν. Δικαίου ορίζοντες και το προσχέδιον του Ελληνικού Ποιν. Κώδικος (Διάλεξις...), έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, 1931, σ.50, 8ο, άκοπο, αποκολλημένο 8 €
Law Add to basket 34319. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Εγκληματολογικές αναζητήσεις. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2010, σ.1154, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα. Από τα περιεχόμενα: Vasso Antinopoulou, Victims of Crime in contemporary Greece * Μαρία Αρχιμανδρίτου, Η έκθεση των βρεφών στη σύγχρονη Κίνα * Στρ. Γεωργούλας, Εγκληματολογία του ελεύθερου χρόνου * Όλγα Θεμελή, Όταν «τα παιδία καταθέτει»: Η δικανική συνέντευξη με κακοποιημένους ανηλίκους * Φωτεινή Μηλιώνη, Το «φύλο» ως ιδιαίτερη παράμετρος στην εγκληματολογική έρευνα * Θεόδ. Παπακυριάκου, Το καθεστώς ειδικής-αυξημένης ποινικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων * Βασ. Πετούση-Ντούλη, Έμφυλη ισότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: η πρόκληση του τεκμηρίου μητρότητας * Irene Sagel-Grande, Education, values and virtues from the perspective of prisoners * Ανθοζωή Χάιδου, Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων για τους ανηλίκους 45 €
Law Add to basket 39809. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Λάμπρο Κοτσίρη, Θεσσαλονίκη, 2004, σ.1228, σκληρά εξώφυλλα. Από τα περιεχόμενα: Στέργιος Αλεξιάδης, Ο έλεγχος της αλήθειας στην ποινική δίκη * Βασίλειος Αντωνόπουλος, Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων, ιδίως μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεση του * Βασίλειος Ζησιάδης, Τα "ιδιαίτερα τεχνάσματα" στην απάτη ως εγκλήματος οικονομικού * Ιωάννης Κουκιάδης, Η μελλοντική κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση * Ιωάννης Μανωλεδάκης, Η καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα * Κώστας Μπέης, Η ασυλία των κρατών υπό το φως του Ευρωπαϊκού Δικαίου * Χάρις Σκαλίδη, La nature juridique du nom de domaine sur l'internet * Έφη Τζίβα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προστασία των καταναλωτών απέναντι σε γενικούς όρους συναλλαγών 45 €
Law Add to basket 39594. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος όγδοος: Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ.VII+ με'+ 775, μικρές φθορές στη ράχη. Από τα περιεχόμενα: Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Περικλής Βιζουκίδης και η διαμόρφωσις της νεοελληνικής δικαιϊκής επιστήμης * Στ. Κυριακίδης, Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης * Μ. Ι. Τσιτσικλής, Χηρωσταί· συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου * Δ. Σ. Γκίνης, Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας * Δ. Γ. Σερεμέτης, Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή του εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης * Δ. Ι. Καρανίκας, Τα εγκλήματα κατά των ηθών εις το αρχαίον Ελληνικόν και ιδία εις το Αττικόν δίκαιον * Γ. Μ. Βαλάσσης, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού * Δημ. Ευρυγένης, Συγκριτικόν Δίκαιον και Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον * Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας 30 €
Law Add to basket 28542. Αρχηγείον Β. Χωροφυλακής, Τουριστική νομοθεσία, Αθήναι, 1951, σ.288, 8ο 15 €
Law Add to basket 24039. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ, Γυναίκες και έκτιση των ποινών. Από την ιστορία του 16ου στη θεωρία του 19ου αιώνα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2001, σ.161, 8ο 12 €
Law Add to basket 21095. ΑΦΤΙΑΣ, ΝΙΚ. - ΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Κωδικοποίησις των διατάξεων περί περιορισμών εισαγωγής, εν Αθήναις, 1935, σ.144, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου σφραγίδα Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητηρίου, λωρίδα (πλάτους 5 cm) σελοτέϊπ κατά πλάτος των εξωφύλλων συγκρατεί ταινία στην ράχη με τον αριθμό βιβλιοθήκης 13 €
Law Add to basket 18802. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912 - 2005), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2005, σ.333, 8ο 17 €
Law Add to basket 21595. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η προσημείωσις υποθήκης εις το ελληνικόν δίκαιον υπό το κράτος του νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως διεμορφώθη τελικώς ούτος δια του ΝΔ 958/1971. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.747-839, 4ο 9 €
Law Add to basket 29715. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Θέματα πατρικής εξουσίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.29-103, με αφιέρωση, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 8 €
Law Add to basket 05158. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περί της αποκαταστάσεως ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων εκτάσεων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.942-960, 8ο 5 €
Law Add to basket 32146. ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το σχέδιον συμβάσεως επί των εναερίων συγκρούσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.). Ανάτυπον, Αθήναι, 1957, σ.489-518, με αφιέρωση 5 €
Law Add to basket 06370. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.547-585, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Law Add to basket 06015. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο θεσμός της πλάνης εν τω ρωμαϊκώ δικαίω και η επ’αυτού ελληνική επίδρασις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.414-457, 4ο 6 €
Law Add to basket 05136. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1952, σ.529-550, 8ο, με αφιέρωση 6 €
Law Add to basket 39670. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Εισαγωγή εις το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εν ευρεία εννοία, Αθήναι, "Νικόλαος Αντ. Σάκκουλας, 1943, σ.71, περιορισμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι [μαζί δεμένο] ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκτέλεσις των αλλοδαπών αποφάσεων κατά το ισχύον εις την Ελλάδα δίκαιον, Αθήναι, 1943, σ.ΧΙΙ+91, περιορισμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι [μαζί] GAIN, RENÉ, La nationalité des sociétés avant et depuis la Guerre 1914-1918, Paris, "Librairie Dalloz, 1924, p.255 [μαζί] ΚΡΙΣΠΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Νομικά πρόσωπα και ιδία ανώνυμοι εταιρείαι κατά το ιιδωτικόν διεθνές δίκαιον. Διατριβή επί διδακτορία..., Αθήναι, 1950, σ.148 [[μαζί] Ελληνικόν Ινστιτούτον Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Οργανισμός, Αθήναι, 1940, σ.16 [μαζί] ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ,Π. Α., Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον προς χρήσιν των φοιτητών, εν Αθήναις, 1938, σ.200, εκτεταμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι. Συνολικά 6 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 60 €
Law Add to basket 20866. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η ανάπτυξις του διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1958, σ.289-321 6 €
Law Add to basket 05196. ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η εν Ελλάδι φορολογία των κληρονομιών, δωρεών και προικών, Αθήναι, 1936, σ.588, 8ο, δεμένο 17 €
< Previous   1 2 [3] 4 5 ...44   Next >