(Θρησκεία)

927 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31195. Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Παιδικά διηγήματα: Από το στόμα των λύκων, Αθήναι, 1952, σ.96, 16ο, εικονογράφηση 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38463. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Οικονόμος, Αρτάκη Κυζίκου, Αρτάκη, 1963, σ.29 + χάρτης, 8ο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 22508. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόσωπα και θέματα του θείου Πάθους (Κατά την τάξιν του τυπικού της Μ. Εβδομάδος), Θεσσαλονίκη, 1958, σ.78, 4ο, με αφιέρωση 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35288. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καταλυθήτω η Βαβυλών, Αθήνα, 1996, σ.62 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40064. ΑΙΤΩΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, Το Τριαδικόν της Θεότητος. Εγνώρισες τον Θεόν;, Αθήναι, 1954, σ.32, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30172. Ακαρνανικαί αρχαιότητες: Η Παναγία "Η Λεσινιώτισα", μεταβυζαντινόν κτίσμα του ΙΣΤ' αιώνος εν Παλαιοκατούνη - Ακαρνανίας , χ.τ., 1957, σ.30 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39210. Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του θαυματουργού του Παλαμά ήτις ποιηθείσα μεν υπό του αγιωτάτου Πατριάρχου Κων/πόλεως Φιλοθέου του Κοκκίνου κριτικώς δε αποκατασταθείσα υπό του διακόνου Βασιλείου Ε.Βολουδάκη νυν πρώτον τύποις εκδίδοται πλήρης, εν Πειραιεί, 1978, σ.170, 8ο, εξώφυλλον και διακόσμησις Νικολέττας Βολουδάκη 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39211. Ακολουθία, παρακλητικός κανών, χαιρετισμοί και βίος του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, εορταζομένου τη ΙΘ' Ιουνίου. Εκδίδεται υπό Αγιορειτών ζηλωτών πατέρων , Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.108, 8ο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38569. ΑΚΤΙΝΕΣ, όργανον της "Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων", Αθήναι. Έτος ΙΖ', τεύχος 145, Ιανουάριος 1954, έως τεύχος 155, Δεκέμβριος 1954, σ.528, δεμένα χωρίς τα εξώφυλλα σε ένα σώμα. Από τα περιεχόμενα: Άθως Δάλλας, Χριστιανική Ένωσις Γονέων * Δ. Α. Χριστοφίδης, Αι Βασιλικαί Τεχνικαί Σχολαί Λέρου * Κ. Ι. Κωνσταντόπουλος, Κοινωνικά μορφωτικά κέντρα "Φάροι" * Ευανθία Δημητριάδου, Η Μητέρα στην νεοελληνική ποίησι [συνεχίζεται και τελειώνει στο επόμενο τεύχος] * Κωνστ. Βουρβέρης, Η προέλευσις των νόμων κατά Πλάτωνα * Θεόδωρος Ξύδης, Καθίσματα [της Υμνολογίας] * Ν. Ι. Καρμίρης, Η ποίησις και τα είδωλα [σε συνέχειες] * Μελής Νικολαΐδης, Σολωμός και Παπαδιαμάντης [σε συνέχειες] * Ελένη Κούκκου, Νεόφυτος Δούκας * Γ. Θ. Ράμμος, Η επίδρασις του Χριστιανισμού επί της δικαιοσύνης 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30639. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ Αρχιμανδρίτης, Ο Μέγας Φώτιος, Αθήναι, "Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή»", 1968, σ.153, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33691. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγ. Όρους και Αρδαμερίου, Αι υπερκόσμιοι λειτουργικαί σκηναί και εικόνες της Αποκαλύψεως. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1996, σ.9-21, στην πρώτη σελίδα διακριτική σφραγίδα κατόχου 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33634. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιεροκήρυξ Ι. Μητροπόλεως Λαγκαδά, Χιλιαστικαί απάται, Λαγκαδάς, 1980, σ.50, 16ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14737. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝ., Αι ενορίαι της ελληνικής Εκκλησίας κατά την διάρκειαν του ΙΗ' αιώνος. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1977, σ.10-20, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39730. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝ., Αι προ της συνόδου της Νικαίας αντιλήψεις περί του αξιώματος του Αποστόλου Πέτρου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.23-42 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39636. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝ., Ο ιστορικός Σωκράτης ο σχολαστικός περιγράφει διαφορές ανάμεσα στις εκκλησίες. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.129-138 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41136. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝ., Προϋποθέσεις της μεταρρυθμίσεως της Αγγλικής Εκκλησίας, εν Θεσσαλονίκη, 1961, σ.225, 8ο 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14673. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝ., Σιναϊτικά του ΙΣΤ' και ΙΖ' αιώνος. Διενέξεις δια την δικαιοδοσίαν επί της Μονής. Το μετόχιον του Καΐρου. Αι αξιώσεις δι’ανεξαρτησίαν του αρχιεπισκόπου Ανανία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1970, σ 34-144, 8ο 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33943. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΝΙΚ., Κρυπτοχριστιανικά κείμενα, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1974, σ.246, 8ο, στη σελίδα ψευδοτίτλου σημειώνεται με στυλό υπογραφή κατόχου και χρονολογία 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41341. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ Αρχιμανδρίτης, Εγκόλπιον προσκυνητού, Ιερουσαλήμ, 1967, σ.130, 16ο, φωτογραφίες, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 37996. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος, Μορφολογία της εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη, 2004, σ.272, 8ο 12 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...47   Επόμενο >