(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

388 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35051. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Λοχαγός Πεζικού [3224 Τ.Ε.Α.], Ανατολική Ρουμελία [δακτυλογραφημένο κείμενο], 10φφ., στο τέλος υπογράφει ο Λοχαγός 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35052. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Λοχαγός Πεζικού [3224 Τ.Ε.Α.], Διεθνής μείωσις του κομμουνισμού [δακτυλογραφημένο κείμενο], 8φφ., στο τέλος υπογράφει ο Λοχαγός 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35053. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Λοχαγός Πεζικού [3224 Τ.Ε.Α.], Κομμουνιστικά συνθήματα: Έκτακτα μέτρα [Εξορίαι * Φυλακίσεις * Αστυνομικοί Φάκελλοι * Πιστοποιητικά φρονημάτων] - Λήθη του παρελθόντος - Ανεξαρτησία - Αμνηστία - Ειρηνική συνύπαρξις - Κάτω αι βάσεις [δακτυλογραφημένο κείμενο], 8φφ., στο τέλος υπογράφει ο Λοχαγός 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23803. Βορειοελλαδική Ομοσπονδία Πολεμιστών Ν. 751-1836, [Διαφωτιστικόν φυλλάδιον]: Τα αιτήματα των πολεμιστών. Όπως εξετέθησαν εις την συγκέντρωσιν των πολεμιστών της 26ης Ιουνίου 1966 εις Θεσσαλονίκην * Ομιλία των προέδρων Συνομοσπονδίας και Ομοσπονδίας * Χαιρετισμοί διαφόρων εκπροσώπων , Θεσσαλονίκη, 1966, σ.45, 8ο, φωτογραφίες 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33669. Γ' Σώμα Στρατού - Κέντρον Διαφωτίσεως, Το Μακεδονικόν Ζήτημα και οι αγώνες μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων, χ.χ. [=δεκαετία του '50], σ.10 [πολυγραφημένες, πιασμένες με συρραπτικό], διαστάσεις 22Χ34 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 25486. Γ' Σώμα Στρατού, Φυλλάδιον ενημερώσεως παρατηρητών: Άσκησις Πτολεμαίος - 75, [σ.20], εικονογράφηση 4 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39832. Γεν. Επιτελείον Στρατού - Διεύθυνσις Υγειονομικού, Υγιεινή και ιατρική στατιστική, Αθήναι, 1959, σ.164+ αναδιπλούμενους πίνακες, 8ο, εικόνες 11 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23601. Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Χωροφυλακής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Βασιλικόν Διάταγμα της 9/25-11-1965, Αθήναι, 1966, σ.40, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23600. Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός περί ατομικών βιβλιαρίων και διαδοχικών σημειώσεων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών Χωροφυλακής. Βασιλικόν Διάταγμα της 27-9-1956, Αθήναι, 1956, σ.60, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29952. ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αθήναι. Έτος Β', αριθ. 1-2, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1951 έως αριθ.11-12, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1951. Συνολικά 6 τεύχη, πλήρες 24 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39038. Γενικό Επιτελείο Στρατού - Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Συνοπτική ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αθήνα, 2001, σ.ΧΙΧ+228, 8ο, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27764. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας. Συντάχτηκαν με μέριμνα της ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήνα, 1992, σ.108, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35577. Γενικόν Επιτελείον Εθν. Αμύνης, Προσωρινός Κανονισμός συνεργασίας Στρατού - Αεροπορίας, Αθήναι, 1951, σ.164, 8ο, σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου, υπογραμμίσεις με μπλε και κόκκινο μολύβι 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24688. Γενικόν Επιτελείον Εθνικής Αμύνης, Στρατιωτικός κανονισμός * Οργανισμός Σχολής Ειδικών Όπλων Εν. Δυνάμεων, Αθήναι, 1965, σ.17, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08853. Γενικόν Επιτελείον Στρατού - Διεύθυνσις Τεχνικού Σώματος, Αρχαί λειτουργίας των οχημάτων, Αθήναι, 1956, σ.531, 8ο, εικόνες και σχέδια, δεμένο 20 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 38761. Γενικόν Επιτελείον Στρατού -2ον Επιτελικόν Γραφείον, Η κομμουνιστική προπαγάνδα εις τας ενόπλους δυνάμεις. [Εμπιστευτικόν], Αθήναι, 1967 [Σεπτέμβριος], σ.19 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 34099. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ανάλυσις εργασίας του Πυροβολικού, Αθήναι, 1948, σ.55, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 34101. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Αρχαί και πρακτική της καλής εκπαιδεύσεως (Συμπλήρωμα του υπ' αριθ. 339 Κανονισμού «Εγκόλπιον του Εκπαιδευτού»), Αθήναι, 1949, σ.159, 8ο, σχήματα 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18899. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ασκήσεις μάχης Μικρών Κλιμακίων - Τεύχος Γ': Ασκήσεις λόχου, Αθήναι, 1958, σ.212, 8ο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 19127. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ασκήσεις μάχης Μικρών Κλιμακίων - Τεύχος Β': Ασκήσεις διμοιρίας, Αθήναι, 1957, σ.151, 8ο 9 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...20   Επόμενο >