(Νομικά)

815 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17641. ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡ., Εργατικόν Δίκαιον: Σχέσις εργασίας, χ. τ., "Κέντρο Κοινωνικών Σπουδών της Α.Σ.Β.Σ.", 1958, σ.400, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με στυλό σε μερικές αράδες 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17823. ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡ., Εργατικόν Δίκαιον: Σχέσις εργασίας, χ. τ., "Κέντρο Κοινωνικών Σπουδών της Α.Σ.Β.Σ.", 1958, σ.400, 4ο, υπογραμμίσεις σε μερικές αράδες με κόκκινο στυλό 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 14444. ΑΓΑΠΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η νομική θέσις των αλλοδαπών εν τη αρχαία Εβραϊκή πολιτεία, Θεσσαλονίκη, 1964, σ. 71, 4ο, άκοπο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38890. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τύποι Πολιτικής Δικονομίας ήτοι δικαστικός οδηγός περιλαμβάνων πάντας τους τύπους τη; Πολιτικής ημών Δικονομίας... , εν Αθήναις, "Ν. Τζάκας", 1914, σ.204, 8ο, σκληρά εξώφυλλα - μέτρια κατάσταση [των εξωφύλλων], με σφραγίδες δικηγόρου 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40967. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η δημοτική στα νομικά. Ανάτυπο, Αθήνα, 1964, σ.8, μεγάλο σχήμα 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38414. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Νόμοι και Διατάγματα περί Συνεταιρισμών ελευθέρων και αναγκαστικών, χ.τ., 1946, σ.102, 8ο, υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι - σημειώσεις με μελάνι στα περιθώρια 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32827. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ, Περίληψις Οικογενειακού Δικαίου. Κατά τας παραδόσεις του Καθηγητού κ. Κ. Δεμερτζή. Πλήρης και εκτενής περίληψις, Αθήναι, 1935, σ.48, 8ο, άκοπο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23906. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΖΑ, Η διακρίνουσα μεταχείριση στα πλαίσια του ανταγωνισμού και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανάτυπο από την Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, 1982, σ.115-150 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29957. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο «ελάχιστο πρόγραμμα» του Κινήματος Κοινωνικής Άμυνας. Ανάτυπο, Αθήνα, 1982, σ.15-40 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15243. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Οι επαίται εις την περιφέρειαν του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1966, σ.67, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17857. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η Διακήρυξις της Ανεξαρτησίας, χ. τ., χ. χ., σ.50, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17634. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Γενικόν Ευρετήριον Εργατικής Νομοθεσίας (1890-1956), Αθήναι, 1957, σ.190, 4ο, δεμένο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29567. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Γενικόν ευρετήριον Νομολογίας και Νομοθεσίας Εργατικού Δικαίου. Ετησία επιθεώρησις Νομολογίας - Νομοθεσίας - Επιστήμης. Όλη η Νομολογία και Νομοθεσία του έτους 1967. Β 1967, Αθήναι, σ.[187-436]+κ', 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29568. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Γενικόν ευρετήριον Νομολογίας και Νομοθεσίας Εργατικού Δικαίου. Ετησία επιθεώρησις Νομολογίας - Νομοθεσίας - Επιστήμης. Όλη η Νομολογία και Νομοθεσία του έτους 1968. Γ 1968, Αθήναι, σ.[437-654] + ιστ', 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15427. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Κώδιξ εργατικού δικαίου, τεύχος Α', τεύχος Β', τεύχος Γ' και τεύχος Δ', έκδοσις Β', Αθήναι, 1951, σ.216+192+344+208, 16ο, δεμένα, από την βιβλιοθήκη Ιδρύματος 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20864. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η βιβλιογραφία των ποινικών επιστημών στην Ελλάδα το έτος 1980. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1982, σ.973-1006 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32573. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Παρατηρήσεις επί του νέου περί τύπου νομοθετήματος. Ανάτυπον, Αθήναι, 1972, σ.14, μεγάλο σχήμα 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05206. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου. Τόμος δεύτερος: Ναυτικόν δίκαιον και πτώχευσις. Τόμος πρώτος, έκδοσις τρίτη: Γενικόν μέρος..., [Αθήνα], 1927, 1928, σ.544+638+30, 8ο, δεμένοι 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24252. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου. Τόμος δεύτερος: Ναυτικόν δίκαιον και πτώχευσις, εν Αθήναις, 1927, σ.544, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32819. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ, Η κατάργηση της ποινής του θανάτου, Αθήνα, 1950, σ.94, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 9 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...41   Επόμενο >