(Επιστήμες)

1.068 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16238. ΑΡΩΝΗΣ, Γ., Η ανάγκη ερεύνης των υπογείων καρστικών υδάτων, Αθήναι, "Ινστιτούτον Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους", 1959, σ.40, 4ο, εικ. 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 15479. ΑΡΩΝΗΣ, Γ., Ο υδάτινος πλούτος και η δυνατότης αρδεύσεως της κοιλάδος Ιππείου (κόλπος Γέρας) Λέσβου, Αθήναι, "Ινστιτούτον Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους", 1959, σ.25+ γεωλογικόν σκαρίφημα, 4ο 9 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 31284. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην της εγχειρητικής θεραπείας της παραλυτικής βλαισοποδίας επί παιδίων. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.86, 8ο 9 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 18860. ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η επιστήμη της ζωής. Λόγος πρυτανικός..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1967, σ.19, σχέδια 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04809. ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Φαρμακολογία γενική και κτηνιατρική, τόμος Α', τόμος Β', Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1962, σ.ΧΙΧ+ΧVΙ+1082, 4o, σχήματα, άκοποι, φθορά στην ράχη και στα εξώφυλλα του τόμου Α' 40 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 15915. ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Φυσιολογική διατροφή των ζώων. Αι εν Ελλάδι συνθήκαι διατροφής των ζώων. Κάλυψις θρεπτικών αναγκών εγχωρίων ζώων. Ενδεικνυόμενα μέτρα προς φυσιολογικωτέραν διατροφήν των ζώων εν Ελλάδι, Αθήναι, 1950, σ.302, 4ο, φωτ., δεμένο 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30215. Β' Νευρολογική και Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Πρακτικά Επιστημονικής Συγκέντρωσης με θέμα: Επιληψίες, Θεσσαλονίκη, 1987, σ.82, 8ο 8 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28235. Β' Νευρολογική και Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιατρικό συμπόσιο - Κεφαλαλγίες, κλινική και θεραπευτική...: Πρακτικά , Θεσσαλονίκη, χ.χ. [=1980;], σ.109, 8ο 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 40457. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962, εν Αθήναις, 1964, σ.369+ιδ', 8o, με αφιέρωση, άκοπο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 25 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04159. ΒΑΓΝΕΡ, ΙΟΥΛΙΟΣ, Από την ζωήν των ζώων. Μετάφρασις (εκ του ρωσικού) Μερκ. Τσακίρη, διασκευή Δημητρ. Τσαμασφύρου, έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, "Δ. και Π. Δημητράκος", χ.χ., σ.103, 16ο, καλή εικονογράφηση 8 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04119. ΒΑΓΝΕΡ, ΙΟΥΛΙΟΣ, Η γη μας· μετά πολλών εικόνων. Μετάφρασις Μερκ. Τσακίρη - διασκευή Δ. Τσαμασφύρου, εν Αθήναις, "Δημητράκος", χ. χ. [προπολεμικό], σ.87, 16ο, φωτ., μικρό σκίσιμο στο εξώφυλλο 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 36348. ΒΑΓΝΕΡ, ΙΟΥΛΙΟΣ, Ο άνθρωπος και το σώμα του. Μετάφρασις (εκ του ρωσικού) Μερκ. Τσακίρη, διασκευή Δημητρ. Τσαμασφύρου. Μετά πολλών εικόνων, Αθήναι, "Δ. και Π. Δημητράκος", χ.χ., σ.108, 16ο 8 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28894. ΒΑΘΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μηχανοποίησις των αναδασωτικών εργασιών και ανάλυσις τιμών αυτών, Αθήναι, "Υπουργείον Γεωργίας", 1969, σ.126, 8ο, εικόνες 13 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 24663. ΒΑΚΑΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ, Σκέψεις και προτάσεις πάνω στο αγροτικό μας πρόβλημα. Ανάτυπο, Αθήναι, 1977, σ.21 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 19886. ΒΑΚΑΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ, Στατιστική εκτίμησις της συναρτήσεως των παραγωγικών δαπανών εις την γεωργίαν (Η περίπτωσις των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων του Νομού Κορινθίας), Αθήναι, 1969, σ.39, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17436. ΒΑΛΑΩΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αρχές ιατρικής, Αθήνα, "Ίδρυμα Ευγενίδου", 1995, σ.166, 4ο, εικονογράφηση 10 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 24340. ΒΑΛΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η φυματίωσις εις κλινικά μαθήματα, τόμος πρώτος, τόμος δεύτερος, Αθήναι, χ.χ., σ.312+312, 4ο, οι δύο τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα 35 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04780. ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οργανική Χημεία I - II: Γενικόν Μέρος - Θεωρίαι. Αι άκυκλοι ενώσεις, δευτέρα έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1955, σ. ιθ'+816, 4ο, με αφιέρωση 25 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28834. ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οργανική Χημεία I - II: Γενικόν Μέρος - Θεωρίαι. Αι άκυκλοι ενώσεις, Θεσσαλονίκη, 1955, σ. ιθ'+816, 8ο, δεμένο 28 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30205. ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οργανική Χημεία I: Γενικόν Μέρος - Θεωρίαι. ΙΙ: Αι άκυκλοι ενώσεις, Αθήναι - Θεσσαλονίκη [ο τόμος ΙΙ], 1947, 1948, σ.[ιδ'+307] + [θ'+535], 8ο, οι δύο τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα, περιορισμένες υπογραμμίσεις 35 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...54   Επόμενο >