Ποιοι είμαστε

Tο πρώτο κατάστημα με την επωνυμία Χρήστος Καββαδάς & Υιός λειτούργησε από το 1981 έως το 2001 στην οδό Δημ. Γούναρη 52, στην περιοχή της Καμάρας. Προηγουμένως από το 1979 ως το 1981 συμμετείχαμε με βιβλία και καρτ ποστάλ κυρίως, στην λειτουργία καταστήματος με λαϊκά αντικείμενα και έπιπλα, σε όροφο παλαιάς οικοδομής, στην οδό Λασσάνη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από το 2001 το κατάστημα μεταφέρθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Γ. Μπακατσέλου 9, επάνω από την Εγνατία πολύ κοντά στην οδό Αγίας Σοφίας.

Σχεδόν από την αρχή, συνειδητά, υπήρξε επιλογή των ειδών τα οποία θα συλλέγονται και θα διατίθενται, καθώς και του αντιστοίχου χρονικού πλαισίου: Συλλέγονται (και διατίθενται) βιβλία και πάσης φύσεως αρχειακό υλικό του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερη επιμονή και φροντίδα στην απόκτηση αρχειακού υλικού. Στην επιλογή αυτή μας οδήγησε κυρίως το γεγονός ότι αυτόν τον αιώνα συμβαίνουν στην Ελλάδα πυκνά ιστορικά γεγονότα και έντονες κοινωνικές μεταβολές, που αποτυπώνονται σε ποικίλα έντυπα και χειρόγραφα κείμενα. Από το ένα μέρος οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Πρώτος Παγκόσμιος και η Μικρασιατική καταστροφή, τα συχνά προπολεμικά κινήματα και οι δικτατορίες, ο Δεύτερος Παγκόσμιος, η Κατοχή και ο σκληρός Εμφύλιος, όλα αυτά – με τις συνέπειές των πάντα – καλύπτουν χωρίς διακοπή τα πρώτα 3/4 τού αιώνα και καταγράφονται σε φυλλάδια και βιβλία αλλά και σε πλήθος δημόσια έγγραφα και ιδιωτικά κείμενα. H συγκέντρωση, μελέτη και δημοσιοποίηση αυτού του υλικού από τους ερευνητές αναδεικνύει την ιστορία του τόπου στον 20ό αιώνα και παράλληλα τις επί μέρους ιστορίες συγκεκριμένων προσώπων ή περιοχών. Από το άλλο μέρος η έντονη κινητικότητα των Ελλήνων τον ίδιο αιώνα, οι μεταναστεύσεις και η αστυφιλία, καθώς και η αλλαγή στον τρόπο ζωής των περιγράφονται σε έντυπα αλλά κυρίως σε χειρόγραφα και συνήθως αδημοσίευτα κείμενα.

Έτσι, στο κατάστημα συγκεντρώνονται και διατίθενται έντυπα και αρχειακό υλικό του 20ού αιώνα. Στα έντυπα περιλαμβάνονται φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά , βιβλία αλλά και ποικίλα μονόφυλλα (προκηρύξεις, αγγελίες, διαφημίσεις, κ.ά.), καθώς και οτιδήποτε τυπωμένο σχετίζεται με την επαγγελματική ή την κοινωνική ζωή των ανθρώπων του αιώνα. Το αρχειακό υλικό, χειρόγραφο συνήθως, αποτελείται από δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα ή κείμενα. Στα πρώτα, τα δημόσια, περιλαμβάνονται τα έγγραφα υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου χώρου, όπως είναι ενότητες εγγράφων από τις υπηρεσίες των διαφόρων Υπουργείων (Δικαιοσύνης, Παιδείας, Γεωργίας, Δημοσίας Τάξεως, Εσωτερικών, κ.α.). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενότητες εγγράφων που προέρχονται από τις κατά τόπους δημόσιες αρχές (νομαρχίες, δήμους ή κοινότητες), καθώς με αναλυτικό και συγκεκριμένο τρόπο παρουσιάζουν την εικόνα του χώρου και των ανθρώπων των συγκεκριμένων περιοχών και ταυτοχρόνως δηλώνουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στην περιφέρεια η πολιτική της κεντρικής εξουσίας όσο και τις αντιδράσεις των πολιτών στην πολιτική του κέντρου. Στα ιδιωτικά έγγραφα και κείμενα φαίνεται η ιστορία της οικογένειας στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο, αλλά μερικές φορές και η πολιτική στάση και δράση προσώπων που συμμετέχουν στα ιστορικά γεγονότα της εποχής των, άλλοτε με ενεργητικό τρόπο και άλλοτε με παθητικό, υφιστάμενα όμως και στις δύο περιπτώσεις τις συνέπειες της στάσεως των. Επιπλέον συγκεντρώνονται αρχεία εμπορικών επιχειρήσεων και καταστημάτων, (μικρών ή μεγάλων), τα οποία απεικονίζουν συνήθως την πρωτοβουλία και την προσωπική ή οικογενειακή ιστορία των ιδιοκτητών σε συνδυασμό με την κατάσταση του δημοσίου (κράτους) σε κάθε εποχή, καθώς τα πρώτα (δραστηριότητες και προσωπικές ιστορίες) εξελίσσονται κάθε φορά μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό, και κοινωνικό πλαίσιο. Τέλος, συλλέγονται όλα εκείνα τα "μικρά χαρτιά" που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, συχνά χωρίς να τους δίδουν ιδιαίτερη σημασία τα οποία όμως αποτελούν και αυτά μέρος της καθημερινής εικόνας κάθε εποχής (εισιτήρια, διαφημίσεις, προγράμματα εκδηλώσεων, ταυτότητες, βιβλιάρια εργασίας, αποδείξεις, κ.ά.).

Πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα εργασθήκαμε τηρώντας κανόνες στις σχέσεις μας με τους προμηθευτές και με τους πελάτες μας. Απέναντι στους πρώτους, επαγγελματίες του χώρου ή ιδιώτες , αποφύγαμε οποιαδήποτε κίνηση θα χαρακτήριζε την σχέση μας σαν μία περιστασιακή συναλλαγή και επιδιώξαμε μονιμότερες συνεργασίες ωφέλιμες και για τις δύο πλευρές. Απέναντι στους δεύτερους, συλλέκτες και υπευθύνους δημοσίων φορέων, φροντίσαμε να είμαστε προσεκτικοί στην κατάταξη του υλικού και την περιγραφή του αλλά και στις προτεινόμενες τιμές, πιστεύοντας ότι αυτό είναι καλόν και για τις μεταξύ μας σχέσεις αλλά μακροπρόθεσμα και για την λειτουργία του καταστήματος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και οι δύο, προμηθευτές και πελάτες, όλο αυτό το διάστημα, εκτός των άλλων, μας έμαθαν να κάνουμε την δουλειά μας με καλύτερο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους κανόνες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από τώρα και στο διαδίκτυο, σε μία μονιμότερη επαφή με τους πελάτες μας.

Κ. Σνάϊντερ, Νέστωρ Καββαδάς
Χρήστος Καββαδάς