Κατάλογος βιβλίων

18.507 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16157. 'Εκδοσις Hellenews Ε.Π.Ε. με την συνεργασίαν του επιτελείου της ημερησίας οικονομικής εφημερίδος ΕΞΠΡΕΣ, Βιομηχανικός εξοπλισμός και οργάνωσις παραγωγής [ειδική έκδοσις αφιερωμένη εις την Βιομηχανίαν], Ιούλιος 1973, σ.168, διαστάσεις 30Χ42, καλές διαφημίσεις 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16158. 'Εκδοσις Hellenews Ε.Π.Ε. με την συνεργασίαν του επιτελείου της ημερησίας οικονομικής εφημερίδος ΕΞΠΡΕΣ, Υπηρεσίαι προς την οικονομίαν - Προώθησις προϊόντων * Χρηματοδότησις * Ασφάλισις * Τουρισμός * Στέγασις * Δημοσία Διοίκησις * Υγεία - Παιδεία - Ψυχαγωγία [ειδική πολυσέλιδος έκδοσις επί τη λήξει του 1973], Ιανουάριος 1974, σ.175, διαστάσεις 30Χ42, καλές διαφημίσεις, ελάχιστη φθορά στο περθώριο των τελευταίων 5 φύλλων 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16159. 'Εκδοσις Hellenews Ε.Π.Ε. με την συνεργασίαν του επιτελείου της ημερησίας οικονομικής εφημερίδος ΕΞΠΡΕΣ, Αγροτική οικονομία '74 - Συμβολή στην ανάπτυξι της Γεωργικής Βιομηχανίας [ετησία έκδοσις αφιερωμένη εις την πρωτογενή παραγωγήν], Απρίλιος 1974, σ.152, διαστάσεις 30Χ42, καλές διαφημίσεις 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16160. 'Εκδοσις Hellenews Ε.Π.Ε. με την συνεργασίαν του επιτελείου της ημερησίας οικονομικής εφημερίδος ΕΞΠΡΕΣ, Επενδύσεις και βιομηχανικός εξοπλισμός [ειδική έκδοσις], Ιούλιος 1971, σ.132+XVI, διαστάσεις 30Χ42, καλές διαφημίσεις 19 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16161. 'Εκδοσις Hellenews Ε.Π.Ε. με την συνεργασίαν του επιτελείου της ημερησίας οικονομικής εφημερίδος ΕΞΠΡΕΣ, Ελληνική γη '73 και αξιοποίησις της παραγωγής της - Γεωργία * Κτηνοτροφία * Δάση * Αλιεία * Μεταλλεία [ετησία έκδοσις αφιερωμένη εις την πρωτογενή παραγωγήν], Απρίλιος 1973, σ.136, διαστάσεις 30Χ42, καλές διαφημίσεις 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16162. 'Εκδοσις Hellenews Ε.Π.Ε. με την συνεργασίαν του επιτελείου της ημερησίας οικονομικής εφημερίδος ΕΞΠΡΕΣ, Βιομηχανικός εξοπλισμός '74 - προβλήματα και προοπτικαί της αγοράς [ετησία έκδοσις(3η του '74) αφιερωμένη εις την Βιομηχανίαν και τον εξοπλισμόν της], Ιούλιος 1974, σ.124, διαστάσεις 30Χ42, καλές διαφημίσεις 17 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 16895. 'Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική βιβλιογραφία. Τόμος VI - 1977: Παράρτημα. Από τα περιεχόμενα: Π. Β. Πετρίδης, Βιβλιογραφία Ιωάννη Καποδίστρια 1776 - 1831, σ.13 - 132 * Κλ. Π. Οικονομόπουλος, Αι σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας από του έτους 1923 μέχρι σήμερον * Δημοσιεύματα της εφημερίδας ΗΧΩ Κωνσταντινούπολης για τα προβλήματα της Ελληνικής μειονότητας. (Επιμέλεια: Ν. Ζαφείρης), Θεσσαλονίκη, 1981, σ.418, 4ο 24 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 27611. 100 χρόνια [του βιβλιοπωλείου] Μόλχο, 1888- - 1988. [Κείμενα: Τηλέμαχος Αλαβέρας, Μανώλης Ανδρόνικος, Π. Α. Ζάννας, Κλείτος Κύρου κ.ά.] , Θεσσαλονίκη, 1988, σ.54, μεγάλο σχήμα, φωτογραφίες 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 38404. 13ον Πανσιδηροδρομικόν Συνέδριον, Εισηγητικαί εκθέσεις. Συγκοινωνιακή πολιτική * Οικονομικαί διεκδικήσεις * Ασφάλισις * Κανονισμοί * Συνεταιρισμοί * Οργανωτικόν [πολυγραφημένο], Αθήνα, 1963, [38φφ.], διαστάσεις 21Χ27 12 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 10594. 16 έργα του Εmile Βernard εκ της Συλλογής De Νavarro. Κατάλογος, Αθήναι, 1966, σ. 36, 8ο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36823. 17η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 1952: Περιληπτική έκθεσις αποτελεσμάτων, Θεσσαλονίκη, 1953, σ.27+σ.4 φωτογραφίες 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36822. 18η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 1953: Περιληπτική έκθεσις αποτελεσμάτων, Θεσσαλονίκη, 1954, σ.20+σ.4 φωτογραφίες 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06659. 1955 - 1962: Επτά χρόνια προόδου [προπαγανδιστικό έντυπο του κυβερνητικού έργου], χ.τ., χ.χ., σ. 78, 8ο, καλές φωτογραφίες 9 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 16986. 1955 - 1964: Τί έγινε (1955 - 1959) * Τι θα γίνη (1960 - 1964) - Για τον ελληνικό λαό [κυβερνητική έκδοση], χ.τ., χ. χ., σ.30, 8ο, φωτογραφίες 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36821. 19η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 1954: Περιληπτική έκθεσις αποτελεσμάτων, Θεσσαλονίκη, 1955, σ.24+σ.4 φωτογραφίες 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27758. 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΠΒ, Η συμβολή του Πυροβολικού στους Αγώνες του Έθνους, χ.τ., 2002, σ.119, μεγάλο σχήμα, εικόνες, με ιδιαίτερη αφιέρωση του Δκτή της ΔΠΒ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στον παραλήπτη [Στρατηγό] 20 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39568. 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΠΒ, Η συμβολή του Πυροβολικού στους αγώνες του Έθνους, χ.τ., 2002, σ.119, μεγάλο σχήμα, εικόνες [71], με αφιέρωση του Διοικητή ΔΠΒ/1ης Στρατιάς Ταξιάρχου Ιωάννη Μιχαλολιάκου στο Στρατηγό Διοικητή της 1ης Στρατιάς 24 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41154. 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αρναίας - Πρακτικά εργασιών συνεδρίου 21-22 Ιουλίου 1990, Αρναία Χαλκιδικής [=Θεσσαλονίκη], χ.χ., σ.295, χάρτες, πίνακες, σχήματα και φωτογραφίες. Από τα περιεχόμενα: Δ.Θ. Κύρου, Ο λαογραφικός πλούτος της Αρναίας * Γ. Παπαθανασίου, Το Λιαριγκοβινό δημοτικό τραγούδι - προβλήματα διατήρησης και καταγραφής * Χ. Δημητρακούδη, Το χειροποίητο υφαντό της Αρναίας: Πως βλέπουν και αξιολογούν το πρόβλημα οι ίδιες οι υφάντρες της Αρναίας * Κ. Θερμός, Προβλήματα παραγωγής και μετασχηματισμού του χώρου σε υφιστάμενο πολεοδομικό ιστό: η περίπτωση του παραδοσιακού οικισμού της Αρναίας 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29933. 20 χρόνια ΑΣΕ Α.Ε. 1961 - 1981 [Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις, διαφημιστικό φυλλάδιο], σ.16, διαστάσεις 27Χ30 5 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 22244. 28ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου - παράλληλες εκδηλώσεις, Κινούμενο σχέδιο [αφιέρωμα] , 1987, σ.55, μεγάλο σχήμα 10 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...926   Επόμενο >