Κατάλογος βιβλίων

18.086 εγγραφές [17881 - 17900] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05802. STONE, FERDINAND, Les origines du droit louisianais. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 189-197, 8ο 3 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 17149. STONE, IRVING, Βαν Γκογκ - Η ζωή ενός ανθρώπου. Ελευθέρα απόδοσις εκ του Αγγλικού Ελευθερίου Ειμαρμένου, Αθήναι, "Πέτρος Καραβάκος", 1952, σ.491, 8ο, εικονογράφηση εκτός κειμένου, δεμένο 20 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 26229. STONE, IRVING, Η ζωή ενός ανθρώπου. (Του μεγάλου ζωγράφου Βικεντίου Βαν Γκογκ). Ελευθέρα απόδοσις εκ του Αγγλικού υπό Ελευθερίου Ειμαρμένου, Αθήναι, "Αετός Α.Ε.", 1943, σ.487, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου είναι γραμμένο με μελάνι ονοματεπώνυμο κατόχου και ημερομηνία 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39052. STOTT, JOHN, Βασικός Χριστιανισμός, Κατερίνη, "Ο Λόγος", 1962, σ.188, 8ο 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30995. STRÖMBERG, REINHOLD, Griechische Wortstudien. Untersuchungen zur Benennung von Tieren, Pflanzen, Körperteilen und Krankheiten , Guteborg, "Elanders Boktryckeri Aktiebolag", 1944, S.119, 8o, δεμένο - φθορές στη ράχη 45 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 31229. STRÖMBERG, REINHOLD, Studien zur Etymologie und Bildung der griechischen Fischnamen, S.165, 8o, bound, with a dedication by a person other than the author, slightly damaged on the spine 80 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 20850. STRÜMPELL, A., Ειδική νοσολογία και θεραπευτική εξελληνισθείσα εκ της τελευταίας Γαλλικής μεταφράσεως του J. Schramme γενομένης εκ της έκτης Γερμανικής εκδόσεως υπό Α. Δ. Καλλιβωκά, τόμος Α', τόμος Β', τόμος Γ', εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1892 [ο τόμος Α'], 1897 [οι τόμοι Β' και Γ'], σ.στ'+600+590+560, 8ο, οι τρεις τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα, εξαιρετική κατάσταση των σελίδων - φθορές στο δέσιμο (ράχη και εξώφυλλα) 120 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 38323. STRÜMPELL, A., Ειδική Νοσολογία και θεραπευτική εξελληνισθείσα εκ της τελευταίας εκδόσεως του Γερμανικού πρωτοτύπου υπό Κ. Θ. Κυριακού και Α. Χρηστομάνου [ο τόμος πρώτος] και Κ. Μέρμηγκα και Λ. Κοκκόρη [ο τόμος δεύτερος] και Κ. Μέρμηγκα [ο τρίτος τόμος], ιατρών. Μετά εικόνων. Τόμος πρώτος * Τόμος δεύτερος * Τόμος τρίτος, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1901, σ.[η'+784] + σ.856 + σ.840, 8ο, δεμένοι 110 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 34524. STRÜMPELL, A., Ειδική νοσολογία και θεραπευτική, εξελληνισθείσα ...υπό Α. Καλλιβωκά και Θ. Βαρούνη. Μετ' εικόνων. Τόμος δεύτερος, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1909, σ.η'+871, 8ο, δεμένο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 35 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 17977. STRUVE, NIKITA, Οι χριστιανοί εις την Σοβιετικήν Ένωσιν. Μετάφρασις Χριστοδούλου Κ. Παρασκευαΐδη , Αθήναι, "Η Χρυσοπηγή", 1968, σ.491, 4ο, ελάχιστες φθορές στα εξώφυλλα και στην ράχη 24 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05065. SUITS, D., Οικονομικαί Μονογραφίαι: Οικονομετρικόν υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας, Αθήναι, 1965, σ.131, 8ο 10 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04630. SULLIVAN, J.W.N., Οι κατακτήσεις της επιστήμης γύρω στα μεγάλα προβλήματα. Μετάφραση Π. Ιωαννίδη, [Αθήνα], "Οι φίλοι του βιβλίου", 1947, σ.248, 8ο, μέτρια κατάσταση 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28508. SVORONOS, N., Société et organisation intérieure dans l' empire byzantin au XIe siècle: les principaux problèmes, Oxford, 1966, p.17, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 7 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05794. SYMONDS, R., The making of Pakistan, London, "Faber", 1949, σ. 227, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 25 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 23734. SZELAGIEWICZ - ELLENIKOS, IRENA, Ελπίδα. [Ποιήματα], [Αθήνα], "Δίφρος", χ.χ., σ.32, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05801. SZLECHTER, EMILE, Le constitutum debiti alieni et le droit babylonien. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 81-98, 8ο 5 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 34468. Souvenir de Constantinople [Λεύκωμα 38φφ., οι λεζάντες είναι γραμμένες στα γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά, διαστάσεις 23Χ17] 80 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39262. TABOUIS, G.R., Ο Ναβουχοδονόσορ και ο θρίαμβος της Βαβυλώνος. Ματάφρασις Συνταγματάρχου Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.223,στο λευκό μέρος του τελευταίου φύλλου είναι γραμμένη με μολύβι μία ενθύμηση [μαζί δεμένο] BAENTSCH, B., Δαυΐδ, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Μετάφρασις - Διασκευή εκ του Γερμανικού υπό Δ. Καραλή, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.95, στη σελίδα τίτλου είναι γραμμένη με μολύβι μία ενθύμηση 24 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06071. TABOUIS, GENEVIEVE, Sybaris les Grecs en Italie, Paris, "Payot", 1958, p.208, 8o, δεμένο 30 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10846. TATAKI, A.B., Rhodes, Lindos - Kamiros - Filerimos. The palace of the Grand Masters and the Museum, Athens, "Ekdotike Athenon", 1984, p.127+map of the island, 8o 9 €
< Προηγούμενο   1... 893 894 [895] 896 897 ...905   Επόμενο >