Κατάλογος βιβλίων

18.086 εγγραφές [17841 - 17860] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36699. SIGALAS, A., Revision de la méthode de restitution du texte des Romans démotiques byzantins. Extrait..., Bruxelles, 1951, p.365-410, 8ο, μικρές φθορές στη ράχη 12 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 34793. SILONE, IGNAZIO, Το Μυστικό του Λουκά. Μυθιστόρημα. Μετάφραση Ανδρ. Κ. Λαμπροπούλου, Αθήναι, 1959, σ.251, 8ο, δεμένο 14 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 16989. SIMON, BORIS, Οι εργάτες της Εμμαούς. Μετάφραση Ηλία Δημητρά, Αθήνα, "Λαϊκή μόρφωσις", 1956, σ.269, 8ο 14 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 31050. SIMPSON, LIZ, The magic of Labyrinths. Following your path, Finding your center, London, 2002, p.XVI+176, διαστάσεις 20Χ20, illustrated, hardcover 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05872. SINCLAIR, T., Ηistoire de la Ρensée Ρolitique Grecque, Paris, "Payot", 1953, p.331, 8o, δεμένο, υπογραμμίσεις με χρωματιστό μολύβι σε τμήματα μερικών σελίδων 20 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 03996. SINGH, MAHARAJ, Φως επί των διδασκαλιών των Αγίων. Μετ. Θ. Κουμουνδουρέα [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1969, σ. 94, 8ο 8 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 29531. SITCHIN, ZECHARIA, The Cosmic Code. The Sixth Book of The Earth Chronicles, Rochester, 2002, p.298, 8o, hardcover 19 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 31458. [SMITH, WILLIAM (Επιμέλεια)], Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμαϊκών αρχαιοτήτων μετά 500 αρίστων εικόνων κατά Ουϊλλιέλμον Σμιθ, υπό Σωκρ. Τσιβανοπούλου. Εκδίδοται υπό Ευαγ. Κ. Κοφινιώτου, εν Αθήναις, 1890, σ.ιστ'+1072, 8ο, δεμένο 170 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03849. SNELL, BRUNO, Τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής σκέψεως εις τους Έλληνας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1965, σ.15, 8ο 4 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04529. SNYDER, LEMOYNE, Ανάκρισις της ανθρωποκτονίας. Εξελληνισθέν εκ του Γερμανικού υπό Κωνσταντίνου Πίττου, Αθήναι, 1959, σ.334 (196 εικόνες εντός κειμένου), 8ο, άκοπο, μικρές φθορές στο εξώφυλλο 15 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 13158. SOMOGYI, ARPAD, Kunstdenkmäler der Griechischen Diasporen in Ungarn , Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1970, σ. 72+ 42 Lichtbilder, 4o 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 17341. SOOTHILL, W. E., Οι τρεις θρησκείες της Κίνας. Μετάφραση Μαρίας Οικονόμου, Αθήναι, "Γ. Παπαδημητρίου", 1953, σ.263, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05301. SOPHOCLES, S. M., A History of Greece, Thessalonike, I. M. X. A., 1961, σ. ΧVΙΙΙ + 382, 8ο 28 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14935. SOPHOCLES, S. M., The religion of Modern Greece, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1961, p.74, 4o 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16456. SOULE, GEORGE, Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Μετάφραση Γιάννη Λάμψα, Αθήνα, "Φέξης", 1967, σ.121, 8ο 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07899. SPAAK, PAUL - HENRY, Δια την ειρήνην και την ελευθερίαν, Αθήναι, 1959, σ.30, 8ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05080. SPANN, O., Αι βασικαί θεωρίαι της κοινωνικής οικονομικής. Μετ. και κριτικαί σημειώσεις Αικ. Χριστουλά και Γ. Χαλκιοπούλου, 2 τόμοι, Αθήναι, "Παπαζήσης", χ.χ., σ.264, 8ο, λερωμένα τα εξώφυλλα του Β' τόμου 20 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 18431. SPARHAM, G., People, thoughts and places, Nicosia, [1967], p.103, 8o 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21063. SPECHT, WALTER - KATTE, W., Ανάκρισις της δηλητηριάσεως. Έκθεσις δια την πράξιν των ανακριτικών και τελωνειακών υπαλλήλων, δια νομικούς και ιατρούς. Εξελληνισθείσα εκ του Γερμανικού υπό Κωνσταντίνου Γ. Πίττου, Μοιράρχου , Αθήναι, 1962, σ.197, 8ο, εικόνες, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21552. SPIRIDONAKIS, B. G., Empire Ottoman: Inventaire des mémoires et documents aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de France, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1973, p.536, 4o 30 €
< Προηγούμενο   1... 891 892 [893] 894 895 ...905   Επόμενο >