Κατάλογος βιβλίων

18.086 εγγραφές [17801 - 17820] Αναζήτηση:  
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 39732. SARDOU, VICTORIEN, Η Φαιδώρα. Δράμα εις πράξεις τέσσαρας, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1903, σ.96, 8ο, άκοπο 18 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 00598. SARTRE, JEAN-PAUL, Ο θεός και ο διάβολος. Μετ. Θ. Διζέλος - Κ. Νικολάου, [Αθήνα], 1960, σ. 204, 8ο 12 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 26012. SATRAZANIS, ANTONIOS, L ville de Thessalonique dans la prose locale (1935 - 1985) , Thessalonique, 1996, p.287, 8ο, σε παράφυλλο είναι γραμμένη με μελάνι ημερομηνία 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08029. SAUREL, LOUIS, Η δίκη της Νυρεμβέργης. Μετάφραση Όθ. Αργυρόπουλου, Αθήνα, χ.χ, σ.222, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 24869. SAUSSAYE (DE LA), CHANTERIE, Ιστορία της Θρησκείας. Σίναι και Ιάπωνες. Μετάφρασις Α. Δαλεζίου, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1914, σ.63, 8ο, δεμένο 23 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17741. SAVVIDES, ALEXIS, On the prosopography of the byzantine maritime theme of Samos. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", σ.262-274 2 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36763. SAVVIDES, ALEXIS, The fate of Constance - Anna of Hohenstaufen Empress of Byzantium - in - exile. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, 1988, p.99-118 4 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08153. SBAROUNIS, ATHANASE, Εnemy occupation and inflation in Greece (1941-1944). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1977, σ. 538-546, 8ο 3 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10904. SCΗΙLDΤ, GÖRΑΝ, Das Meer des Ikaros, Wiesbaden, 1959, S. 256, 8o, mit 25 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und drei Kartenskizzen, βιομηχ. βιβλιοδ., μικρές φθορές στην κουβερτούρα 30 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10905. SCΗΙLDΤ, GÖRΑΝ, Mein Leben auf Leros, Wiesbaden, 1978, S. 241, 8o, mit 10 Αbbildungen nach Αufnahmen des Verfassers und einer Übersichtskarte, βιομηχ. βιβλιοδ. 30 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06202. SCHELTEMA, H.J., Über die Scholienapparate der Βasiliken. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 139-145, 8ο 3 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 24365. SCHENKL, KARL, Deutsch-griechisches Schulwörtebuch. 6. Auflage besorgt von Heinrich Schenkl, Leipzig und Berlin, 1909, S.941, 4ο, δεμένο 50 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22484. SCHILBACH, ERICH, Byzantinische Metrologische Quellen, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1982, σ.XXV+204, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14431. SCHIRO, GIUSEPPE, Ο Βαρλαάμ και η φιλοσοφία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ι.Μ.Χ.Α.", 1959, σ 20, 4ο 8 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28918. SCHLABRENDORFF (VON), FABIAN, The secret war against Hitler. Translated [from the German] by Hilda Simon, with a foreword by Terence Prittie, London, "Hodder and Stoughton", 1966, p.438, 8o, hardcover 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39260. SCHLUMBERGER, G., Αι αυτοκράτειραι του Βυζαντίου Ζωή και Θεοδώρα. Κατά διασκευήν συν/χου Νικ. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1939, σ.111 [μαζί, του ιδίου] Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς. Κατά διασκευήν συνταγματάρχου Μαγγιώρου Νικ., Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1937,σ.96 [μαζί, του ιδίου] Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Μετάφρασις: Συν/χου Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1937,σ.192. Συνολικά 3 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 30 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22100. SCHLUMBERGER, G., Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, Αθήναι, "Στρατιωτική εγκυκλοπαίδεια", χ.χ., σ.96, 8ο, άκοπο, λυτό 13 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 19983. SCHMELTZ, GUY-WILLY, Το ισοζύγιον της Δύσεως, Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1966, σ.527, 4ο, μέτρια κατάσταση 13 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 09206. SCHMID, CARLO, Δύο διαλέξεις...γενόμεναι εις την Πάντειον Σχολήν... Α'. Κυριαρχία και υπερεθνικοί θεσμοί. Β' Ευρωπαϊκόν Συμβούλιον και υπερεθνικαί αρχαί, Αθήναι, 1952, σ.15+19, 8ο 8 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 20656. SCHMIDT - DOUNAS, BARBARA, Der Lykische Sarkophag aus Sidon, Tübingen, 1985, 172pp. + 24 plates with 40 ills, 4o 30 €
< Προηγούμενο   1... 889 890 [891] 892 893 ...905   Επόμενο >