Κατάλογος βιβλίων

18.062 εγγραφές [17661 - 17680] Αναζήτηση:  
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 35538. PAPADIMITRIOU, SAKIS, The Lift. Prose Writings. Translated by Gillian Tweed, Thessaloniki, "Diagonios", 1972, p.91, 16o, cover design by Eleni Makri 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 21875. PAPADOPOULOS, G. S., England and the Near East 1896 - 1898, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1969, p.300, 8o 28 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36497. PAPADRIANOS, IOANNIS, An epitaph of the Spirtas family in the Yugoslav town of Zemun. Offprint frpm Balkan Studies 16/2, Thessaloniki, 1975, p.[23-25] + Fig. 4 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19486. PAPAGEORGIOU, C. L., Regional Employment in Greece I - II , Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.285+155, 4o 25 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 32918. PAPAGEORGIOU, NIKOLAOS, Population Energy Relationships of the Agrimi (Capra aegagrus cretica) Theodorou Island, Greece. Mit 12 Abbilddungen und 22 Tabellen , Hamburg, 1979, p.56, 8ο, με αφιέρωση 10 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34664. PAPANICOLAÏDIS, DÉMÈTRE, Introduction générale a la théorie de la police administrative, Athènes, 1960, p.102, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 37082. PAPASTATHIS, CHARALAMBOS, Bibliographie de Michel Th. Lascaris. Offprint frοm Balkan Studies 18,1 , Thessaloniki, 1977, p.179-198 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30002. PAPATHANASSIOU, ATHANASIOS, Christian Missions in Pre-Islamic South Arabia. Offprint, Athens, 1994, p.14 3 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 35526. PAPATHANASSOPOULOS, G., Neolithic and Cycladic Civilization, "Athens", "MELISSA", 1981, p.231, dimensions 25X30, illustrated, hardcover - ελάχιστες φθορές στις πάνω και κάτω άκρες του περικαλύμματος 45 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25183. PAPOULIDIS, C., Portée Oecuménique du Rènouveau Monastique au XVIIIe siècle dans l' Église Orthodoxe. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Balkan Studies", 1969, p.105-112 2 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25182. PAPOULIDIS, CONSTANTIN, Rédemption et Mystère de l' Église du point de vue Orthodoxe. Ανάτυπο, Athènes, 1969, p.15 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 29243. PASCAL, BLAISE, Σκέψεις (Pansées). Μετάφραση Π. Αντωνοπούλου, χ.τ. [=Αθήνα], "Αναγνωστίδης", χ.χ., σ.287, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 03921. PASCAL, TH., Η Θεοσοφία εις ολίγα κεφάλαια. Μετάφρασις εκ της δευτέρας γαλλικής εκδόσεως υπό Ήβης Κούγια, [Αθήνα], "Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών", 1925, σ.43, 8ο 14 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 38635. PASCAL, TH., Το Α.Β.Γ. της Θεοσοφίας. (Μετάφρασις εκ της δευτέρας γαλλικής εκδόσεως) υπό Ήβης Κούγια, Αθήναι, "Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών", 1925, σ.34, 8ο 13 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 22916. PASSALOGLOU, ELENE, A study of Plato's Laches , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.117, 4ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39276. PASSARELLI, GAETANO, L'Eucologio Cryptense Γ.β. VII (sec.X) , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα ΠατερικώνΜελρτών", 1982, σ.237, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 23 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 38090. PASTERNAC, BORIS, Αφήγηση. Μεταφραστής Άρης Δικταίος, Αθήναι, "Φέξης", 1961, σ.118, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 13 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 29289. PEDEMONTE, JUAN CARLOS, La Grèce dans la pensée uruguayenne, Athènes, 1960, p.39, 8o 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23593. PEMARTIN, JOSÉ, Le Général Primo de Rivera et la dictature en Espagne. Traduit de l' Espagnol par J. de Simon Saint-Bois...Préface du Général Primo de Rivera, Bruxelles, 1929, p.541+graphique 40, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.), άκοπο, σκίσιμο στο οπισθόφυλλο 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07693. PENKOVSKY, OLEG, Τα έγγραφα Πενκόφσκυ (Εις Ρώσσος εις την υπηρεσίαν της Δύσεως). Απόδοσις εις την Ελληνικήν υπό Γεωργίου Επιτροπάκη, Αθήναι, 1968, σ. 392, 4ο 12 €
< Προηγούμενο   1... 882 883 [884] 885 886 ...904   Επόμενο >