Κατάλογος βιβλίων

17.593 εγγραφές [17201 - 17220] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36775. PAPADAKIS, B. P., Histoire diplomatique de la Question Nord - Epirote (1912 - 1957), Athenes, 1958, p.195, 8ο, άκοπο, αχνά "αποτυπώματα" από δύο ετικέτες στο εξώφυλλο 25 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 35538. PAPADIMITRIOU, SAKIS, The Lift. Prose Writings. Translated by Gillian Tweed, Thessaloniki, "Diagonios", 1972, p.91, 16o, cover design by Eleni Makri 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 21875. PAPADOPOULOS, G. S., England and the Near East 1896 - 1898, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1969, p.300, 8o 28 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36497. PAPADRIANOS, IOANNIS, An epitaph of the Spirtas family in the Yugoslav town of Zemun. Offprint frpm Balkan Studies 16/2, Thessaloniki, 1975, p.[23-25] + Fig. 4 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36495. PAPADRIANOS, IOANNIS, The Greek teacher Georgios Auxentiadis at the town of Zemunh (1793-1802). Offprint from Balkan Studies 19/2, Thessaloniki, 1978, p.359-371, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19486. PAPAGEORGIOU, C. L., Regional Employment in Greece I - II , Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.285+155, 4o 25 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 32918. PAPAGEORGIOU, NIKOLAOS, Population Energy Relationships of the Agrimi (Capra aegagrus cretica) Theodorou Island, Greece. Mit 12 Abbilddungen und 22 Tabellen , Hamburg, 1979, p.56, 8ο, με αφιέρωση 10 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34664. PAPANICOLAÏDIS, DÉMÈTRE, Introduction générale a la théorie de la police administrative, Athènes, 1960, p.102, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 37082. PAPASTATHIS, CHARALAMBOS, Bibliographie de Michel Th. Lascaris. Offprint frοm Balkan Studies 18,1 , Thessaloniki, 1977, p.179-198 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30002. PAPATHANASSIOU, ATHANASIOS, Christian Missions in Pre-Islamic South Arabia. Offprint, Athens, 1994, p.14 3 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 35526. PAPATHANASSOPOULOS, G., Neolithic and Cycladic Civilization, "Athens", "MELISSA", 1981, p.231, dimensions 25X30, illustrated, hardcover - ελάχιστες φθορές στις πάνω και κάτω άκρες του περικαλύμματος 45 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25183. PAPOULIDIS, C., Portée Oecuménique du Rènouveau Monastique au XVIIIe siècle dans l' Église Orthodoxe. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Balkan Studies", 1969, p.105-112 2 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25182. PAPOULIDIS, CONSTANTIN, Rédemption et Mystère de l' Église du point de vue Orthodoxe. Ανάτυπο, Athènes, 1969, p.15 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 29243. PASCAL, BLAISE, Σκέψεις (Pansées). Μετάφραση Π. Αντωνοπούλου, χ.τ. [=Αθήνα], "Αναγνωστίδης", χ.χ., σ.287, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 03921. PASCAL, TH., Η Θεοσοφία εις ολίγα κεφάλαια. Μετάφρασις εκ της δευτέρας γαλλικής εκδόσεως υπό Ήβης Κούγια, [Αθήνα], "Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών", 1925, σ.43, 8ο 14 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 38635. PASCAL, TH., Το Α.Β.Γ. της Θεοσοφίας. (Μετάφρασις εκ της δευτέρας γαλλικής εκδόσεως) υπό Ήβης Κούγια, Αθήναι, "Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών", 1925, σ.34, 8ο 13 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 22916. PASSALOGLOU, ELENE, A study of Plato's Laches , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.117, 4ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39276. PASSARELLI, GAETANO, L'Eucologio Cryptense Γ.β. VII (sec.X) , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα ΠατερικώνΜελρτών", 1982, σ.237, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 23 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 38090. PASTERNAC, BORIS, Αφήγηση. Μεταφραστής Άρης Δικταίος, Αθήναι, "Φέξης", 1961, σ.118, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 29289. PEDEMONTE, JUAN CARLOS, La Grèce dans la pensée uruguayenne, Athènes, 1960, p.39, 8o 10 €
< Προηγούμενο   1... 859 860 [861] 862 863 ...880   Επόμενο >