Κατάλογος βιβλίων

17.479 εγγραφές [17161 - 17180] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28807. REGELSBERGER, FERDINAND, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος δεύτερος. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Χρήστου Πράτσικα, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1935, σ.η'+510, 8ο, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19878. REITLINGER, GERALD, Το οικοδόμημα εκτίσθη επί της άμμου. Αι αντιφάσεις της Γερμανικής Πολιτικής εις την Ρωσσίαν (1939-1945), μετάφρασις Γεωργ. Επιτροπάκη [περιεχόμενα: Μέρος πρώτον - Αποικισμός. 1. Το παρασκήνιον της Εισβολής α) Η Συμφωνία της Μόσχας β) "Barbarossa" 2. Αφήσατε τα στρατοδικεία εις την πατρίδαν 3. Οι αιχμάλωτοι πολέμου 4. Το Υπουργείον της Ανατολής και αι Βαλτικαί χώραι 5. Ουρακρανία - Ο ανεπιθύμητος σύμμαχος 6. Ουκρανία - Η ατυχής χώρα 7. Οι εκτός νόμου - Παρτιζάνοι και Εβραίοι 8. Οι εξ Ανατολής εργάται. Μέρος δεύτερον - Πολιτική σταυροφορία. 9. Η περιπέτεια του Καυκάσου και αι Εθνικαί Λεγεώνες 10. Τα εξ Ανατολής στρατεύματα και ο στρατός της απελευθερώσεως 11. Το φάσμα της αρχικής διαταγής επιχειρήσεων 12. Η αρχή και το τέλος της Στρατιάς Βλασώφ] , Αθήναι, "Συμπληρωματικαί εκδόσεις στρατιωτικών περιοδικών", 1966, σ.589, 4ο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25134. Republic of Cyprus, European Stand on the Cyprus Problem, Nicosia, 1998, p.131, 8o 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08055. REMANDAS, RENATE, Διάρθρωσις των διοικητικών περιφερειακών υπηρεσιών εις την Ελλάδα, Αθήναι, "Υπουργείον Προεδρίας", 1969, σ.94+ [29φ. σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου], 4ο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30930. RENAN, ERNEST, Οι Απόστολοι. Πλήρης μετάφρασις εκ του Γαλλικού, Αθήναι, "Ι. Ν. Σιδέρης", χ.χ., σ.384, 8ο, άκοπο, μικρές φθορές στις άκρες των εξωφύλλων και στη ράχη 15 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 09255. RENARD, G. - WEULERSSE, G., Le travail dans l’ Εurope moderne avec 20 gravures dans le texte, Paris, 1920, p.524, 8o, δεμένο 25 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 16532. REY, ROBERT, Η σύγχρονη ζωγραφική, Αθήναι, "Que sais - je? - Φάρος", 1956, σ.119, 8ο 6 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03761. RIBOT, TH., Προβλήματα ψυχολογίας συναισθημάτων. Μετάφρασις Χρ. Θεμ. Δαραλέξη, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1912, σ.168, 8ο, δεμένο 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 35618. RICHTER, HEINZ, Η Ιταλο - γερμανική Επίθεση εναντίον της Ελλάδος, Γ' έκδοση, Αθήνα, "Γκοβόστης", 1998, σ.677, 8ο, χάρτες 15 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02762. Richtlinien und Ρrobeartikel für ein Lexikon zu Ηomer, Ηesiod und dem Älteren Εpos, (hersg.) von Βr. Snell und dem Αrchiv für Griechische Lexikographie, Hamburg, 1949, S. 57, 8o 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 32863. RIJCKENBORGH [VAN], J., Ο ερχόμενος νέος άνθρωπος, Haarlem - Ολλανδία, 1986, σ.367, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 00275. RILKE, RAINER MARIA, Μάλτε Λάουριντς Μπρίγκε. Μετάφραση απ' το Γερμανικό: Δημ. Στ. Δήμου, Θεσσαλονίκη, 1954, σ.202, 8ο, στην σελίδα τίτλου διακριτική σφραγίδα κατόχου 14 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 35420. RILKE, RAINER MARIA, Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου του Σημαιοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε. Μετάφραση Νίκου Σπάνια, Αθήνα, "Ζάρβανος", 1963, σ.71, 8ο, στο πρώτο παράφυλλο διακριτική σφραγίδα κατόχου 14 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 39113. RILKE, RAINER MARIA, Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου του Σημαιοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε. Μετάφραση από τα γερμανικά Ρένας Καρθαίου, [Αθήνα], "Ηριδανός", 1985, σ.43, 8ο 8 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 25609. RITSOS, JANNIS, Graganda e altre poesie. Testo greco a fronte. Introduzione e traduzione di Grescenzio Sangiglio, Ravenna, "Longo", 1975, pp.264, 8o, στην σελίδα τίτλου και στην τελευταία λευκή σελίδα σφραγίδα ex libris, Αριθ. Εισαγ. (σφραγίδα) 30 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 25843. RITSOS, YANNIS, Pierres Répétitions Barreau / Πέτρες Επαναλήψεις Κιγκλίδωμα. Poèmes traduits du Grec par Chrysa Prokopaki, Antoine Vitez et Gérard Pierrat. Préface d' Aragon [τα ποιήματα στα ελληνικά και στα γαλλικά], Paris, "Gallimard", 1971, p.186, 8o 30 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03901. ROBERT, FERNARD, L’ humanisme essai de définition, Paris, 1946, p.161, 8o, δεμένο 15 €
Πολιτικά Προσθήκη στο καλάθι 27301. RODINSON, M., Ισλάμ και Καπιταλισμός. Μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ, Αθήνα, "Κάλβος", 1980, σ.355, 8ο 13 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02727. ROLFE, R.T., A dictionary of metallography, London, 1945, p.242, 8o, βιομηχ. βιβλιοδ. 20 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 25963. ROLLAND, ROMAIN, Η μαγεμένη ψυχή. Πρόλογος: Στ. Μυριβήλη. Μετάφραση Νικηφ. Βρεττάκου, τόμος Α', τόμος Β', Αθήναι, "Περικλής Σύψας", 696+720, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 28 €
< Προηγούμενο   1... 857 858 [859] 860 861 ...874   Επόμενο >