(Τεκτονικά - Θεοσοφικά)

140 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 31086. MÉNARD, LOUIS, Hermès Trismégiste. Traduction complète précédée d' une Étude sur l' origine des livres Hermétiques, Paris, "Perrin", 1910, p.XCIX+280, 8ο, δεμένο με τα εξώφυλλα [εξαιρετικό δέσιμο], στο εξώφυλλο και στην σελίδα τίτλου υπογραφή κατόχου, τόπος και χρονολογία [με μελάνι] 80 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 28849. NEUVILLE, PIERRE, Ο ρόλος της μαγείας στα παρασκήνια της ιστορίας. Μετάφραση: Λόϋσκα Αβαγιανού, Αθήνα, "Αστέρι", 1978, σ.222, 8ο 14 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 27302. NICOL, MAURICE, Ψυχολογικά Σχόλια στη Διδασκαλία του Γκουρτζίεφ (Αποσπάσματα). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Δημήτρης Γαβαλάς, Αθήνα, "Γαβριηλίδης", 1997, σ.95, 8ο 10 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 28159. NOUVILLE, PIERRE, Τα παράδοξα του πνευματισμού. «Δεν υπάρχει θάνατος, αλλά άλλη μετενσάρκωση». Μετάφραση Σάκη Σταύρου, [Αθήνα], "Δαμιανός", χ.χ., σ.46, 8ο 5 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 03921. PASCAL, TH., Η Θεοσοφία εις ολίγα κεφάλαια. Μετάφρασις εκ της δευτέρας γαλλικής εκδόσεως υπό Ήβης Κούγια, [Αθήνα], "Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών", 1925, σ.43, 8ο 14 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 38635. PASCAL, TH., Το Α.Β.Γ. της Θεοσοφίας. (Μετάφρασις εκ της δευτέρας γαλλικής εκδόσεως) υπό Ήβης Κούγια, Αθήναι, "Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών", 1925, σ.34, 8ο 13 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 40875. PICKNETT, LYNN - PRINCE, CLIVE, Το Κοινό της Σιών - στα άδυτα του ευρωπαϊκού αποκρυφισμού. Μέρος Α' * Μέρος Β'. Μετάφραση: Ιωάννα Λεμπέση - Μουζακίτη, Αθήνα, "Μοντέρνοι Καιροί", σ.302+264, 8ο, φωτογραφίες εκτός κειμένου 24 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 29671. POWELL, ROBERT, The Sofia Teachings. The Emergence of the Divine Feminine in Our Time, New York, "Lantern Books", 2001, p.166, 8o, paperback 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 35904. PREL [DU], CARL, Υποσύνειδος, το αίνιγμα του ανθρώπου. Εισαγωγή εις την μεταψυχικήν. Πόθεν ερχόμεθα; Διατί ζώμεν; Πού μεταβαίνομεν. Μετάφρασις Γ. Δ. Χριστοδουλάκη, εν Αθήναις, 1939, σ.101, 8ο 17 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 17265. RAMAYANDAS, S. D., Τα πρώτα βήματα στη Γιόγκα. Μετέφρασε: Γ. Βασιλάκης, Αθήνα, 1966, σ.101, 8ο, άκοπο 10 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 25080. REDFIELD, JAMES, Η δέκατη επίγνωση - Διατηρώντας το όραμα. Νέες διερευνήσεις της Ουράνιας Προφητείας, Αθήνα, "Διόπτρα", 1996, σ.242, 8ο 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 32863. RIJCKENBORGH [VAN], J., Ο ερχόμενος νέος άνθρωπος, Haarlem - Ολλανδία, 1986, σ.367, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 03968. RYLE, J. C., Αγιότης. Μετάφρασις Μ.Τ., Αθήναι, 1954, σ.256, 8ο 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 31050. SIMPSON, LIZ, The magic of Labyrinths. Following your path, Finding your center, London, 2002, p.XVI+176, διαστάσεις 20Χ20, illustrated, hardcover 15 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 03996. SINGH, MAHARAJ, Φως επί των διδασκαλιών των Αγίων. Μετ. Θ. Κουμουνδουρέα [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1969, σ. 94, 8ο 8 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 29531. SITCHIN, ZECHARIA, The Cosmic Code. The Sixth Book of The Earth Chronicles, Rochester, 2002, p.298, 8o, hardcover 19 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 04034. SRI RAM, N., Προσέγγισις προς την πραγματικότητα, Αθήναι, 1966, σ.138, 8ο 7 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 29740. The Arcane School, Βαθμός Εξυπηρετητού - Φυλλάδιον 1ον. Από τα περιεχόμενα: Η υποχρέωσις του Εξυπηρετητού * Ο πόθος του Ομίλου μας * Η χρήσις της Ιεράς Λέξεως * Η επιστήμη του διαλογισμού * Η Εισιτήριος Λέξις του Ομίλου. [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], σ.33, δύο τρύπες στο περιθώριο από το ντοσιέ 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 29741. The Arcane School, Η Μυστηριακή Σχολή - Προκαταρκτικά [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], σ.10 7 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 29739. The Arcane School, Ύλη προς μελέτην: Βαθμός Εξυπηρετητού - Μάθημα Ι. Από τα περιεχόμενα: Επί της υποχρεώσεως του Εξυπηρετητού * Η Ατραπός εις τον Χριστιανικόν Μυστικισμόν * Η Ατραπός εις τον Ανατολικόν Μυστικισμόν. [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], σ.26, δύο τρύπες στο περιθώριο από το ντοσιέ 9 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 5 6 [7]   Επόμενο >