(Φιλοσοφία)

185 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 35174. ΜΠΟΖΩΝΗΣ, Γ., Sartre: Κρίσις πρωτοτυπίας. Ανάτυπο, Αθήναι, 1965, σ.12 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 35852. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Διευθυντής του Διδασκαλείου Ηρακλείου, Αι φιλοσοφικαί και παιδαγωγικαί αρχαί αι κρατήσασαι από της εποχής της Αναγεννήσεως μέχρι του 19ου αιώνος, Αθήναι, "Δημ. Τζάκας, Στέφ. Δελαγραμμάτικας και Σια", 1932, σ.208, 8ο, φθορά στη ράχη και ελαχίστη φθορά στο κάτω μέρος του εξωφύλλου 18 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 25741. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, Στοχαστικά σχήματα αισθητικής, Θεσσαλονίκη, χ.χ. [=1970;], σ.32, με αφιέρωση 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03831. ΝΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτειολογικά Αριστοτέλη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.862-883, 8ο 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 38320. ΝΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φιλοσοφικαί μελέται (1960 - 1964), Αθήναι, χ.χ., σ.154, 8ο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03724. ΝΙΤΣΕ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, Εκλεκτές σελίδες. [Τόμος πρώτος, Τόμος δεύτερος, Τόμος τρίτος]. Την επιλογή και μετάφραση από τα γερμανικά έκαμε ο λογοτέχνης και καθηγητής Γιάννης Οικονομίδης, Θεσσαλονίκη, "Μπαρμπουνάκης", χ.χ., σ.160+173 +142, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 28 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 18794. ΝΙΤΣΕ, ΦΡΙΝΤΡΙΧ, Η χαρούμενη επιστήμη. Μετάφραση - επιμέλεια Ζήσης Ζαρίκας, χ. τ., "Νησίδες", χ. χ., σ.278, 8ο 15 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 18795. ΝΙΤΣΕ, ΦΡΙΝΤΡΙΧ, Κείμενα για την Ελλάδα. Μετάφραση - επιμέλεια Ζήσης Ζαρίκας, χ. τ. [=Θεσσαλονίκη], "Νησίδες", 2002, σ.142, 8ο 10 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 40865. ΝΟΡΔΑΟΥ, ΜΑΞ, Τα κατά συνθήκην ψεύδη του καθ' ημάς πολιτισμού. Κατά μετάφρασις Στ. Ι. Ζωγραφίδου ..., Αθήναι, "Ι. Ν. Σιδέρης", χ.χ., σ.376, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 18 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03747. ΝΟΡΝΤΑΟΥ, ΜΑΞ, Τα κατά συνθήκην ψεύδη. Μεταφραστής Πολ. Βοβολίνης, Αθήναι, "Πεζός λόγος", χ.χ., σ.206, 8ο, άκοπο 9 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 31484. ΝΟΡΝΤΑΟΥ, ΜΑΞ, Τα κατά συνθήκην ψεύδη. Μεταφραστής Πολύβιος Βοβολίνης, χ.τ. [=Αθήνα], "Βιβλιοθήκη για όλους", χ.χ., σ.207, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 02871. ΝΤΟΚΑΣ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, Ο ελληνικός διαφωτισμός (η προσωκρατική φιλοσοφία), [Αθήνα], "Νέα Βιβλιοθήκη Φέξη", 1967, σ.124, 16ο 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 36751. ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ, ΙΩ. Ν., Magna civitas magna solitudo «Μεγάλη πολιτεία, μεγάλη μοναξιά», Θεσσαλονίκη, 1970, σ.70, 8ο 7 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 31107. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ (ICONOMACOS), GRÉGOIRE, Le fanatisme, Athènes, 1961, p.XIV+552, 4ο, με αφιέρωση, ελάχιστες φθορές στην ράχη 25 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 34687. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Εμμενετικός και Εκστατικός παρ' Αριστοτέλει. [Ανάτυπον], εν Αθήναις, 1955, σ.273-282, με αφιέρωση 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 25954. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΖΗΣΗΣ, Μηδενισμός και ψυχική επανάσταση, Αθήνα, "Κέδρος", 1978, σ.171, 4ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 16 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 22684. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΖΗΣΗΣ, Πολιτισμός θανάτου και ζωτική εγρήγορση, [Αθήνα], "Κέδρος", 1982, σ.95, 4ο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 20099. Ομάδα μελέτης των κειμένων του Πάουλ Αμαντέους Dienach (Ντήναχ) που περιέχονται στην Κοιλάδα των Ρόδων * Περιλήψεις προελθούσες από συλλογική εργασία ταξινομήσεως ύλης των επιτευγμάτων του μεγάλου εκείνου πολιτισμού της 4ης χιλιετηρίδας που θα τον ζήσουν οι μακρινοί απόγονοι των τωρινών Ευρωπαίων, Αθήναι, 1986, σ.40 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 38292. Οχτώ δοκίμια του Montaigne. Γαλλικό κείμενο. Με πρόλογο * Μετάφραση και σημειώσεις του Κλέωνος Παράσχου, Αθήνα, "Institute Français d'Athènes", 1957, σ.265, 8ο, άκοπο 24 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03704. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι εξ κύριοι τύποι της ατομικότητας κατά τον Εduard Spranger, έκδοσις δευτέρα, όλως νέα, επηυξημένη, Αθήναι, 1937, σ.135, 8ο, δεμένο 24 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...10   Επόμενο >