(Φιλοσοφία)

171 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 38331. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΚΩΝ. Ι., Η φιλοσοφία της αναγεννήσεως και η θεμελίωσις της νεωτέρας φυσικής, εν Αθήναις, "Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων", 1955, σ.κβ'+705, 8ο, δεμένο 32 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 33730. ΛΟΝΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Η αθανασία της ψυχής παρά Πλάτωνι. Επιστημονική διατριβή με κριτικήν εισαγωγήν..., εν Αθήναις, "Δ. & Π. Δημητράκος", χ.χ. [=1923;], σ.56, 16ο, περιορισμένες υπογραμμίσεις με μολύβι 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03700. ΛΟΥΒΑΡΙΣ, Ν. Ι., Ιστορία της φιλοσοφίας. Τόμος πρώτος - Τόμος δεύτερος, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1933, σ.228+277, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 28 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 37757. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μερικές αρχαίες διηγήσεις για τον Αριστοτέλη. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1972, σ.18, με αφιέρωση 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 34311. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κωνσταντίνος Τσάτσος (Αναμνήσεις). Ανάτυπο, Αθήναι, "Ακαδημία Αθηνών", 1989, σ.37 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 34310. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το φιλοσοφικό σύστημα του Θεοδωρακοπούλου σε σχέση με την φιλοσοφία και την Γενική Θεωρία του Δικαίου. Ανάτυπον, Αθήναι, "Ακαδημία Αθηνών", 1991, σ.26 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03877. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Αγωγή και αυτοεκπαίδευσις - Φιλοσοφία και αγωγή. Λόγος πανηγυρικός..., Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ. 22, 8ο 3 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03832. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η πορεία της ιστορίας κατά τον φιλόσοφον Jaspers και το ιδανικόν της ενώσεως της Ευρώπης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ.1128-1144, 8ο 3 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 17107. ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τέχνη και γνώση. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1980, σ.202-213, 4ο, με αφιέρωση 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 21783. ΜΟΥΡΕΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, Θεμελιώδεις έννοιες της σύγχρονης φιλοσοφίας και επιστημολογίας, Θεσσαλονίκη, "Εγνατία", 1976, σ.167, 8ο, με αφιέρωση 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03729. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε., Αι ηδοναί. Φαινομενολογική έρευνα ενίων προνομιούχων συνειδησιακών καταστάσεων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1967, σ.103, 8ο, άκοπο 13 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03746. ΜΠΑΓΙΟΝΑΣ, Α., Ο καρτεσιανισμός και η αντίληψη του J. Β. Βossuet για την αιτιότητα στην ιστορία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1974, σ.140-158 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03878. ΜΠΕΡΞΟΝ, ΑΝΡΙ, Οι δύο πηγές της ηθικής και της θρησκείας. Μετάφραση Β. Ν. Τατάκη, Αθήναι, "Γ. Παπαδημητρίου", 1951, σ. 290, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 15 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 23304. ΜΠΕΡΞΟΝ, ΕΡΡΙΚΟΣ, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Μετάφραση Κ. Παπαλεξάνδρου, Αθήνα, "Δίφρος", 1962, σ.65, 4ο, άκοπο 12 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 35174. ΜΠΟΖΩΝΗΣ, Γ., Sartre: Κρίσις πρωτοτυπίας. Ανάτυπο, Αθήναι, 1965, σ.12 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 35852. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Διευθυντής του Διδασκαλείου Ηρακλείου, Αι φιλοσοφικαί και παιδαγωγικαί αρχαί αι κρατήσασαι από της εποχής της Αναγεννήσεως μέχρι του 19ου αιώνος, Αθήναι, "Δημ. Τζάκας, Στέφ. Δελαγραμμάτικας και Σια", 1932, σ.208, 8ο, φθορά στη ράχη και ελαχίστη φθορά στο κάτω μέρος του εξωφύλλου 18 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 25741. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, Στοχαστικά σχήματα αισθητικής, Θεσσαλονίκη, χ.χ. [=1970;], σ.32, με αφιέρωση 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03831. ΝΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτειολογικά Αριστοτέλη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.862-883, 8ο 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 38320. ΝΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φιλοσοφικαί μελέται (1960 - 1964), Αθήναι, χ.χ., σ.154, 8ο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03724. ΝΙΤΣΕ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, Εκλεκτές σελίδες. [Τόμος πρώτος, Τόμος δεύτερος, Τόμος τρίτος]. Την επιλογή και μετάφραση από τα γερμανικά έκαμε ο λογοτέχνης και καθηγητής Γιάννης Οικονομίδης, Θεσσαλονίκη, "Μπαρμπουνάκης", χ.χ., σ.160+173 +142, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 28 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...9   Επόμενο >