(Φιλοσοφία)

201 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03698. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜ., Βertrand Russell: Ένας συνεχιστής του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.58, 8ο, με αφιέρωση 10 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03697. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ, Γενική εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής φιλοσοφίας και Πλάτωνος "Κρίτων", Αθήναι, 1949, σ.111, 8ο 9 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 32869. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΣΗΦ, Ελληνική φιλοσοφία και Χριστιανισμός, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.152, 8ο, άκοπο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 40132. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ, Γνωστική ασυμφωνία και αλλαγή στάσεων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1978, σ.300-330, 8ο 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 16337. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Περί της ελευθερίας της αγωνιζομένης επί της γης ανθρωπότητος, Αθήναι, 1958, σ.54, 4ο, άκοπο 9 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 21275. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Εφήμερα, [Αθήνα], "Ίκαρος", χ.χ., σ.211, 8ο, άκοπο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 25868. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Η κρίση του πολιτισμού μας , Ι' έκδοση, Αθήνα, "Φιλιππότης", 1988, σ.277, 8ο, στην σελίδα ψευδοτίτλου και στην σελίδα τίτλου σφραγίδα με το ονοματεπώνυμο κατόχου 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 36175. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Η τριλογία του πνεύματος. Τέχνη * Ηθική * Επιστήμη, Αλεξάνδρεια, "Γράμματα", 1928, σ.226, 8ο, δεμένο, περιορισμένες υπογραμμίσεις με μολύβι 26 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 27973. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Ο κόσμος του πνεύματος. Β'. Ηθική, τρίτη έκδοση, Αθήνα, "Ίκαρος", 1970, σ.457, 4ο 24 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 23363. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Ο κόσμος του πνεύματος. Β': Ηθική, τρίτη έκδοση, Αθήνα, "Ίκαρος", 1970, σ.457, 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 20 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 25872. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Ο νόμος και η αρετή. 1. Η ηθική συνείδηση και τα προβλήματά της 2. Παραλλαγές στο ίδιο θέμα. [Πρώτη φωτομηχανική ανατύπωση], Αθήνα, "Δωδώνη", 1981, σ.285, 8ο, στο παράφυλλο και στην σελίδα ψευδοτίτλου σφραγίδα με το ονοματεπώνυμο κατόχου 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 17391. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Περί επιστήμης, Αθήναι, "Μιχ. Ι. Σαλίβερος", 1937, σ.392, 8ο, δεμένο 40 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03904. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ., Γνώσις επιστημονική και γνώσις θρησκευτική, Αθήναι, "Άρμονία", 1947, σ.77, 4ο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03890. ΠΑΣΚΑΛ, Ομιλίες γύρω από τα πάθη του έρωτα. Πρόλογος και μετάφραση Χρίστου Αθανασιάδη , Θεσσαλονίκη, 1962, σ. 73, 8ο, αριθμημένο αντίτυπο [374/500], περιορισμένες "γραμμές" στο κάτω μέρος του εξωφύλλου 15 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03565. ΠΑΣΣΑΣ, ΙΩΑΝ., Ο άνθρωπος αυτό το κτήνος!, Αθήναι, "Αετός", 1946, σ.111, 8ο 25 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 25482. ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΛΑΛΑ, ΤΕΡΕΖΑ, Ο πολιτικός άνδρας στον Αριστοτέλη. Πανηγυρικός...Εισήγηση του Πρυτάνεως Αντωνίου Τρακατέλλη, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1991, σ.36 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03572. ΠΕΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Νέον ηθικό-πολιτειακόν & κοινωνικόν σύστημα, τεύχ.Α', Χανιά, 1950, σ.63, 8ο, άκοπο 12 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 20980. ΠΛΕΧΑΝΩΦ, Γ. Β., Η φιλοσοφία της ιστορίας και ο ρόλος της προσωπικότητας. Μεταφραστής Κ. Πορφύρης, Αθήνα, "Μορφωτικό Ινστιτούτο", χ.χ., σ.169, 8ο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 21554. ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Νεώτερα προφητικά κείμενα (1923-1924) [αναφέρεται κυρίως στον Ντήναχ και στο έργο του "Η Κοιλάδα των Ρόδων"]. Ανάτυπον από το περιοδικόν "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ", Αθήναι, 1984, σ.230-247 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 18010. [Πρακτικά] - Διεθνές Συνέδριο: Ο Αριστοτέλης σήμερα - Aristotle Today. Μίεζα - Νάουσα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2001 [από τα περιεχόμενα: 1. John Anton, Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη κρίση των αξιών. 2. Gottfried Heinemann, Virtue and the Good Life. Aristotle on Solon's Paradox. 3. Μιχάλης Πολέμης, Ψυχή - έρως και φιλία στον Αριστοτέλη. 4. Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη. 5. Richard McKirahan, Aristotle and the objects of Mathematics] , Νάουσα, 2002, σ.439, 4ο 23 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...11   Επόμενο >