(Φιλοσοφία)

202 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 40162. Ακαδημία Αθηνών, Έκτακτος συνεδρία της 17ης Δεκεμβρίου 1960: Υποδοχή του ακαδημαϊκού Νικολ. Λούβαρι. Χαιρετισμός...του προέδρου κ. Παναγ. Μπρατσιώτου * ομιλία του κ. Νικολ. Λούβαρι "Η ουσία της θρησκείας κατά την σύγχρονον φιλοσοφίαν". Ανάτυπον, [Αθήνα], 1960, σ.430-444, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 6 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03908. ΑΜΠΕΛΑΣ, ΔΗΜ., Η Δημιουργία (ποιά - πώς - πόθεν και διατί). 1ον τεύχος αυτοτελές, Αθήναι, 1950, σ.36, 4ο, άκοπο 7 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 18309. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ., Αρχαία ελληνική γνωσιοθεωρία. Συμβολή στη διερεύνηση του προβλήματος: αντίληψη και γνώση , Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1988, σ.256, 8ο 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 37889. ΑΝΤΛΕΡ, Α., Ο νευρικός χαρακτήρ. Πρακτικαί εφαρμογαί. Μετάφρασις Γ. Δεληγιάννη, [Αθήνα], "Γκοβόστης", χ.χ. [προπολεμό], σ.144, 8ο 12 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03805. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, Α., Η Πλατωνική Πολιτεία, Αθήναι, "Γκοβόστης", χ.χ., σ.46, 8ο, περιορισμένες υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι 5 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 41751. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ι., Τάσεις και προβλήματα συγχρόνου μεθοδολογίας , Αθήναι, 1968, σ.27, 8ο 6 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 24480. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Από τον κόσμον των φαινομένων εις τον μεταφυσικόν κόσμον του πνεύματος. Συμβολή εις την ιστορικήν εξέλιξιν της φιλοσοφίας του Kant. Kant και Pascal, Αθήναι, 1966, σ.77, 4ο, στην πρώτη σελίδα υπογραφή κατόχου 12 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 24490. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κεφάλαιον φιλοσοφίας του νεοελληνικού πνεύματος. Συμβολή εις μίαν φιλοσοφίαν του ανθρώπου, Αθήναι, 1965, σ.143, 4ο, στην πρώτη σελίδα υπογραφή κατόχου 14 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 22685. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η ενδεχομενικότητα. Κριτικό Φιλοσοφικό Δοκίμιο για τη «Ναυτία» του Σαρτρ, Αθήνα, 1986, σ.144, 8ο, άκοπο 8 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 16803. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Μπωντλαίρ και υπαρξισμός. Δοκίμιο, Αθήνα, 1977, σ.144, 8ο, άκοπο 13 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 23582. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΜΗΣ, Δοκίμια του εικοστού πρώτου έτους, [Αθήνα], "Εστία", χ.χ., σ.158, 8ο 16 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 15404. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ [Nicolas Augistin] , Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμού εξελληνισθείσαι υπό Π. Βραΐλα Αρμένη και Α. Μαυρομάτου. Tόμος πρώτος, εν Αθήναις, "Φέξης", 1910, σ.551, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι 20 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03585. ΒÜCΗΝΕR, LUDWΙG, Δύναμις και ύλη. Κοινωφελείς μελέται περί της φυσικής και φιλοσοφικής ιστορίας. Μεταφραστής Ανδρέας Φαρμακόπουλος, τρίτη έκδοσις επηυξημένη και διορθωμένη, Αθήναι, "Ζηκάκης", 1925, σ.321, 8ο, δεμένο - μικρή φθορά στο δέσιμο 16 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 18311. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ηράκλειτος και Παρμενίδης- Σύγκρουση ή ομολογία;, Θεσσαλονίκη, "Κώδικας", 2004, σ.405, 4ο 20 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 06883. Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα, Η συνάντησις των Αθηνών 1964. Επιμελεία Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλη. Από τα περιεχόμενα: J.H. Finley Jr., Το κλασσικόν στοιχείον * Werner Heisenberg, Ο φυσικός κόσμος και η δομή της ύλης * Arne Tiselius, Ισορροπία και έλλειψις ισορροπίας εις την επιστημονικήν πρόοδον , [Αθήνα], χ. χ., σ.220, 8ο, φωτογραφία του βασιλέως Παύλου 10 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03780. Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα, Η συνάντησις των Αθηνών 1966, [Αθήνα], 1968, σ.266, 8ο 12 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 29663. Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα, Η συνάντησις των Αθηνών 1966. Από τα περιεχόμενα: Hannes Alfvén, Το σύμπαν και η καταγωγή του * G. Calogero, Το μήνυμα του Σωκράτους * H. G, Rickover, Ελευθερία, Επιστήμη και Νόμος * Étienne Souriau, Αι τροφαί της ψυχής, [Αθήνα], 1968, σ.266, 8ο 9 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 03785. ΒΕΪΚΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Αmor fati στη φιλοσοφία του Νietzsche. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1970, σ.18, 8ο 4 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 18856. ΒΕΪΚΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Ολικές προτάσεις και θεωρίες. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1975, σ.21-29 3 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 41197. ΒΟΡΕΑΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Ακαδημεικά. Τόμος δεύτερος: Ψυχολογία μετά 104 εικόνων , εν Αθήναις, 1933, σ.ιε'+470, 8ο 35 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...11   Επόμενο >