(Παιδεία)

618 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38462. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ, Α. , Ο Φώτης Φωτιάδης και το παιδαγωγικό του έργο, Αθήναι, "Ν. Αλικιώτης & Υιοι", χ.χ., σ.127, 8ο, άκοπο, εν μέρει αποκολλημένο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17435. ΔΕΛΤΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞ., Μύθοι και θρύλοι. Βιβλίο πρώτο - βιβλίο δεύτερο , χ. τ., "Πολιτικές και λογοτεχνικές εκδόσεις", 1963, σ.168+196+ 2 αναδιπλούμενοι χάρτες, 8ο, μικρές φθορές στη ράχη και στο οπισθόφυλλο του δευτέρου βιβλίου 35 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 37632. Δελτίον Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως, Πρακτικά ΛΔ' Γενικής Συνελεύσεως της Ο.Λ.Μ.Ε. ( 13 - 18 Ιουλίου 1964), Αθήναι, 1965, σ.55, μεγάλο σχήμα, μικρή φθορά στο εξώφυλλο 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16321. "Δελτίον" Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως [έτος Θ' - αρ. φύλλου 170], Πρακτικά ΚΣΤ' Γενικής Συνελεύσεως (13-18 Ιουλίου 1959) , Αθήναι, 1960, σ.56, 4ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 28112. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ - ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΝΙΚΗ, Κλασσική και τεχνική παιδεία. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1959, σ.15 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38941. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Ν., Φυσική ιστορία Ε' Δημοτικού, Αθήναι, "Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων", 1972, σ.189, 8ο, εικόνες 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17394. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤ., Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Μέρος πρώτο: Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, δεύτερη έκδοση. Μέρος δεύτερο: Η αξιολόγηση του μαθητή, τρίτη έκδοση, Αθήνα, "Γρηγόρης", 1991, 1989, σ.151+374, 4ο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03425. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓ., Νεοελληνική λογοτεχνία (μορφωτική αξία - διδασκαλία αυτής), Θεσσαλονίκη, 1961, σ.62, 8ο 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 34000. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ Βουλευτής [Πιερίας], Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις, Αθήναι, 1965, σ.143, 8ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38505. Δια τους γονείς * Δια τους μαθητάς * Δι' όλους τους ανθρώπους: Η εκλογή του επαγγέλματος, υπό Ι.Φ. , εν Αθήναις, 1913, σ.16, 8ο 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15755. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, Γύρω από το έργον του Σχολείου και του Διδασκάλου. Βιβλίον πρώτον: 36 ομιλίαι γενόμεναι κατά την πρώτην εξόρμησιν της Εθνικής Σταυροφορίας των Επιστημονικών και Κοινωνικών Οργανώσεων δια την σωματικήν, πνευματικήν και ψυχικήν εξυγίανσιν του ελληνικού λαού, επ' ευκαιρία, της τριακονταετίας των αγώνων δια την ανάπλασιν της φυλής του κ. Κωνστ. Κατσάρα, νευρολόγου - ψυχιάτρου. Από τα περιεχόμενα: Δημ. Μαγκριώτης, Η χριστιανική διαπαιδαγώγησις των νέων και η επίδρασις του χριστιανισμού εις την κοινωνίαν * Νικόλαος Αβραάμ, Η μεταπολεμική εγκληματικότης εν Ελλάδι * Ν. Ν. Δρακουλίδης, Αίτια της κακοδαιμονίας του συγχρόνου ανθρώπου * Ευανθία Γκινοπούλου, Η προστασία των παραστρατημένων ανηλίκων * Μαρία Σακελλαρίου - Κανδήλη, Σεξουαλική διαπαιδαγώγησις * Θάλεια Ποταμιάνου, Ο αλκοολισμός και η καταπολέμησίς του * Κωνσταντίνος Κατσάρας, Τα εξαχθέντα συμπεράσματα από την "Εθνικήν Σταυροφορίαν" , Αθήναι, 1954, σ.192, 4ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30315. [Δράμα, Λευκώγεια]: 4/θέσιον Δημοτικόν Σχολείον Λευκογείων - Στέφανος Σεκλειζιώτης Διευθυντής, Έκθεσις λειτουργίας Σχολείου Σχολικού έτους 1957-1958, εν Λευκογείοις, 28-6-1968, 8φφ. χειρόγραφα 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30314. [Δράμα]: 6/θέσιον Δημοτικόν Σχολείον Κάτω Νευροκοπίου - Μ. Καραγεωργίου Διευθυντής, Έκθεσις περί της καθόλου λειτουργίας του Σχολείου κατά το λήξαν Σχολικόν έτος 1961-1962, Νευροκόπι, 26-6-1962, 7φφ. δακτυλογραφημένα 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30313. [Δράμα]: Μόσχος Καραγεωργίου Διδάσκαλος, Πως δύναται να διαθέση ο διδάσκαλος τον ελεύθερον χρόνον του, επωφελώς, δι' εαυτόν, την κοινωνία ένθα ζη και το Έθνος. Ανάπτυξις του θέματος εις Παιδαγωγικήν συγκέντρωσιν Περιθωρίου την 30ήν Μαΐου 1964, Νευροκόπι, 30-5-1964, 10φφ. δακτυλογραφημένα και πιασμένα με συρραπτικό 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22459. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1973-74, Αθήναι, 1977, σ.210, μεγάλο σχήμα 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35467. Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου Ν.Δ. «περί οργανώσεως Ανωτάτης Παιδείας και Επιστημονικής Ερεύνης και συστάσεως νέων ιδρυμάτων Ανωτάτης Παιδείας» και σχέδιον Νομοθετικού Διατάγματος «περί οργανώσεως της Ανωτάτης Παιδείας και Επιστημονικής Ερεύνης και συστάσεως νέων ιδρυμάτων Ανωτάτης Παιδείας» , Αθήναι, 1966, σ.22, μεγάλο σχήμα 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03148. Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας των Ζώων, Ανθρωπιστική μόρφωσις. Εγχειρίδιον προς χρήσιν των διδασκάλων, Αθήναι, 1932, σ.32, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 34599. Έκδοσις « Ζωής του Παιδιού», Χαρά και γέλιο. Τεύχος Β' (Έύθυμα και σοβαρά σκετς), Αθήναι, 1954, σ.91, 8ο, εικονογράφηση, μέτρια κατάσταση 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 34559. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, μηνιαίον περιοδικόν διοικητικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας, Αθήναι. Έτος ΙΒ', τεύχος 1, Ιανουάριος 1963 έως τεύχος 10-11, Οκτώβριος - Νοέμβριος 1963 [μαζί] Έτος ΙΓ', τεύχος 4-5, Απρίλιος - Μάϊος 1964, τεύχος 6, τεύχος 9, τεύχος 10-11, τεύχος 12, Δεκέμβριος 1964. Συνολικά 6 μονά και 6 διπλά τεύχη των ετών 1963 και 1964 δεμένα σε ένα σώμα 30 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30562. Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των σχολείων...[γλωσσική διδασκαλία], 1926, σ.8 9 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...31   Επόμενο >