(Παιδεία)

663 εγγραφές [641 - 660] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30117. CONRAD, P., Στοιχεία Παιδαγωγικής και των βοηθητικών αυτής επιστημών. Τόμος Β': Στοιχεία ηθικής και γενικής διδακτικής. Έκδοσις δευτέρα. Βελτιωθείσα μεν και επαυξηθείσα υπό του συγγραφέως, εξελληνισθείσα δε και εν πολλοίς διασκευασθείσα και συμπληρωθείσα υπό Δημ. Γεωργακάκι Καθηγητού των Παιδαγωγικών εν Σμύρνη, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος", 1911, σ.η'+536, 8ο, δεμένο 23 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03512. CONRAD, P., Στοιχεία Παιδαγωγικής... τόμος Α': Ψυχολογία μετά στοιχείων Λογικής. Διασκευασθείσα, συμπληρωθείσα... υπό Δημ. Γεωργακάκι, έκδοσις πέμπτη, εν Αθήναις, "Ι. Δ. Κολλάρος", 1934, σ.535, 8ο, δεμένο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 36577. DEBESSE, MAURICE, Οι σταθμοί της αγωγής (Γενετική αγωγή). Πρόλογος και μετάφρασις Λεωνίδου Χρ. Κουλά, Αθήναι, "Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών", 1957, σ.154, 8ο 11 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15129. DECROLY, OV. - BOON, G., Το νέο δημοτικό σχολείο. Μετάφραση Αγλ. Μεταλλινού, Αθήναι, 1934, σ.56, 8ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26645. DEGAND, JULIA, Από τον προφορικό λόγο του παιδιού στην πρώτη ανάγνωση & γραφή με την ολική μέθοδο. Παιδαγωγικός πειραματισμός. Μετάφραση και προοίμιο για τη Μέθοδο Ντεκρολύ στην Ελλάδα Γιώργου Α. Βασδέκη, Αθήνα, "Ο φίλος μου", 1951, σ.79, 16ο 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26610. DOTTRENS, ROBERT, L' éducation nouvelle en Autriche. Préface Pierre Bovet, Neuchatel, "Delachaux & Niestlé", 1927, p.204, 8ο, δεμένο 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26611. FLAYOL, E., Le Dr O. Decroly éducateur, Paris, "Fernand Nathan", 1934, p.221, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 28195. FONTEYNE, L. - CLARET, A., Εισαγωγή στη μέθοδο Decroly - τεύχος Δ': Οι χειροτεχνικές εργασίες, η ιχνογραφία, η μουσική, η μητρική γλώσσα, οι ξένες γλώσσες και το θέατρο στη μέθοδο Decroly. Μεταφραστής: Γ. Α. Βασδέκης , Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.51, 16ο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15808. FONTEYNE, LUCIE, Εισαγωγή στη μέθοδο Decroly - τεύχος Β': παρατήρηση - μέτρηση - αρίθμηση. Μεταφραστής: Γ. Α. Βασδέκης, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ. χ., σ.39, 8ο, άκοπο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39112. FREINET, C., Σχολείο και οικογένεια...Μετάφραση Γιώργου Α. Βασδέκη, Αθήναι, χ.χ., σ.176, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35669. GAUPP, ROBERT, Η ψυχολογία του παιδός. Εξελληνισθείσα και δια πολλών σημειώσεων πλουτισθείσα υπό Δημητρίου Μ. Γεωργακάκι, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος", 1926, σ.235, 8ο, εικόνες, δεμένο - χαρτόνια, φθορές στο κάτω καπάκι 17 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 18312. GEISSLER, ERICH, Η γενική μόρφωση σε μια ελεύθερη κοινωνία, Θεσσαλονίκη, "Κώδικας", 1997, σ.191, 8ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 29290. GENNADIUS, J., A Sketch of the History of Education in Greece, Edinburgh, 1925, p.46, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 19 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03410. ISAACS, S., Τα παιδιά που διδάσκομε. Μετ. Γ.Τσαμπη, Αθήναι, 1961, σ.159, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 19485. KAZEPIDES, A. C., The Autonomy of Education, Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.107, 4o 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15230. LASCARIS, P. A., L' éducation esthétique de l' enfant, Paris, 1928, p.508, 8o, δεμένο, μικρή φθορά στο δέσιμο 35 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03423. LIVINGSTONE, RICHARD, Ο Πλάτων και η διαπαιδαγώγησις του χαρακτήρος, Αθήναι, 1955, σ.23, 8ο, περιορισμένες υπογραμμίσεις 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24098. MAKARENKO, A. S., Ο δρόμος προς τη ζωή [Ένα παιδαγωγικό ποίημα]. Μετάφραση Μιχ. Παπαμαύρου, Αθήναι, "Ενωμένοι εκδότες", 1956, σ.269, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39092. Niki Eideneier - Arzu Toker (Hrsg.), Kalimerhaba. Griechisch - Deutsch - Türkisches Lesebuch / Καλημέρχαμπα. Ελληνο - Γερμανο - Τουρκικό Αναγνωστικό, "Romiosini", 1992, σ.843, 8ο 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24694. PHYLACTOS, ADRIEN, Oeuvres complètes d' Hippocrate. I. De l' Ancienne Médecine. * II. Les doctrines des philosophes physiologues présocratiques Grecs mises par Hippocrate avec profit au service de la Médecine [πολυγραφημένο], Athènes, 1979, p.271, διαστάσεις 20Χ28, με αφιέρωση 25 €
< Προηγούμενο   1... 30 31 32 [33] 34   Επόμενο >