(Παιδεία)

640 εγγραφές [621 - 640] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15129. DECROLY, OV. - BOON, G., Το νέο δημοτικό σχολείο. Μετάφραση Αγλ. Μεταλλινού, Αθήναι, 1934, σ.56, 8ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26645. DEGAND, JULIA, Από τον προφορικό λόγο του παιδιού στην πρώτη ανάγνωση & γραφή με την ολική μέθοδο. Παιδαγωγικός πειραματισμός. Μετάφραση και προοίμιο για τη Μέθοδο Ντεκρολύ στην Ελλάδα Γιώργου Α. Βασδέκη, Αθήνα, "Ο φίλος μου", 1951, σ.79, 16ο 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26610. DOTTRENS, ROBERT, L' éducation nouvelle en Autriche. Préface Pierre Bovet, Neuchatel, "Delachaux & Niestlé", 1927, p.204, 8ο, δεμένο 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26611. FLAYOL, E., Le Dr O. Decroly éducateur, Paris, "Fernand Nathan", 1934, p.221, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 28195. FONTEYNE, L. - CLARET, A., Εισαγωγή στη μέθοδο Decroly - τεύχος Δ': Οι χειροτεχνικές εργασίες, η ιχνογραφία, η μουσική, η μητρική γλώσσα, οι ξένες γλώσσες και το θέατρο στη μέθοδο Decroly. Μεταφραστής: Γ. Α. Βασδέκης , Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.51, 16ο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15808. FONTEYNE, LUCIE, Εισαγωγή στη μέθοδο Decroly - τεύχος Β': παρατήρηση - μέτρηση - αρίθμηση. Μεταφραστής: Γ. Α. Βασδέκης, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ. χ., σ.39, 8ο, άκοπο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39112. FREINET, C., Σχολείο και οικογένεια...Μετάφραση Γιώργου Α. Βασδέκη, Αθήναι, χ.χ., σ.176, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35669. GAUPP, ROBERT, Η ψυχολογία του παιδός. Εξελληνισθείσα και δια πολλών σημειώσεων πλουτισθείσα υπό Δημητρίου Μ. Γεωργακάκι, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος", 1926, σ.235, 8ο, εικόνες, δεμένο - χαρτόνια, φθορές στο κάτω καπάκι 17 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 18312. GEISSLER, ERICH, Η γενική μόρφωση σε μια ελεύθερη κοινωνία, Θεσσαλονίκη, "Κώδικας", 1997, σ.191, 8ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 29290. GENNADIUS, J., A Sketch of the History of Education in Greece, Edinburgh, 1925, p.46, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 19 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03410. ISAACS, S., Τα παιδιά που διδάσκομε. Μετ. Γ.Τσαμπη, Αθήναι, 1961, σ.159, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 19485. KAZEPIDES, A. C., The Autonomy of Education, Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.107, 4o 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15230. LASCARIS, P. A., L' éducation esthétique de l' enfant, Paris, 1928, p.508, 8o, δεμένο, μικρή φθορά στο δέσιμο 35 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03423. LIVINGSTONE, RICHARD, Ο Πλάτων και η διαπαιδαγώγησις του χαρακτήρος, Αθήναι, 1955, σ.23, 8ο, περιορισμένες υπογραμμίσεις 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24098. MAKARENKO, A. S., Ο δρόμος προς τη ζωή [Ένα παιδαγωγικό ποίημα]. Μετάφραση Μιχ. Παπαμαύρου, Αθήναι, "Ενωμένοι εκδότες", 1956, σ.269, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39092. Niki Eideneier - Arzu Toker (Hrsg.), Kalimerhaba. Griechisch - Deutsch - Türkisches Lesebuch / Καλημέρχαμπα. Ελληνο - Γερμανο - Τουρκικό Αναγνωστικό, "Romiosini", 1992, σ.843, 8ο 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24694. PHYLACTOS, ADRIEN, Oeuvres complètes d' Hippocrate. I. De l' Ancienne Médecine. * II. Les doctrines des philosophes physiologues présocratiques Grecs mises par Hippocrate avec profit au service de la Médecine [πολυγραφημένο], Athènes, 1979, p.271, διαστάσεις 20Χ28, με αφιέρωση 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03441. STARK, WILLIAM, Τα προβλήματα του δασκάλου. Μετάφρασις Μ.Μιχαηλίδη-Νουάρου, Αθήναι, "Α. Ι. Ράλλης & Σια", 1926, σ.108, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, αποκολλημένο ένα φύλλο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 19481. TRYPHONOPOULOS, SPYROS, Attitudes toward Formal and Adult Education, Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.95, 4o 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40529. VLASTO, PETER , Greek bilingualism and some parallel cases, Athens, 1933 , p.86, 8ο, δεμένο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 35 €
< Προηγούμενο   1... 28 29 30 31 [32]   Επόμενο >