(Παιδεία)

694 εγγραφές [601 - 620] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40370. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Γενική διδακτική, έκδοσις νέα (Επηυξημένη και βελτιωμένη), Αθήναι, χ.χ., σ.224, 4ο, δεμένο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15226. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Γενική Παιδαγωγική, Αθήναι, 1974(;), σ.344, 4ο, δεμένο 19 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40371. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Διδακτική. Γ': Εφαρμογαί δια τους διδασκάλους και σπουδαστάς των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Αθήναι, "Ι. Χιωτέλλης", 1971, σ.128, 4ο, δεμένο 16 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03550. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ειδική διδακτική, Αθήναι, 1969, σ.258, 4ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35666. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η εγκύκλιος παιδεία και η έναντι αυτής θέσις της Ελληνικής φιλοσοφίας , Αθήναι, 1939, σ.107, 8ο, φθορά στη ράχη, στην σελίδα ψευδοτίτλου είναι γραμμένο με μελάνι το ονοματεπώνυμο φοιτητή της "Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως" 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15551. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Οδηγός του διδασκάλου εις την μεθοδικήν διδασκαλίαν του αναγνωστικού της Στ' τάξεως, Αθήναι, "Π. Δημητράκος", χ. χ., σ.ζ'+164, 4ο, μέτρια κατάσταση 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35900. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛ., Υποδειγματικές διδασκαλίες δια τα δημοτικά σχολεία κατά το Σχολείον Εργασίας, Τρίπολις, 1930, σ.72, 16ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38852. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αυτοδιοίκησις και αι μαθητικαί κοινότητες εν τοις σχολείοις της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως εν θεωρία και εφαρμογή μετά 9 οιλοσελίδων εικόνων, Αθήναι, 1950, σ.156, 8ο, αποκολλημένο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24516. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρέπει ν' αυτοδιοικώνται οι μαθηταί μας;, έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, "Α. Κοντομάρης & Σια", 1928, σ.48, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 11 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26259. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Από τα γράμματα στη γλώσσα. Πορεία προς τον επικοινωνιακό λόγο, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1995, σ.421, 4ο, με αφιέρωση 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 37801. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ, Α. Γ., Ν καταργηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις. Ανάτυπο από το περιοδικό "Εποχές", [1963], σ.53-57, με αφιέρωση 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 41279. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ., Παιδικό θέατρο. Κωμωδίες * Σκετς * Διάλογοι * Μονόλογοι * Ποιήματα, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Βιβλιοθήκη Γ. Τσουκαλά & Υιού", χ.χ., σ.137, 8ο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35407. ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ - ΚΟΥΣΤΑ, ΝΑΝΑ, Αισθητική αγωγή της προσχολικής ηλικίας - Χειροτεχνικές κατασκευές, Αθήναι, 1966, [σ.190], 4ο, τα σχέδια είναι της συγγραφέως, δεμένο 20 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15125. Υποδειγματικές διδασκαλίες στα πρότυπα δημοτικά σχολεία της Ζωσιμαίας Παιδαγ. Ακαδημίας Ιωαννίνων. Πραγματοποίηση: Οι διδάσκαλοι των Προτύπων Σχολείων - Εποπτεία: Κων. Κίτσος , [Θεσσαλονίκη], 1978, σ.208, 4ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17425. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ενημερωτικό τεύχος επί των εργασιών της Επιτροπής Παιδείας, εν Αθήναις, 1972, σ.144, 4ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17835. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ο εορτασμός του Διεθνούς Έτους Παιδείας εις την Ελλάδα 15-22 Νοεμβρίου 1970, Αθήναι, 1971, σ.100, 8ο, φωτογραφίες 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16669. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σεμινάριον Διοικητικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως και Νομαρχιακών Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Αθήναι 25-27 Σεπτεμβρίου 1972, Αθήναι, 1973, σ.109, 8ο 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16019. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συνέδριο με θέμα: Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση - 2, 3, 4, 5 Μαϊου 1985 Θεσσαλονίκη, Αθήναι, χ. χ., σ.238, 8ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 21366. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ακαδημαϊκόν απολυτήριον. Τεύχος Β': Τρόπος διενεργείας εξετάσεων και επιλογής υποψηφίων δια τας ανωτάτας σχολάς, Αθήναι, "Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων", 1965, σ.59 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16868. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δελτίον Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού, τόμος Δ' (1960) - τεύχος V [περιεχόμενα: α) 22ον Διεθνές Συνέδριον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Η επεξεργασία, η επιλογή και η χρήσις των εγχειριδίων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως. β) 23ον Διεθνές Συνέδριον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Η οργάνωσις της ειδικής εκπαιδεύσεως δια τα νοητικώς καθυστερημένα παιδιά, Αθήναι, 1960, σ.29, δεμένο 9 €
< Προηγούμενο   1... 29 30 [31] 32 33 ...35   Επόμενο >