(Παιδεία)

639 εγγραφές [601 - 620] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 27946. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Σαράντα χρόνια δάσκαλος. Πρόλογος Τρ. Παπαθεοδωρίδη, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.78, 16ο, άκοπο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17433. [Χίος]: Γυμνάσιον Αρρένων Χίου, Δημιουργική πορεία μιας διετίας (1960 - 1962). Επιμελεία Αντωνίου Χαροκόπου [μαζί] α) Έντυπο μονόφυλλο σχετικό με την έκδοση του βιβλίου, εν Χίω, 1963. β) Απόδειξις δρχ. 50 [δια την αξία του βιβλίου], εν Χίω, 1963, σ.57 +[7φφ. πίνακες], 4ο, φωτογραφίες εκτός κειμένου 16 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22167. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ, Π. Ν. - ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΣ, Θ. Σ., Πρακτικός οδηγός ορθογραφίας κατά το σύστημα του Σχολείου Εργασίας, Αθήναι, "Δημήτριος Δημητράκος Α.Ε.", 1940, σ.116, 8ο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03523. ΧΟΥΠΑΣ, ΙΩΑΝ., Πρωτότυπον σύστημα πλήρους ελληνοχριστιανικής αγωγής, δι' οργανώσεως της σχολικής ζωής επί τη βάσει των συνεργαζομένων ομάδων, Τρίπολις, 1957, σ. 111, 8ο, άκοπον 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38842. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡ., Ελισαίος Γιανίδης. Ο άνθρωπος - το έργο του, Αθήνα, 1981, σ.96 +σ.10 εικόνες, 8ο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 23804. Χριστιανική ΄Ενωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Πρακτικά του Ε' Παιδαγωγικού Συνεδρίου των Λειτουργών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, μελών της Χριστ. Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Επιμελεία Στέργιου Βίττη, Αθήναι, 1958, σ.136, 8ο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15221. Χριστιανική ΄Ενωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Πρακτικά του Στ' Παιδαγωγικού Συνεδρίου των λειτουργών στοιχειώδους εκπαιδεύσεως μελών της "Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών". Επιμέλεια Στέργιου Βίττη, Αθήναι, 1959, σ.142, 8ο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40182. Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Οδηγητική - Κυβερνητική, Αθήναι, 1970, σ.192, 8ο, άκοπο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22953. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΓ., Το σχολείο εργασίας στη πράξη (Εφαρμογή σ' όλα τα μαθήματα του δημοτικού). Α', Τρίπολις, 1931, σ.48, 8ο, λυτό 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16571. ΧΡΥΣΟΧΟΣ, Ι.Λ., Η οργάνωσις του εαυτού μας ( Από το Σχολείον εις την Ζωήν - Βασικές αρχές), Αθήναι, 1958, σ.19, 8ο 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22089. BIGOT, CHARLES, Το κατόρθωμα του μικρού Πέτρου. Παιδικόν διήγημα, εν Αγίω Όρει, "Ηλίας Ν. Δικαίος", 1923, σ.56, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22099. BURKHARDT, C., Η ζωή μαθητικής κοινότητος. (Μετάφρασις εκ του Γερμανικού) υπό Σπυρ. Μ. Καλλιάφα, έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, "Δ. και Π. Δημητράκος", χ.χ., σ.119, 8ο, άκοπο, λυτό, χωρίς εξώφυλλο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26640. CLAPARÈDE, EDOUARD, Λειτουργική Παιδαγωγική. Τεύχος Α': Η λειτουργική ψυχολογία - Οι περίφημοι 10 ψυχολογικοί νόμοι του E. Claparède - Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ και η λειτουργική αντίληψη της αγωγής. Μεταφραστής: Χάρης Πάτσης. Τεύχος Β': Ψυχολογία της νοημοσύνης...αγωγή και δημοκρατία...Μεταφραστής: Γ.Α. Βασδέκης, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.285, 16ο, άκοπο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24858. CLAPARÈDE, EDOUARD, Ψυχολογία του παιδιού και πειραματική παιδαγωγική. Τεύχος Γ'. Η πνευματική εξέλιξη του παιδιού. (Μίμηση - φαντασία - ενδιαφέρο - λειτουργική Παιδαγωγική). Μεταφραστής: Χάρης Πάτσης, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.95, άκοπο 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26639. CLAPARÈDE, EDOUARD, Ψυχολογία του παιδιού και πειραματική παιδαγωγική. Τεύχος Δ'. Οι μέθοδες της ψυχολογικής έρευνας. Μεταφραστές: Χάρης Πάτσης & Γ. Βασδέκης, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.305-397, 16ο 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15562. COMPAYRÉ, GABRIEL, Ερβέρτος Σπένσερ και η επιστημονική ανατροφή. Μετ. Ιδ. Στρατηγοπούλου, εν Αθήναις, "Αγκυρα", χ.χ. [=προπολεμικό], σ.117, 16ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30117. CONRAD, P., Στοιχεία Παιδαγωγικής και των βοηθητικών αυτής επιστημών. Τόμος Β': Στοιχεία ηθικής και γενικής διδακτικής. Έκδοσις δευτέρα. Βελτιωθείσα μεν και επαυξηθείσα υπό του συγγραφέως, εξελληνισθείσα δε και εν πολλοίς διασκευασθείσα και συμπληρωθείσα υπό Δημ. Γεωργακάκι Καθηγητού των Παιδαγωγικών εν Σμύρνη, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος", 1911, σ.η'+536, 8ο, δεμένο 23 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03512. CONRAD, P., Στοιχεία Παιδαγωγικής... τόμος Α': Ψυχολογία μετά στοιχείων Λογικής. Διασκευασθείσα, συμπληρωθείσα... υπό Δημ. Γεωργακάκι, έκδοσις πέμπτη, εν Αθήναις, "Ι. Δ. Κολλάρος", 1934, σ.535, 8ο, δεμένο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 36577. DEBESSE, MAURICE, Οι σταθμοί της αγωγής (Γενετική αγωγή). Πρόλογος και μετάφρασις Λεωνίδου Χρ. Κουλά, Αθήναι, "Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών", 1957, σ.154, 8ο 11 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15129. DECROLY, OV. - BOON, G., Το νέο δημοτικό σχολείο. Μετάφραση Αγλ. Μεταλλινού, Αθήναι, 1934, σ.56, 8ο 10 €
< Προηγούμενο   1... 28 29 30 [31] 32   Επόμενο >