(Παιδεία)

650 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03358. Γενική Επιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως Δ' Περιφερείας Θεολόγων, Παιδαγωγικόν Συνέδριον θεολόγων της Ι' Εκπαιδευτικής Περιφερείας Μέσης Εκπαιδεύσεως εν Σέρραις (6-7 Νοεμβρίου 1969)`, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.109, 8ο 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16727. Γενική Επιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως ΣΤ' Περιφερείας, Πρακτικά Α' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου εν Λαρίση (8-11 Σεπτεμβρίου 1957). Τόμος Β', Βόλος, 1959, σ.273, 4ο 22 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 28057. Γενική Επιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως ΣΤ' Περιφερείας, Πρακτικά Α' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου εν Λαρίση (8-11 Σεπτεμβρίου 1957). Τόμος Α'. Από τα περιεχόμενα: Μιχ. Τσίλαγας, Η Ελληνική Μέση Παιδεία * Νικ. Ευαγγελινός, Η Ερμηνεία των Αρχαίων κειμένων * Τιμ. Ζήσης, ο μάθημα των Αρχαίω Ελληνικών εις τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως * Βασ. Κουρεντής, Η διδασκαλία των Ομηρικών ποιημάτων * Ιω. Ζώτος, Το μάθημα των Νέων Ελληνικών εις τα σχολεία Μ. Εκπαιδεύσεως , Βόλος, 1958, σ.456, 8ο, δεμένο 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 36703. Γενική Επιθεώρησις Ξένων Σχολείων, Πρακτικά Παιδαγωγικού Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη (11 - 13 Σεπτεμβρίου 1961). Από τα περιεχόμενα: Ηλ. Νινιός, Η σωματική εξέλιξις του εφήβου * Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Η ψυχική εξέλιξις κατά την νεανικήν ηλικίαν * Α. Γεωργοπαπαδάκος, Παιδαγωγική χρησιμοποίησις των πορισμάτων της σωματολογίας και της ψυχολογίας του εφήβου * Χρ. Φράγκος, Ιδιομορφίαι των θηλέων και αντιμετώπισις αυτών * Ελ. Σγουρού, Ο έφηβος και η παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.190, 8ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03487. Γεράσιμος Ε. Κοκκίνης. Ο φιλόσοφος - ο παιδαγωγός - ο άνθρωπος. Φιλολογικό μνημόσυνο..., Θεσσαλονίκη, 1962, σ. 30, 8ο 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03303. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γ. Α. Βουλευτής Αθηνών, Εκπαιδευτική μεταρρύθμισις χωρίς πρόγραμμα. (Αγορεύσεις..από τα πρακτικά της Βουλής της 5 και 6 Δεκεμβρίου 1927), Αθήναι, έκδοσις "Διδασκαλικού Βήματος" - Αρ.1, 1928, σ.80, 8ο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22176. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ, Ο επαγγελματικός προσανατολισμός παλαιόν αίτημα δια την υπηρεσίαν της παιδείας ως διδασκαλίας και αγωγής, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.24, με αφιέρωση 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38523. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόγραμμα και μέθοδος εν τη δημοτική και μέση εκπαιδεύσει, εν Αθήναις, 1928, σ.168, 8ο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03516. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Το πρώτον σχολικόν έτος - θεωρία και πράξις της νεωτέρας διδασκαλίας, Αθήναι, "Δημητράκος Α.Ε.", 1932, σ. 269, 8ο, εικ., άκοπο χωρίς ράχη 17 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 32864. ΓΙΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΙΣΑΙΟΣ, Γλώσσα και Ζωή. Αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος, έκδοση τρίτη, Αθήνα, 1914, σ.247, 8ο 30 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40566. ΓΙΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΙΣΑΙΟΣ, Γλωσσικά πάρεργα. Γλώσσα και ορθογραφία - συζητήσεις της εποχής, Αθήνα, "Κάλβος", 1970, σ.95, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03352. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Θ., Το παραστράτημα των ανηλίκων - Πρόληψις και καταπολέμησις αυτού, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1953, σ.24, 8ο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03146. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ο Αριστοτέλης ως παιδαγωγός και διδάσκαλος, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.58, 4ο, άκοπο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40120. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το βιωματικόν σχολείον εις την θεωρίαν και την πράξιν (Συμβολή), εν Αθήναις, 1949, σ.168, 8ο, με αφιέρωση, άκοπο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39223. ΓΚΑΝΙΟΣ, Ν., Δημιουργοί του 1821. Κληρικοί - Καπετανέοι - Διδάσκαλοι - Φιλέλληνες. Σύντομες βιογραφίες, Αθήναι, 1962, σ.94, 8ο, άκοπο 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03095. ΓΚΙΑΤΗΣ, ΝΙΚ., Παρατηρήσεις για τη διδασκαλία των εκθέσεων στο δημοτικό σχολείο (ανατύπωση από τα "Χρονικά), Θεσσαλονίκη, 1961, σ.28, με αφιέρωση 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 23968. ΓΚΙΖΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εγχειρίδιον βιολογίας, Αθήναι, χ.χ. [=1950;], σ.170, 4ο, εικόνες, δεμένο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15696. ΓΚΙΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το ποιητικόν έργον του Χαραλάμπους Γ. Γκίνη δημοδιδασκάλου [επί 22 έτη εις την Αμερικήν], Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.7, 4ο 3 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16562. ΓΚΟΓΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ [Διδάσκαλοι], Σύγχρονος διδακτική φυσικής πειραματικής & χημείας, Ιωάννινα, 1964, σ.150, 4ο, εικονογράφηση, μικρή φθορά στη ράχη 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24167. ΓΟΛΕΓΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ, Το παιδί και το παιχνίδι (Γυμνάζομαι παίζοντας & τραγουδώντας), Αθήναι, 1976, σ.95, 4ο 13 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...33   Επόμενο >