(Παιδεία)

650 εγγραφές [581 - 600] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22462. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πίναξ δημοσίων γυμνασίων (κατ' αλφαβητικήν σειράν), Αθήναι, 1973, [σ.32] 3 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16569. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σχέδιο αναλυτικού προγράμματος της γραμματικής του Δημοτικού Σχολείου και οδηγίες για την εφαρμογή του, Αθήναι, "Ο.Ε.Σ.Β.", 1974, σ.46, 8ο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30572. Υπουργείον Παιδείας - Τμήμα Σχολικής Υγιεινής, Οδηγίαι προς προφύλαξιν των μαθητών από της επιδημικής γρίππης, μονόφυλλο, 1927, διαστάσεις 14Χ21 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30560. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των σχολείων...[Κοινοποίησις πίνακος των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων, Υπουργός: Γ. Παπανδρέου], 1931, σ.16 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30561. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των σχολείων...[Κοινοποίησις πίνακος των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων, Υπουργός: Θ. Νικολούδης], 1927, σ.16 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30571. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των δημοτικών σχολείων...[Εντολή αγοράς του βιβλίου: Νικ. Νικλάμπας, Το Λεύκωμα των Αγωνιστών, Υπουργός: Θ. Νικολούδης], μονόφυλλο, 1927, διαστάσεις 20Χ30 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30569. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Επιθεωρητάς των δημοτικών σχολείων...[Σύστασις του βιβλίου: Αρσινόη Ταμπακοπούλου, Οδηγός για την πρώτην ανάγνωσιν, Υπουργός: Κ. Γόντικας], μονόφυλλο, 1929, διαστάσεις 13Χ18 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 23307. Υπουργείον της Παιδείας, Περί κανονισμού της υγειονομικής επιθεωρήσεως των σχολείων, εν Αθήναις, 1926, σ.29, 8ο, μέτρια κατάσταση, στο οπισθόφυλλο είναι γραμμένη σημείωση με μολύβι και μελάνι 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30570. Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Διευθυντάς των Δημοτικών Σχολείων...[Σύστασις δύο βιβλίων του Π. Αναγνωστοπούλου, Υπουργός: Δ. Αιγινήτης], μονόφυλλο, 1926, διαστάσεις 15Χ20 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03192. Υπουργείον Υγιεινής, Παιδείας και Προνοίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Η εκπαίδευσις εις τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής, Αθήναι, "Πεχλιβανίδης", χ.χ., σ.186, 8ο, φωτογραφίες 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39585. ΦΕΤΣΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Η γυμναστική στο δημοτικό σχολείο, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.103, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03202. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, Η επίδρασις του κινηματογράφου επί της εγκληματικότητος των ανηλίκων. Ανάτυπον εκ του "Γρηγορίου Παλαμά", Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1952, σ.35, 8ο, άκοπο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15916. ΦΛΩΡΟΣ, ΑΘΑΝ., Αισθητική ανάλυση λογοτεχνημάτων, Αθήναι, χ. χ., σ.77, 8ο, άκοπο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 28446. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Γυμνασιάρχης, Συναναστροφή - Φιλία: περισπούδαστα διδάγματα και πολύτιμοι συμβουλαί αρχαίων Ελλήνων σοφών και ιερών γραφών προς την νεολαίαν, Αθήναι, 1948, σ.42, 8ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16341. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Συναναστροφή - Φιλία: περισπούδαστα διδάγματα και πολύτιμοι συμβουλαί αρχαίων ελλήνων σοφών και ιερών γραφών προς την νεολαίαν. (Ανατύπωσις) , Αθήναι, 1949, σ.42, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15756. ΦΡΑΓΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ., Η χριστιανική αγωγή ως έχει εν τω συστήματι Montessori. Συμβολή εις την επιστήμην της ιστορίας της χριστιανικής αγωγής - μέρος πρώτον, εν Ιωαννίνοις, 1964, σ.80, 4ο, αποκολλημένα εξώφυλλα, άκοπο 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 04755. ΦΡΑΓΚΟΣ, ΧΡ. Π., Εφαρμογή της μαιευτικής μεθόδου του Σωκράτη σε παιδιά. Έρευνα σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου, Ιωάννινα, "Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων", 1973, σ. 66 + σ.4 εικόνες, 8ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03545. ΦΡΑΓΚΟΣ, ΧΡ., Η επίδραση της γλωσσικής μορφής του κειμένου στην ανάγνωση των μαθητών και στην κατανόηση, Ιωάννινα [=Θεσσαλονίκη], "Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων", 1972, σ.125, 8ο, επιμέλεια Ντίνος Χριστιανόπουλος 16 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 23698. Φυσική ιστορία δια την ΣΤ' τάξιν [Δημοτικού, Μέρος πρώτον: Φυτολογία * Μέρος δεύτερον: Το βασίλειον των ζώων * Μέρος τρίτον: Ανθρωπολογία], έκδοσις βελτιωμένη, Αθήναι, "Ο Κοραής", χ.χ., σ.113, 8ο, εικονογράφηση 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 18861. Χαιρετισμοί, εισηγήσεις, χαιρετιστήρια μηνύματα, συνεντεύξεις, προσφωνήσεις γενόμεναι υπό του Κωνστ. Α. Γκανιάτσα πρυτάνεως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την διάρκειαν της πρυτανείας του 1967-1968 , Θεσσαλονίκη, 1968, σ.62, 4ο 8 €
< Προηγούμενο   1... 28 29 [30] 31 32 33   Επόμενο >