(Παιδεία)

638 εγγραφές [561 - 580] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17425. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ενημερωτικό τεύχος επί των εργασιών της Επιτροπής Παιδείας, εν Αθήναις, 1972, σ.144, 4ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 17835. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ο εορτασμός του Διεθνούς Έτους Παιδείας εις την Ελλάδα 15-22 Νοεμβρίου 1970, Αθήναι, 1971, σ.100, 8ο, φωτογραφίες 8 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16669. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σεμινάριον Διοικητικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως και Νομαρχιακών Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Αθήναι 25-27 Σεπτεμβρίου 1972, Αθήναι, 1973, σ.109, 8ο 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16019. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συνέδριο με θέμα: Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση - 2, 3, 4, 5 Μαϊου 1985 Θεσσαλονίκη, Αθήναι, χ. χ., σ.238, 8ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 21366. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ακαδημαϊκόν απολυτήριον. Τεύχος Β': Τρόπος διενεργείας εξετάσεων και επιλογής υποψηφίων δια τας ανωτάτας σχολάς, Αθήναι, "Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων", 1965, σ.59 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16868. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δελτίον Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού, τόμος Δ' (1960) - τεύχος V [περιεχόμενα: α) 22ον Διεθνές Συνέδριον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Η επεξεργασία, η επιλογή και η χρήσις των εγχειριδίων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως. β) 23ον Διεθνές Συνέδριον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Η οργάνωσις της ειδικής εκπαιδεύσεως δια τα νοητικώς καθυστερημένα παιδιά, Αθήναι, 1960, σ.29, δεμένο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38491. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγχειρίδιον Πολιτικής Αμύνης, Αθήναι, 1973, σ.112, 8ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 25714. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ενημερωτικόν τεύχος επί των εργασιών της Επιτροπής Παιδείας, εν Αθήναις, 1972, σ.144, 8ο 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 20060. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως (Στοιχειώδους και Μέσης). Ν. Δ/γμα 4379/1964 Φ.Ε.Κ. 182 της 24-10-64, [ Αθήνα ], 1964, σ.71, 8ο 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 22462. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πίναξ δημοσίων γυμνασίων (κατ' αλφαβητικήν σειράν), Αθήναι, 1973, [σ.32] 3 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16569. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σχέδιο αναλυτικού προγράμματος της γραμματικής του Δημοτικού Σχολείου και οδηγίες για την εφαρμογή του, Αθήναι, "Ο.Ε.Σ.Β.", 1974, σ.46, 8ο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30572. Υπουργείον Παιδείας - Τμήμα Σχολικής Υγιεινής, Οδηγίαι προς προφύλαξιν των μαθητών από της επιδημικής γρίππης, μονόφυλλο, 1927, διαστάσεις 14Χ21 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30560. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των σχολείων...[Κοινοποίησις πίνακος των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων, Υπουργός: Γ. Παπανδρέου], 1931, σ.16 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30561. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των σχολείων...[Κοινοποίησις πίνακος των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων, Υπουργός: Θ. Νικολούδης], 1927, σ.16 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30571. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητάς των δημοτικών σχολείων...[Εντολή αγοράς του βιβλίου: Νικ. Νικλάμπας, Το Λεύκωμα των Αγωνιστών, Υπουργός: Θ. Νικολούδης], μονόφυλλο, 1927, διαστάσεις 20Χ30 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30569. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Επιθεωρητάς των δημοτικών σχολείων...[Σύστασις του βιβλίου: Αρσινόη Ταμπακοπούλου, Οδηγός για την πρώτην ανάγνωσιν, Υπουργός: Κ. Γόντικας], μονόφυλλο, 1929, διαστάσεις 13Χ18 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 23307. Υπουργείον της Παιδείας, Περί κανονισμού της υγειονομικής επιθεωρήσεως των σχολείων, εν Αθήναις, 1926, σ.29, 8ο, μέτρια κατάσταση, στο οπισθόφυλλο είναι γραμμένη σημείωση με μολύβι και μελάνι 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30570. Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Διευθυντάς των Δημοτικών Σχολείων...[Σύστασις δύο βιβλίων του Π. Αναγνωστοπούλου, Υπουργός: Δ. Αιγινήτης], μονόφυλλο, 1926, διαστάσεις 15Χ20 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03192. Υπουργείον Υγιεινής, Παιδείας και Προνοίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Η εκπαίδευσις εις τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής, Αθήναι, "Πεχλιβανίδης", χ.χ., σ.186, 8ο, φωτογραφίες 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39585. ΦΕΤΣΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Η γυμναστική στο δημοτικό σχολείο, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.103, 8ο 9 €
< Προηγούμενο   1... 27 28 [29] 30 31 32   Επόμενο >