(Παιδεία)

646 εγγραφές [541 - 560] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 28705. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ, Παροιμιακές φράσεις από την ιστορία και τη λογοτεχνία. Με τη συνεργασία Φωτεινής Θ. Τζωρτζάκη. Για τις ανώτερες τάξεις της Μέσης Παιδείας. Βιβλίο του μαθητή , δεύτερη έκδοση ανατυπωμένη, Θεσσαλονίκη, "Ινστιτούτον Νεοελληνικών Σπουδών", 1965, σ.85, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03094. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ, Το πρόβλημα της ορθογραφίας μας. Δύο ομιλίες, Αθήνα, 1932, σ.80, 8ο 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30490. [ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ], Νεοελληνική Γραμματική (της δημοτικής), εν Αθήναις, "Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων", 1941, σ.λα'+441, 8ο, δεμένο, στην σελίδα ψευδοτίτλου είναι γραμμένο με στυλό ονοματεπώνυμο κατόχου 35 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30526. [ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ], Νεοελληνική Γραμματική (της δημοτικής), εν Αθήναις, "Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων", 1941, σ.441, 8ο, δεμένο 40 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 37326. ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ, Μ. Χ., Το θέατρο του Κυπριόπουλου: αριθ.2. Δραματάκια και Κωμωδίες [από τα περιεχόμενα: Πως πολεμούν τα Κυπριόπουλα. Ηρωϊκό δράμα σε έξη πράξεις], Λευκωσία, "Α. Π. Πολίτης", χ.χ., σ.79, 8ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35503. ΤΣΑΜΟΣ, Α., Γενική και ειδική διδακτική των Νηπιαγωγείων κατά το νέον σύστημα. Με υποδειγματικάς διδασκαλίας και 80 εικόνας διδακτικών παιγνίων, Αθήναι, "Α. Ι. Ράλλης", χ.χ., σ.48 + σ.18 Εικόνες διδακτικών παιγνίων, 8ο, εικόνες, χωρίς εξώφυλλα (;) - στη θέση των εξωφύλλων χαρτί πιασμένο με συρραπτικό, το τελευταίο φύλλο συντηρημένο 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24377. ΤΣΑΦΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η συμβολή των ιδανικών εις την μόρφωσιν του χαρακτήρος, Αθήναι, 1973, σ.39, με αφιέρωση 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40577. ΤΣΙΑΡΑΣ, ΑΝΑΣΤ., Γραμμενιάτες διδάσκαλοι. Συμβολή του Γραμμένου στην παιδεία του Έθνους (1800-1984) , Αθήνα, 1985, σ.158, 8ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15139. ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜ., Η νέα διδακτική στην πράξη. Η πρώτη τάξη - Εργασία σε Πρότυπο Δημ. Σχολείο με βάση την Ενιαία διδασκαλία και την Ολική μέθοδο α' αναγνώσεως, Αθήναι, 1952, σ.144, 8ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03364. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Η Κοκκινοσκουφίτσα. Μουσικό παραμυθόδραμα για παιδιά σε 3 εικόνες, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.48, 16ο, αποκολλημένα εξώφυλλα, άκοπο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26644. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Οι εξετάσεις. Παιδική επιθεώρηση σε 2 εικόνες. * Σοφού Άσοφου, Η κουτσομπόλα (Μονόλογος), Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.48, 16ο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 18620. ΤΣΙΛΑΓΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Μάθησις - Μόρφωσις (Διαφοραί-αξία εκάστης), Αθήναι, "Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία", 1968, σ.12, 4ο 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 29509. ΤΣΙΟΥΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αγωγή του πολίτη Ε' Δημοτικού, Βέροια, 1978, σ.96, 8ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40376. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΥΣ., Ύλη και μεθοδική του παραμυθιού. Δια την πρώτην και δευτέραν τάξιν του δημοτικού σχολείου - [100 παιδαγωγικά παραμύθια], Αθήναι, χ.χ.[=1958 (;)], σ.351, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40370. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Γενική διδακτική, έκδοσις νέα (Επηυξημένη και βελτιωμένη), Αθήναι, χ.χ., σ.224, 4ο, δεμένο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15226. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Γενική Παιδαγωγική, Αθήναι, 1974(;), σ.344, 4ο, δεμένο 19 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40371. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Διδακτική. Γ': Εφαρμογαί δια τους διδασκάλους και σπουδαστάς των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Αθήναι, "Ι. Χιωτέλλης", 1971, σ.128, 4ο, δεμένο 16 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03550. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ειδική διδακτική, Αθήναι, 1969, σ.258, 4ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35666. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η εγκύκλιος παιδεία και η έναντι αυτής θέσις της Ελληνικής φιλοσοφίας , Αθήναι, 1939, σ.107, 8ο, φθορά στη ράχη, στην σελίδα ψευδοτίτλου είναι γραμμένο με μελάνι το ονοματεπώνυμο φοιτητή της "Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως" 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15551. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Οδηγός του διδασκάλου εις την μεθοδικήν διδασκαλίαν του αναγνωστικού της Στ' τάξεως, Αθήναι, "Π. Δημητράκος", χ. χ., σ.ζ'+164, 4ο, μέτρια κατάσταση 12 €
< Προηγούμενο   1... 26 27 [28] 29 30 ...33   Επόμενο >