(Παιδεία)

638 εγγραφές [541 - 560] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15139. ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜ., Η νέα διδακτική στην πράξη. Η πρώτη τάξη - Εργασία σε Πρότυπο Δημ. Σχολείο με βάση την Ενιαία διδασκαλία και την Ολική μέθοδο α' αναγνώσεως, Αθήναι, 1952, σ.144, 8ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03364. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Η Κοκκινοσκουφίτσα. Μουσικό παραμυθόδραμα για παιδιά σε 3 εικόνες, Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.48, 16ο, αποκολλημένα εξώφυλλα, άκοπο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26644. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Οι εξετάσεις. Παιδική επιθεώρηση σε 2 εικόνες. * Σοφού Άσοφου, Η κουτσομπόλα (Μονόλογος), Αθήναι, "Νέο Σχολείο", χ.χ., σ.48, 16ο 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 18620. ΤΣΙΛΑΓΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Μάθησις - Μόρφωσις (Διαφοραί-αξία εκάστης), Αθήναι, "Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία", 1968, σ.12, 4ο 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 29509. ΤΣΙΟΥΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αγωγή του πολίτη Ε' Δημοτικού, Βέροια, 1978, σ.96, 8ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40376. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΥΣ., Ύλη και μεθοδική του παραμυθιού. Δια την πρώτην και δευτέραν τάξιν του δημοτικού σχολείου - [100 παιδαγωγικά παραμύθια], Αθήναι, χ.χ.[=1958 (;)], σ.351, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40370. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Γενική διδακτική, έκδοσις νέα (Επηυξημένη και βελτιωμένη), Αθήναι, χ.χ., σ.224, 4ο, δεμένο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15226. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Γενική Παιδαγωγική, Αθήναι, 1974(;), σ.344, 4ο, δεμένο 19 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40371. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Διδακτική. Γ': Εφαρμογαί δια τους διδασκάλους και σπουδαστάς των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Αθήναι, "Ι. Χιωτέλλης", 1971, σ.128, 4ο, δεμένο 16 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03550. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ειδική διδακτική, Αθήναι, 1969, σ.258, 4ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35666. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η εγκύκλιος παιδεία και η έναντι αυτής θέσις της Ελληνικής φιλοσοφίας , Αθήναι, 1939, σ.107, 8ο, φθορά στη ράχη, στην σελίδα ψευδοτίτλου είναι γραμμένο με μελάνι το ονοματεπώνυμο φοιτητή της "Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως" 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15551. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Οδηγός του διδασκάλου εις την μεθοδικήν διδασκαλίαν του αναγνωστικού της Στ' τάξεως, Αθήναι, "Π. Δημητράκος", χ. χ., σ.ζ'+164, 4ο, μέτρια κατάσταση 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35900. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛ., Υποδειγματικές διδασκαλίες δια τα δημοτικά σχολεία κατά το Σχολείον Εργασίας, Τρίπολις, 1930, σ.72, 16ο 12 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 38852. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αυτοδιοίκησις και αι μαθητικαί κοινότητες εν τοις σχολείοις της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως εν θεωρία και εφαρμογή μετά 9 οιλοσελίδων εικόνων, Αθήναι, 1950, σ.156, 8ο, αποκολλημένο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 24516. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρέπει ν' αυτοδιοικώνται οι μαθηταί μας;, έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, "Α. Κοντομάρης & Σια", 1928, σ.48, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 11 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 26259. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Από τα γράμματα στη γλώσσα. Πορεία προς τον επικοινωνιακό λόγο, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1995, σ.421, 4ο, με αφιέρωση 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 37801. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ, Α. Γ., Ν καταργηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις. Ανάτυπο από το περιοδικό "Εποχές", [1963], σ.53-57, με αφιέρωση 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40490. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Η θέση κ' η χρήση των μορίων έμφασης κ' η σημασία της στ' αρχαία ελληνικά. Διατριβή επί υφηγεσία, Αθήνα, 1971, σ.185, 8ο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35407. ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ - ΚΟΥΣΤΑ, ΝΑΝΑ, Αισθητική αγωγή της προσχολικής ηλικίας - Χειροτεχνικές κατασκευές, Αθήναι, 1966, [σ.190], 4ο, τα σχέδια είναι της συγγραφέως, δεμένο 20 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 15125. Υποδειγματικές διδασκαλίες στα πρότυπα δημοτικά σχολεία της Ζωσιμαίας Παιδαγ. Ακαδημίας Ιωαννίνων. Πραγματοποίηση: Οι διδάσκαλοι των Προτύπων Σχολείων - Εποπτεία: Κων. Κίτσος , [Θεσσαλονίκη], 1978, σ.208, 4ο 15 €
< Προηγούμενο   1... 26 27 [28] 29 30 ...32   Επόμενο >