(Παιδεία)

618 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 19770. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ, Η ανάκριση του Αϊβασίλη. Μικρό μονόπρακτο έργο για κορίτσια και αγόρια των δημοτικών μας σχολείων. Διασκευή ..., Θεσσαλονίκη, 1952, σ.18, 4ο 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 19769. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ, Το θαύμα της φτωχούλας. Μονόπρακτο χριστουγεννιάτικο έργο για κορίτσια των δημοτικών μας σχολείων. Διασκευή ..., Θεσσαλονίκη, 1952, σ.10, 4ο 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 19413. ΒΕΝΕΔΕΤΤΗ, Α. [A. DE BENEDETTI], Εγκόλπιον των νέων, έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", χ.χ., σ.88, 8ο, μέτρια κατάσταση - σφραγίδες της Χ.Ε.Ν. 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 35011. ΒΕΡΓΩΤΗΣ, Γ. Θ., Η Εκπαίδευσις εις την Σύμην «Ιστορική έκθεσις από του 1875 μέχρι σήμερον», Ρόδος, 1968, σ.37, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 39672. ΒΗΚΑΣ, ΒΑΣ., Ψυχολογία εφηρμοσμένη στην παιδαγωγικήν, Αθήνα, 1953, σ.447, 8ο 18 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 37573. ΒΗΤΑΣ, Α., Η ελληνική παιδεία στην Κορησό [Καστοριάς], Θεσσαλονίκη, 1992, σ.147, 8ο, με αφιέρωση δωρητή, υπογράμμιση με στυλό μερικών λέξεων μιας σελίδας 14 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 29430. [Βιβλία]: Εκδοτικός Συνεταιρισμός Συγγραφέων Εκπαιδευτικών Ελλάδος ο ΚΟΡΑΗΣ, Κατάλογος εκδόσεων 1962-63, σ.12 5 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 40285. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Θ., Συμπληρωμένα κλιτικά παραδείγματα του αναλυτικού ορθογραφικού λεξικού της νεοελληνικής γλώσσης, Αθήναι, χ.χ. 7 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03524. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ, ΚΩΝ., Το πρόβλημα του μαθήματος της ιστορίας εις τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια, Β' έκδοσις βελτιωμένη και συγχρονισμένη, Αθήναι, "Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία", 1970, σ. ΧΙΙ + 164, 8ο 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16953. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Η σύγχρονος τραγικότης του αρχαίου ελληνικού θαύματος, Αθήναι, "Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία", 1972, σ.30, 4ο 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16954. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Θέματα παιδείας και αρετής, Αθήναι, "Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία", 1972, σ.34, 4ο 4 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 30782. ΓΑΓΑΤΣΟΣ, ΠΑΝ. - ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ, ΙΩΑΝ., Βασιλείου του Μεγάλου...προς τους νέους όπως αν εξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων. Βιογραφία Βασιλείου του Μεγάλου * Εισαγωγή - Κείμενον - Μετάφρασις - Σημειώσεις. Δια τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως γυμνασίου , Αθήναι, "Νικόλαος & Σοφοκλής Ι. Ρώσσης", χ.χ. [=1967;], σ.64, 8ο 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 25981. ΓΑΛΗΝΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ, Λόγοι εθνικών και σχολικών εορτών, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.141, 8ο 9 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03093. ΓΑΡΥΦΑΛΗ, ΚΟΡΑΛΙΑ, Η χρυσόμυγα. Διασκευή - εικόνες Σ. Φραγκουλίδη, Αθήναι, "Ανατολή", 1947, σ.15, 8ο 10 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03358. Γενική Επιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως Δ' Περιφερείας Θεολόγων, Παιδαγωγικόν Συνέδριον θεολόγων της Ι' Εκπαιδευτικής Περιφερείας Μέσης Εκπαιδεύσεως εν Σέρραις (6-7 Νοεμβρίου 1969)`, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.109, 8ο 13 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 16727. Γενική Επιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως ΣΤ' Περιφερείας, Πρακτικά Α' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου εν Λαρίση (8-11 Σεπτεμβρίου 1957). Τόμος Β', Βόλος, 1959, σ.273, 4ο 22 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 28057. Γενική Επιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως ΣΤ' Περιφερείας, Πρακτικά Α' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου εν Λαρίση (8-11 Σεπτεμβρίου 1957). Τόμος Α'. Από τα περιεχόμενα: Μιχ. Τσίλαγας, Η Ελληνική Μέση Παιδεία * Νικ. Ευαγγελινός, Η Ερμηνεία των Αρχαίων κειμένων * Τιμ. Ζήσης, ο μάθημα των Αρχαίω Ελληνικών εις τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως * Βασ. Κουρεντής, Η διδασκαλία των Ομηρικών ποιημάτων * Ιω. Ζώτος, Το μάθημα των Νέων Ελληνικών εις τα σχολεία Μ. Εκπαιδεύσεως , Βόλος, 1958, σ.456, 8ο, δεμένο 25 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 36703. Γενική Επιθεώρησις Ξένων Σχολείων, Πρακτικά Παιδαγωγικού Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη (11 - 13 Σεπτεμβρίου 1961). Από τα περιεχόμενα: Ηλ. Νινιός, Η σωματική εξέλιξις του εφήβου * Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Η ψυχική εξέλιξις κατά την νεανικήν ηλικίαν * Α. Γεωργοπαπαδάκος, Παιδαγωγική χρησιμοποίησις των πορισμάτων της σωματολογίας και της ψυχολογίας του εφήβου * Χρ. Φράγκος, Ιδιομορφίαι των θηλέων και αντιμετώπισις αυτών * Ελ. Σγουρού, Ο έφηβος και η παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.190, 8ο 15 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03487. Γεράσιμος Ε. Κοκκίνης. Ο φιλόσοφος - ο παιδαγωγός - ο άνθρωπος. Φιλολογικό μνημόσυνο..., Θεσσαλονίκη, 1962, σ. 30, 8ο 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 03303. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γ. Α. Βουλευτής Αθηνών, Εκπαιδευτική μεταρρύθμισις χωρίς πρόγραμμα. (Αγορεύσεις..από τα πρακτικά της Βουλής της 5 και 6 Δεκεμβρίου 1927), Αθήναι, έκδοσις "Διδασκαλικού Βήματος" - Αρ.1, 1928, σ.80, 8ο 14 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...31   Επόμενο >