(Γραμματολογία)

136 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02949. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ανασκευή των φιλολογικών συζητήσεων Γ. Ν. Χατζιδάκι, Αθήνησιν, 1900, σ.37, 8ο, άκοπο, χωρίς εξώφυλλα; 10 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02944. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ελέγχων και κρίσεων εξέλεγξις. Μέρος Β', εν Αθήναις, 1902, σ.62, 8ο, άκοπο 13 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02970. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Επιστολή περί της Πολιτείας Αθηναίων του Αριστοτέλους. (Ανατύπωσις εκ της ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ), Αθήνησι, 1891, σ.27, 16ο 14 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02948. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ποικίλα φιλολογικά. (Απόσπασμα εκ της Επετηρίδος του Παρνασσού), εν Αθήναις, 1901, σ.40, 8ο 13 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 15095. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Συντακτικά, ερμηνευτικά και διορθωτικά. (Ανατύπωσις εκ της Επετηρίδος του Εθν. Πανεπιστημίου) , εν Αθήναις, 1907, σ.16, 8ο, άκοπο 8 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 19788. ΒΙΚΕΛΑΣ, Δ., Τα ελληνικά γράμματα - Αρχαία Ελλάς. Κατά το Γαλλικόν του ακαδημαϊκού Αλφρέδου Κροαζέ, έκδοσις πέμπτη, εν Αθήναις, "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", 1927, σ.86, δεμένο, από απόσυρση από την βιβλιοθήκη της Χ.Ε.Ν. (σφρ.), μέτρια κατάσταση 7 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 21827. ΒΩΡΟΣ, Φ. Κ., Η διδασκαλία της αρχαίας γραμματείας προσπάθεια ανανέωσης και αναπροσανατολισμού, Αθήνα, "Νέα Παιδεία", 1981, σ.221, 8ο 12 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 19166. ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επίτομος ελληνική γραμματολογία. Προς χρήσιν των μαθητών...του γυμνασίου και ... των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, έκδοσις πέμπτη, Αθήναι, "Δημ. Τζάκας & Στέφ. Δελαγραμμάτικας", 1946, σ.198, 8ο, άκοπο - μικρή φθορά στη ράχη 8 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 38653. ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, Α., Ελληνική γραμματολογία από τους μυθικούς χρόνους ως την εποχή του Ιουστινιανού, Θεσσαλονίκη, 1955, σ.242, δεμένο 13 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22707. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Ε., Βιβλιογραφία Κωνσταντίνου Δ. Γεωργούλη (1894 - 1968), Αθήναι, "Δημ. Παπαδήμας", 1978, [σ.24] 4 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 03045. Έκδοσις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859 - 1914). Φιλολογικόν μνημόσυνον..., Θεσσαλονίκη, 1964, σ. 45, 8ο 6 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22403. Η γλώσσα μας: Πίνακες από την ιστορία της, χ.τ., χ.χ. [προπολεμικό;], σ.48, 8ο 10 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22443. Η εν Αθήναις Γλωσσική Εταιρεία, Οδηγίαι προς συλλογήν του δημώδους γλωσσικού υλικού, έκδοσις τρίτη, εν Αθήναις, 1961, σ.15 5 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 15364. ΘΟΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνική γραμματολογία προς χρήσιν των Γυμνασίων , εν Αθήναις, 1910, σ. 151+ 8φφ. εικόνες, 8ο, σημειώσεις με μολύβι 10 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 24636. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική Βιβλιογραφία. Τόμος πρώτος. Επιμέλεια Κ. Α. Δημάδη, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.313, 4ο, αριθμημένο αντίτυπο 20 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 29935. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική βιβλιογραφία. Τόμος VI - 1977: Παράρτημα. Περιεχόμενα: Γενικά * Φιλοσοφία * Θρησκεία - Εκκλησία * Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες * Τέχνες * Γλωσσολογία * Φιλολογία - Λογοτεχνία * Ιστορία. Επιμέλεια: Θ. Βέρρου-Καρακώστα - Δ. Λουκίδου-Μαυρίδου, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.XXV+519, 4o 25 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 03054. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική βιβλιογραφία: τόμος V - 1976. Γενικά * Φιλοσοφία * Θρησκεία - Εκκλησία * Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες * Τέχνες * Γλωσσολογία * Φιλολογία, λογοτεχνία * Ιστορία. Επιμέλεια: Κ. Α. Δημάδης, Θεσσαλονίκη, 1979, σ. LΙ+426, 8ο 20 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 16894. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική βιβλιογραφία: τόμος V - 1976: Παράρτημα. Επιμέλεια Κ. Α. Δημάδης [από τα περιεχόμενα: α) {Χίος} Κρουσουλούδης, Ν.Σ., Βιβλιογραφία της Λατινικής Εκκλησίας της Χίου, σ.1-196. β) Τσιοβαρίδου, Θεανώ, Η Θράκη όπως την είδε ένας Έλληνας περιηγητής από τη Μικρά Ασία το 19. αιώνα, σ.239-254. γ) Παπουλίδης, Κ.Κ., Κρυπτοχριστιανικά κείμενα από τη βιβλιοθήκη Lenin της Μόσχας], Θεσσαλονίκη, 1979, σ.ΧΙΙΙ+521, 4ο 35 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 19231. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ΒΑΣ., Παρατηρήσεις περί του άρθρου και τινων μορίων εις τον Όμηρον. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1974, σ.123-130 3 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02933. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η συντακτική χρήσις του επιθέτου της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1956, σ.51, 8ο 7 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...7   Επόμενο >