(Γραμματολογία)

117 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 21827. ΒΩΡΟΣ, Φ. Κ., Η διδασκαλία της αρχαίας γραμματείας προσπάθεια ανανέωσης και αναπροσανατολισμού, Αθήνα, "Νέα Παιδεία", 1981, σ.221, 8ο 12 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 19166. ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επίτομος ελληνική γραμματολογία. Προς χρήσιν των μαθητών...του γυμνασίου και ... των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, έκδοσις πέμπτη, Αθήναι, "Δημ. Τζάκας & Στέφ. Δελαγραμμάτικας", 1946, σ.198, 8ο, άκοπο - μικρή φθορά στη ράχη 8 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 38653. ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, Α., Ελληνική γραμματολογία από τους μυθικούς χρόνους ως την εποχή του Ιουστινιανού, Θεσσαλονίκη, 1955, σ.242, δεμένο 13 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22707. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Ε., Βιβλιογραφία Κωνσταντίνου Δ. Γεωργούλη (1894 - 1968), Αθήναι, "Δημ. Παπαδήμας", 1978, [σ.24] 4 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 03045. Έκδοσις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859 - 1914). Φιλολογικόν μνημόσυνον..., Θεσσαλονίκη, 1964, σ. 45, 8ο 6 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22403. Η γλώσσα μας: Πίνακες από την ιστορία της, χ.τ., χ.χ. [προπολεμικό;], σ.48, 8ο 10 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22443. Η εν Αθήναις Γλωσσική Εταιρεία, Οδηγίαι προς συλλογήν του δημώδους γλωσσικού υλικού, έκδοσις τρίτη, εν Αθήναις, 1961, σ.15 5 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 15364. ΘΟΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνική γραμματολογία προς χρήσιν των Γυμνασίων , εν Αθήναις, 1910, σ. 151+ 8φφ. εικόνες, 8ο, σημειώσεις με μολύβι 10 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 24636. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική Βιβλιογραφία. Τόμος πρώτος. Επιμέλεια Κ. Α. Δημάδη, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.313, 4ο, αριθμημένο αντίτυπο 20 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 29935. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική βιβλιογραφία. Τόμος VI - 1977: Παράρτημα. Περιεχόμενα: Γενικά * Φιλοσοφία * Θρησκεία - Εκκλησία * Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες * Τέχνες * Γλωσσολογία * Φιλολογία - Λογοτεχνία * Ιστορία. Επιμέλεια: Θ. Βέρρου-Καρακώστα - Δ. Λουκίδου-Μαυρίδου, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.XXV+519, 4o 25 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 03054. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική βιβλιογραφία: τόμος V - 1976. Γενικά * Φιλοσοφία * Θρησκεία - Εκκλησία * Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες * Τέχνες * Γλωσσολογία * Φιλολογία, λογοτεχνία * Ιστορία. Επιμέλεια: Κ. Α. Δημάδης, Θεσσαλονίκη, 1979, σ. LΙ+426, 8ο 20 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 16894. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανική βιβλιογραφία: τόμος V - 1976: Παράρτημα. Επιμέλεια Κ. Α. Δημάδης [από τα περιεχόμενα: α) {Χίος} Κρουσουλούδης, Ν.Σ., Βιβλιογραφία της Λατινικής Εκκλησίας της Χίου, σ.1-196. β) Τσιοβαρίδου, Θεανώ, Η Θράκη όπως την είδε ένας Έλληνας περιηγητής από τη Μικρά Ασία το 19. αιώνα, σ.239-254. γ) Παπουλίδης, Κ.Κ., Κρυπτοχριστιανικά κείμενα από τη βιβλιοθήκη Lenin της Μόσχας], Θεσσαλονίκη, 1979, σ.ΧΙΙΙ+521, 4ο 35 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 19231. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ΒΑΣ., Παρατηρήσεις περί του άρθρου και τινων μορίων εις τον Όμηρον. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1974, σ.123-130 3 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02933. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η συντακτική χρήσις του επιθέτου της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1956, σ.51, 8ο 7 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02963. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ορθογραφικόν εγκόλπιον και ετυμολογικαί οικογένειαι, Θεσσαλονίκη, 1969, σ.44, 8ο 6 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 02928. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Παρατηρήσεις για μια συστηματική κατάταξη των "δευτερευουσών" προτάσεων της Αρχαίας, Θεσσαλονίκη, 1965, σ. 25, 8ο 6 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 20786. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΑΣΤ., Το σχήμα του αδυνάτου στην αρχαία και νέα ελληνική λογοτεχνία. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1979, σ.67-83 4 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22993. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ, Γ. Κ., Ελληνική βιβλιογραφία Εμίλ Βεράρεν (Émile Verhaeren), Αθήνα, 1960, σ.11 + [4], 4ο 9 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22559. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ, Γ. Κ., Ελληνική βιβλιογραφία Θωμά Σ. Έλιοτ (Thomas S. Eliot), Αθήνα, 1957, σ.18 9 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 22557. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ, Γ. Κ., Ελληνική βιβλιογραφία Ουώλτ Ουΐτμαν (Walt Whitman), Αθήνα, 1956, σ.14 9 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5   Επόμενο >