(Κλασσικοί)

143 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 36272. ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗΣ, ΒΡΑΣΙΔΑΣ, Η πανελλήνιος παρ' Ισοκράτη ιδέα, Θεσσαλονίκη, 1974, σ.38, 8ο 3 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 37388. ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, Θανάτου αγωνία (Θάνατος Αχιλλέα), Θεσσαλονίκη, 1972, σ.46, με αφιέρωση 6 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 23506. ΛΑΖΑΝΑΣ, ΒΑΣ., Αρχαία Ελληνικά επιγράμματα εμπνευσμένα από την Κόρινθο και την περιοχή της. Εισαγωγή - Αρχαίο κείμενο - Έμμετρη μετάφραση - Σχόλια - Σημειώματα - Βιογραφικά στοιχεία, Αθήναι, 1971, σ.172, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 18 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 23507. ΛΑΖΑΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η αρχαία επιγραμματική ποίηση και οι συλλογές επιγραμμάτων. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1974, σ.383-399 4 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 21225. ΛΑΖΑΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Ο δέκατος πυθιονίκης του Πινδάρου (Εισαγωγή - κείμενο - μετάφραση - σχόλια). Ανάτυπο από το περιοδικό Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα, 1982, σ.13, 4ο 5 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 02782. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Απάνθισμα. Μεταφραστής Φώτιος Γιοφύλλης, εν Αθήναις, "Ελεύθερος Άνθρωπος", 1932, σ.112, 8ο 9 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 02830. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Γάϊδαρος. Λογοτεχνική απόδοση Γεωρ. Θ. Μαλτέζου, Αθήναι, 1924, σ.48, 8ο 14 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 34265. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Εκλογαί εκ των απάντων. Μετάφρασις Ιωάννου Κονδυλάκη * Πρόλογος Σίμου Μενάρδου, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1930, σ.410, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 16 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 02896. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Νεκρικοί διάλογοι. Λαϊκή μετάφραση Π. Πεφάνη - Κ. Παπαδημητρίου, Θεσσαλονίκη, 1932, σ. 48, 16ο, μέτρια κατάσταση 4 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 20608. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κριτικά και ερμηνευτικά. 1. Αριστοτελικά Β' 2. Ιπποκρατικά Α'. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1971, σ.263-296 5 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 20296. ΜΕΝΑΡΔΟΣ, ΣΙΜΟΣ, Στέφανος, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, "Δίφρος", 1971, σ.XLVII+μ'+256, 8ο 16 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 41726. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μύρτις και Κόριννα: δύο σύγχρονοι του Πινδάρου Θηβαίαι ποιήτριαι, εν Αθήναις, 1970, σ.33 7 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 41287. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ο Όμηρος εν τη Γερμανική Γραμματεία των χρόνων της "Θυέλλης και Ορμής". Ανάτυπον, εν Αθήναις, "περιοδικόν: Πλάτων", 1958, σ.67, 8ο 12 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 41725. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς. Λόγος..., εν Αθήναις, 1968, σ.15 5 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 41286. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συντακτικαί και φιλολογικαί παρατηρήσεις εις τον Ύμνον εις Διόνυσον της συλλογής Zereteli. (Συμβολή εις τον ορθόν τρόπον ερμηνείας χωρίων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας). [Ανάτυπον...], Αθήναι, "Πανεπιστήμιον Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή", 1959, σ.432-484, 8ο 9 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 41288. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Karl Reinhardt, ο βίος και το έργον αυτού. Ανάτυπον, εν Αθήναις, "περιοδικόν: Πλάτων", 1958, σ.8, 8ο 5 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 41289. [ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ], Υπόμνημα περί του βίου, των σπουδών και τίτλων, της διδακτικής δράσεως και των επιστημονικών εργασιών του Κωνσταντίνου Ιω. Μερεντίτου. Υποβληθέν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επί τω σκοπώ καταλήψεως της κενωθείσης εκτάκτου αυτοτελούς έδρας της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, εν Αθήναις, 1959, σ.102 18 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 34307. ΜΗΤΣΑΚΗΣ, Κ., Προβλήματα σχετικά με το κείμενο, τις πηγές και τη χρονολόγηση της "Αχιλληΐδας". Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1963, σ.98, 4ο, με αφιέρωση 18 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 02920. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΣΜΑΡΩ, Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογισμός. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1998, σ.219, 8ο 14 €
Κλασσικοί Προσθήκη στο καλάθι 29432. [ΟΒΙΔΙΟΣ], Οβιδίου Μεταμορφώσεων τα οκτώ πρώτα βιβλία μετά βιογραφίας του ποιητού. Μεταφρασθέντα και δι αναλύσεων διασαφηνισθέντα υπό Α. Παπαγεωργίου και Γ. Παπαφωτίου, εν Αθήναις, "Ανέστης Κωνσταντινίδης", 1886, σ.164, 8ο, πρόχειρο δέσιμο με χαρτί (με τα εξώφυλλα) 25 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...8   Επόμενο >