(Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες)

80 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 31491. ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ, Κ. Ι., Συμβολαί εις την διγλωσσίαν των Μακεδόνων εκ συγκρίσεως της σλαβοφανούς Μακεδονικής γλώσσης προς την Ελληνικήν. Τεύχος Ι, εν Αθήναις, 1907, σ.μδ'+351, 8ο, δεμένο [νεώτερο δέσιμο] 130 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 17124. ΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΔΡ. - ΨΑΛΤΗΣ, ΙΩΑΝ., Μέγα Αγγλοελληνικόν Ιατρικόν Λεξικόν μετά συμπληρώματος, τόμος Α', τόμος Β', τόμος Γ', "Γρ. Παρισιανος", 1957, σ.2779, 8ο, δεμένοι, αριθμητικές πράξεις με μολύβι στη πρώτη λευκή σελίδα του δευτέρου τόμου 50 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 20065. ΦΟΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ., Ο προάγγελος ενός σπουδαιότατου λεξικού [ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669. Τόμος Α'...]. Ανατύπωση, Αθήνα, 1970, σ.1557-1567 3 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02766. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., Πεντάγλωσσον λεξιλόγιον τεχνικών όρων, δευτέρα ανασύνταξης, Αθήναι, χ.χ., σ.1030, 4ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 45 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 40144. ΧΕΛΝΤΡΑΪΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Λεξικό των δημωδών ονομάτων των φυτών της Ελλάδος με επιστασία και συμπληρώσεις Σπυρίδωνος Μηλιαράκη [φωτομηχανική αναπαραγωγή της έκδοσης του 1909], [Αθήνα], "Τολίδης", χ.χ.[=1980;], σ.254, 8ο 18 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 24245. ΧΡΙΣΤΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγγλοελληνικόν λεξικόν ιατρικής ορολογίας περιλαμβάνον 20.000 ιατρικούς όρους όλων των ιατρικών ειδικοτήτων..., Αθήναι, 1954, σ.300, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02745. BUSSE, J., Forstlexikon, dritte völlig neubearbeitete Αuflage, erster Βand Α-Κ, zweiter Βand L-Ζ, Berlin, 1929, 1930, σ. 590 + 623, 4o, mit 425 + 548 Textabbildungen, βιομηχ. βιβλιοδ. 70 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02763. Commission des Communautés Εuropeènes, Vocabulaire du tabac, Βruxelles, 1975, 138φφ., 8ο 18 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02758. Larousse Μédical Ιllustré sous la direction du Dr Galtier - Βoissière [2414 gravures (dont 21 cartes), 35 planches...], nouvelle édition, Paris, 1924, p.1418, 8o 60 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02732. LAURICELLA, E., Dizionario Medico, τ. Α', τ. Β', Firenze, "Edizioni Scientifiche", 1976, σ.844+809, 4ο, πλούσια εικονογράφηση, βιομηχ. βιβλιοδ. 80 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 34586. LIDDELL, H. - SCOTT, R., Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης. 4 τόμοι, [Αθήνα], "Ελληνικά Γράμματα", χ.χ., σ.[Δ'+η'+XIV+669] + 811 +816 + 712, 4ο, δεμένοι 160 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 22858. MANDESON, ARNOLD, Σύγχρονον Γερμανοελληνικόν λεξικόν, Αθήναι, "Διαγόρας", χ.χ., [σ.744], βιομηχανική βιβλιοδεσία 10 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 22857. MANDESON, ARNOLD, Σύγχρονον Ελληνογερμανικόν λεξικόν, Αθήναι, "Διαγόρας", 1972, [σ.739], βιομηχανική βιβλιοδεσία 10 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02762. Richtlinien und Ρrobeartikel für ein Lexikon zu Ηomer, Ηesiod und dem Älteren Εpos, (hersg.) von Βr. Snell und dem Αrchiv für Griechische Lexikographie, Hamburg, 1949, S. 57, 8o 12 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02727. ROLFE, R.T., A dictionary of metallography, London, 1945, p.242, 8o, βιομηχ. βιβλιοδ. 20 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 24365. SCHENKL, KARL, Deutsch-griechisches Schulwörtebuch. 6. Auflage besorgt von Heinrich Schenkl, Leipzig und Berlin, 1909, S.941, 4ο, δεμένο 50 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 31458. [SMITH, WILLIAM (Επιμέλεια)], Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμαϊκών αρχαιοτήτων μετά 500 αρίστων εικόνων κατά Ουϊλλιέλμον Σμιθ, υπό Σωκρ. Τσιβανοπούλου. Εκδίδοται υπό Ευαγ. Κ. Κοφινιώτου, εν Αθήναις, 1890, σ.ιστ'+1072, 8ο, δεμένο 170 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 23076. THIBAUT, M. A., Dictionnaire Français - Allemand et Allemand - Français. Première partie: Français - Allemand, Brunswick, 1908, p.874, 4ο, δεμένο - μικρές φθορές στο δέσιμο 30 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 29004. THORNDIKE, E. L., The Thorndike Junior Dictionary, London, 1948, p.XXIII+1033, 8o, illustrated, hardcover 15 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 13159. ZECH, HEINRICH, Das grosse Sportlexikon mit 306 Zeichnungen, 284 Fotos und 16 Farbtafeln , Germany, "Buchclub ex Libris Zürich", 1971, S. 591, 4o 30 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4]   Επόμενο >