(Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες)

80 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 21464. ΛΑΜΨΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Γραμματική της βουλγαρικής γλώσσης. Β' έκδοση διορθωμένη και βελτιωμένη, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1981, σ.538, 8ο 24 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 39428. Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών. Εκδότης Θεμιστοκλής Κ. Παπαϊωάννου * συντονιστής ύλης Μανώλης Αγ. Βατάλας. [Επιστημονικοί σύμβουλοι: Σ. Ασδραχάς * Ν. Α. Βέης (Bees) * Σ. Μ. Γεδεών * Κ. Δεσποτόπουλος * Αθ. Κανελόπουλος * Π. Λεκατσάς κ.ά.]. Τόμος δεύτερος, Αθήνα, 1958, σ.[1004-2010], 8ο, δεμένο 45 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 39429. Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών. Εκδότης Θεμιστοκλής Κ. Παπαϊωάννου * συντονιστής ύλης Μανώλης Αγ. Βατάλας. [Επιστημονικοί σύμβουλοι: Σ. Ασδραχάς * Σ. Μ. Γεδεών * Αχ. Γρηγορόγιαννης * Κ. Δεσποτόπουλος * Αθ. Κανελόπουλος * Π. Λεκατσάς κ.ά.]. Τόμος τρίτος, Αθήνα, 1959, σ.[2024-2972], 8ο, δεμένο 45 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 39430. Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών. Εκδότης Θεμιστοκλής Κ. Παπαϊωάννου * συντονιστής ύλης Μανώλης Αγ. Βατάλας. [Επιστημονικοί σύμβουλοι: Σ. Ασδραχάς * Σ. Μ. Γεδεών * Αχ. Γρηγορόγιαννης * Κ. Δεσποτόπουλος * Αθ. Κανελόπουλος * Π. Λεκατσάς κ.ά.]. Τόμος τέταρτος, Αθήνα, 1960, σ.[2984-3932], 8ο 40 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 19460. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Ελληνο-γερμανο-γαλλικόν Νομικόν Λεξικόν μετά συντόμου εν τέλει τριγλώσσου συμβολαιογραφικού τυπικού και δικηγορικής επιστολογραφίας, εν Αθήναις, 1930, σ.410+δ', 16ο, δεμένο 20 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 28963. ΜΠΑΛΛΑΣ, ΑΝΑΡΓ. Αντισυνταγματάρχης, Αγγλοελληνικόν λεξικόν στρατιωτικών όρων, Αθήναι, 1952, σ.317, 8ο, άκοπο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 19 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02697. Νεωτάτη ιατρική εγκυκλοπαίδεια εκλαϊκευμένη - εικονογραφημένη. Επιμέλεια ύλης Τ.Τσινικας, 6 τόμοι, [Αθήνα], "Πυραμίδες", [1960], σ.528+528+527+527+830, βιομηχ. βιβλιοδ. 90 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 13175. Ο ιατρός σας - Λεξικόν λαϊκής ιατρικής εικονογραφημένον. Διευθυντής συντάξεως Α. Καλλιβωκάς, 3 τόμοι, σ. 2280, 8ο, δεμένοι 150 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 41298. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, διευθυνταί Νικολ. Αλικάκος - Γεώργ. Μουσταφέλλος, Αθήναι. Τόμος Δ' - Ελλάς, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Ιωάννου Σιδέρη", 1958, σ.1079, 8ο, χάρτες εντός και εκτός κειμένου , δεμένο 55 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02759. [ΟΥΛΕΡΙΧΟΣ, ΕΝΡΙΚΟΣ], Λεξικόν Λατινοελληνικόν, το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Ενρίκου Ουλερίχου, νυν δε το δεύτερον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφάνου Α. Κουμανούδη, εν Αθήναις, 1854, σ. ιδ.+965, 8ο, δεμένο - φθορά στο δέσιμο, στην σελίδα ψευδοτίτλου σημειώνεται με μελάνι: "Και τόδε συν τοις άλλοις κτήμα..." [δύο γραμμές], κτητορική σημείωση [άλλου] στο τελευταίο παράφυλλο, πιθανόν λείπει ένα φύλλο μετά το τέλος του Προοιμίου και πρίν το γράμμα Α, στο εξώφυλλο επικολλημένη νεώτερη ετικέτα 110 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 25850. [ΟΥΛΕΡΙΧΟΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ], Λεξικόν Λατινοελληνικόν, το μεν πρώτον συνταχθέν και εκδοθέν υπό ... Ερρίκου Ουλερίχου είτα δε το δεύτερον, τρίτον και τέταρτον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφάνου Α. Κουμανούδη Αδριανοπολίτου νυν δε το πέμπτον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Ι. Πρωτοδίκου και Μ. Ι. Βιαγκίνη , εν Αθήναις, "Κ. Αντωνιάδης & Σ. Κ. Βλαστός", 1884, σ.ιε'+498+561, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές στο δέσιμο, στην πρώτη λευκή σελίδα είναι γραμμένα με μελάνι ονοματεπώνυμο κατόχου [ποιητής, 1921] και χρονολογία, στο τέλος και σε λευκή σελίδα είναι γραμμένα με κόκκινο μελάνι ονοματεπώνυμο και λέξεις 70 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 25851. [ΟΥΛΕΡΙΧΟΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ], Λεξικόν Λατινοελληνικόν, το μεν πρώτον συνταχθέν και εκδοθέν υπό ... Ερρίκου Ουλερίχου είτα δε το δεύτερον και τρίτον και νυν το τέταρτον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφάνου Α. Κουμανούδη Αδριανοπολίτου , εν Αθήναις, 1873, σ.ιε'+512, αποκολλημένο το δέσιμο - φθορές στο δέσιμο [κυρίως στο οπισθόφυλλο], ίχνη υγρού στις πάνω δεξιές γωνίες των περιθωρίων από την σ.400 μέχρι το τέλος, σημείωση κατόχου στο εσωτερικό του εξωφύλλου [μαθητής του Γυμνασίου Μοναστηρίου, 1905], ονοματεπώνυμο κατόχου στην σελίδα τίτλου [1951] 60 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 39119. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ, Ι., Λεξικόν Ομηρικόν το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Κρουσίου πολλαχώς δε επεκταθέν και κατά τας νεωτέρας ερεύνας διορθωθέν υπό Ε. Ε. Σέϊλερ εκ δε της έκτης γερμανικής εκδόσεως διασκευασθέν χάριν των Ελλήνων υπό Ι. Πανταζίδου, δ.φ., Αθήναι, "Β. Βασιλείου", χ.χ., σ.κ'+721, 8ο, δεμένο 50 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 24223. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΘΑΝ., Εγκυκλοπαιδικό λεξικό παιδαγωγικό και ψυχολογικό, τόμος Α', τόμος Β', Αθήναι, 1978, σ.877, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 40 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 33984. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Λεξικόν Αγγλοελληνικόν. Μετά προλόγου, εισαγωγής περί προφοράς της Αγγλικής γλώσσης, πίνακος των ανωμάλων ρημάτων και συντετμημένων λέξεων , έκδοσις έκτη, Αθήναι, έκδοσις εφημερίδος "Νέος Κόσμος", 1934, σ.κστ'+1098, 16ο, δεμένο - μικρές φθορές 19 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 35382. [Περιοδικό]: ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, περιοδική 15θήμερος έκδοσις, διευθυντής - ιδιοκτήτης: Αντ. Ι. Νικολόπουλος, Αθήναι. Τεύχος Β', 31 Μαΐου 1934, άκοπο. Από τα περιεχόμενα: Μέρος Β'. Ν. Κοντόπουλος, Λεξικόν Γαλλοελληνικόν Ν-Ω, σ.545-1076 16 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 35383. [Περιοδικό]: ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, περιοδική 15θήμερος έκδοσις, διευθυντής - ιδιοκτήτης: Αντ. Ι. Νικολόπουλος, Αθήναι. Τεύχος Γ', 15 Ιουνίου 1934. Από τα περιεχόμενα: Μέρος Β'. Ν. Κοντόπουλος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν Α-Μ, σ.544 15 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 35384. [Περιοδικό]: ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, περιοδική 15θήμερος έκδοσις, διευθυντής - ιδιοκτήτης: Αντ. Ι. Νικολόπουλος, Αθήναι. Τεύχος Ε', 15 Ιουλίου 1934, άκοπο. Από τα περιεχόμενα: Μέρος Β', Ι. Περβάνογλου, Λεξικόν Αγγλοελληνικόν Α-Μ, σ.544 [μαζί] Τεύχος ΣΤ', 31 Ιουλίου 1934, άκοπο. Από τα περιεχόμενα: Μέρος Β', Ι. Περβάνογλου, Λεξικόν Αγγλοελληνικόν Μ-Ω, σ.545-1098 28 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 37221. ΤΟΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡ. - ΤΟΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡ. - ΤΟΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Ν. τη συνεργασία ομάδος οικονομολόγων - Ελλήνων και ξένων, Ναυτιλιακή Εγκυκλοπαίδεια μετά των συναφών οικονομικών γνώσεων. Τόμος Α: Α - Μ * Τόμος Β: Ν - Ω , Αθήναι, "Πάμισος", 1980, σ.440 + 398, σκληρά εξώφυλλα 85 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 31511. ΤΣΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Λεξικόν μεθοδικόν των ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, έκδοσις δευτέρα, Θεσσαλονίκη, 1955, σ.230, 8ο, άκοπο 10 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4   Επόμενο >