(Θρησκεία)

940 εγγραφές [921 - 940] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19197. NEILL, STEPHEN [ΝΕΙΛΛ ΣΤΕΦΕΝ], Χριστιανικές ιεραποστολές. Μέρος Α' 62-1800 μ.Χ. Μετάφρασις Παν. Δ. Παπαδημητρακοπούλου , Θεσσαλονίκη, 1987, σ.240+ 171 σελίδες με εικόνες, 4ο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30002. PAPATHANASSIOU, ATHANASIOS, Christian Missions in Pre-Islamic South Arabia. Offprint, Athens, 1994, p.14 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25183. PAPOULIDIS, C., Portée Oecuménique du Rènouveau Monastique au XVIIIe siècle dans l' Église Orthodoxe. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Balkan Studies", 1969, p.105-112 2 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25182. PAPOULIDIS, CONSTANTIN, Rédemption et Mystère de l' Église du point de vue Orthodoxe. Ανάτυπο, Athènes, 1969, p.15 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39276. PASSARELLI, GAETANO, L'Eucologio Cryptense Γ.β. VII (sec.X) , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα ΠατερικώνΜελρτών", 1982, σ.237, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 23 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31826. PENN-LEWIS - ROBERTS, EVAN, Από τον κόσμον της Αγίας Γραφής, αρ.1. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος (Τα πονηρά πνεύματα). Κατά μετάφρασιν και διασκευήν υπό Δημ. Ι. Μαγκριώτη, Αθήναι, χ.χ., σ.222, 8ο 11 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30930. RENAN, ERNEST, Οι Απόστολοι. Πλήρης μετάφρασις εκ του Γαλλικού, Αθήναι, "Ι. Ν. Σιδέρης", χ.χ., σ.384, 8ο, άκοπο, μικρές φθορές στις άκρες των εξωφύλλων και στη ράχη 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14431. SCHIRO, GIUSEPPE, Ο Βαρλαάμ και η φιλοσοφία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ι.Μ.Χ.Α.", 1959, σ 20, 4ο 8 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15664. SEGNERI, PAOLO, Ο Μετανοών Διδασκόμενος - Μιά μετάφραση του Εμμανουήλ Ρωμανίτου. Εισαγωγική μελέτη - Επιμέλεια κειμένου Βασίλειος Τσακίρης, 2 τόμοι, Θήρα, "Θεσβίτης", 2005, σ.208+172 34 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 17341. SOOTHILL, W. E., Οι τρεις θρησκείες της Κίνας. Μετάφραση Μαρίας Οικονόμου, Αθήναι, "Γ. Παπαδημητρίου", 1953, σ.263, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14935. SOPHOCLES, S. M., The religion of Modern Greece, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1961, p.74, 4o 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39052. STOTT, JOHN, Βασικός Χριστιανισμός, Κατερίνη, "Ο Λόγος", 1962, σ.188, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29780. TOTH, TIHAMER, Ο Χριστός και οι νέοι. Μετάφρασις Β. Εραστού, έκδοσις Β', Αθήναι, "Η Δαμασκός", 1956, σ.121, 8ο, άκοπο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31022. TOTH, TIHAMER, Χριστιανική πίστις και επιστήμη. Κατά μετάφρασιν Ιωάννου Παναγιωτίδου, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, "Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος", 1955, σ.59, 8ο, υπογραμμίσεις 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39285. TOULIATOS - BANKER, DIANE, The Byzantine Amomos Chant of the fourteenth and fifteenth centuries, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1984, σ.284, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 28 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29815. WALTON, O. F., Γλυκειά μου πατρίδα. Διασκευή Λιλίκας Κιοσέογλου, Αθήναι, "Χριστιανική Συντροφιά", 1947, σ.91, 8ο, άκοπο 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14987. WENYON, CHARLES, Η δημιουργία του κόσμου υπό το φως της συγχρόνου ερεύνης. Κατά μετάφρασιν εκ του Αγγλικού υπό του Αιδ. Νικολάου Ηλία, Θεσσαλονίκη, 1977, σ.152, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40222. YAZIGI, ΠΑΥΛΟΣ, Εσχατολογία και ηθική. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.397, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39638. ZIAKAS, GREGORIOS, The pseudo-Aristotelian writings in the Arabic tradition. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.148-213, 8ο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14908. ZODHIATES, SPIROS, The work of faith - An exposition of James 1:1 - 2:13, Michigan, 1960, σ 223, 8ο, βιομηχ βιβλιοδ, με αφιέρωση 15 €
< Προηγούμενο   1... 43 44 45 46 [47]   Επόμενο >