(Θρησκεία)

932 εγγραφές [901 - 920] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14825. HOLZNER, JOSEPH, Παύλος. Μετ. Ιερ. Κοτσώνη, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, " Δαμασκός", 1948, σ 533+[8φφ. με 30 εικ. ]+χάρτης, 4ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 16707. HOLZNER, JOSEPH, Παύλος. Μετάφρασις Αρχιμ. Ιερωνύμου Κοτσώνη, έκδοσις τετάρτη, Αθήναι, "Δαμασκός", 1955, σ.509+8φφ. εικόνες και σχέδια, 4ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 23 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33510. JAKOVLJEVIĆ, ANDRIJA, Catalogue of Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of St. Neophytos (Cyprus), Nicosia, 2002, p.XXII+328, dimensions 20Χ26, hardcover 45 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34684. JEVTIĆ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιερομόναχος, Το θεολογικόν έργον του Μεγάλου Βασιλείου μεταξύ «Νικαιανών» και «Ανατολικών». Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.83-106 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33384. KARAKOLIS, CHRISTOS, Die Exegese von Mt. 5, 13 - 16 bei den griechischen Kirchenvätern und christlichen Schriftstellern der ersten fünf Jahrhunderte. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1997, σ.28 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27907. LAING, LUCY, Πασχαλιάτικες αναμνήσεις (Εκ του Αγγλικού). Μετάφρασις και διασκευή: Γρ. Α. Ζαχαροπούλου, έκδοσις τετάρτη, Αθήναι, 1953, σ.47, 16ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24478. LANG, FRIEDRICH, Das Verständnis der Kirche beim Apostel Paulus. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1988, σ.189-199 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27733. LODS, ADOLPHE, Ο Μωυσής - Η καταγωγή του Χριστιανισμού. Βιβλίο έκτο. Μετάφραση Μάριος Βερέττας, Αθήνα, "Δίβρης", 1978, σ.382, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27734. LODS, ADOLPHE, Προχριστιανική Εποχή - Η καταγωγή του Χριστιανισμού. Βιβλίο τέταρτο. Μετάφραση Μάριος Βερέττας, Αθήνα, "Δίβρης", χ.χ., σ.263, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27723. LOHSE, EDUARD, Επίτομη Θεολογία της Καινής Διαθήκης. Μετάφραση: Σάββα Αγουρίδη, Αθήνα, 1980, σ.255, 8ο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14609. MACKINTOSH, C. H., Σχόλια επί του βιβλίου της Εξόδου, Αθήναι, [1960], σ. 296, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19196. MOORHOUSE, GEOFFREY [ΜΟΥΡΧΑΟΥΖ ΤΖΕΦΦΡΗ], Οι ιεραπόστολοι. Μετάφρασις Π.Δ. Παπαδημητρακοπούλου , Θεσσαλονίκη, 1984, σ.ι'+530, 8ο, φωτογραφίες 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19197. NEILL, STEPHEN [ΝΕΙΛΛ ΣΤΕΦΕΝ], Χριστιανικές ιεραποστολές. Μέρος Α' 62-1800 μ.Χ. Μετάφρασις Παν. Δ. Παπαδημητρακοπούλου , Θεσσαλονίκη, 1987, σ.240+ 171 σελίδες με εικόνες, 4ο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30002. PAPATHANASSIOU, ATHANASIOS, Christian Missions in Pre-Islamic South Arabia. Offprint, Athens, 1994, p.14 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25183. PAPOULIDIS, C., Portée Oecuménique du Rènouveau Monastique au XVIIIe siècle dans l' Église Orthodoxe. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Balkan Studies", 1969, p.105-112 2 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25182. PAPOULIDIS, CONSTANTIN, Rédemption et Mystère de l' Église du point de vue Orthodoxe. Ανάτυπο, Athènes, 1969, p.15 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39276. PASSARELLI, GAETANO, L'Eucologio Cryptense Γ.β. VII (sec.X) , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα ΠατερικώνΜελρτών", 1982, σ.237, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 23 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31826. PENN-LEWIS - ROBERTS, EVAN, Από τον κόσμον της Αγίας Γραφής, αρ.1. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος (Τα πονηρά πνεύματα). Κατά μετάφρασιν και διασκευήν υπό Δημ. Ι. Μαγκριώτη, Αθήναι, χ.χ., σ.222, 8ο 11 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30930. RENAN, ERNEST, Οι Απόστολοι. Πλήρης μετάφρασις εκ του Γαλλικού, Αθήναι, "Ι. Ν. Σιδέρης", χ.χ., σ.384, 8ο, άκοπο, μικρές φθορές στις άκρες των εξωφύλλων και στη ράχη 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14431. SCHIRO, GIUSEPPE, Ο Βαρλαάμ και η φιλοσοφία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ι.Μ.Χ.Α.", 1959, σ 20, 4ο 8 €
< Προηγούμενο   1... 43 44 45 [46] 47   Επόμενο >