(Θρησκεία)

929 εγγραφές [901 - 920] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24478. LANG, FRIEDRICH, Das Verständnis der Kirche beim Apostel Paulus. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1988, σ.189-199 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27733. LODS, ADOLPHE, Ο Μωυσής - Η καταγωγή του Χριστιανισμού. Βιβλίο έκτο. Μετάφραση Μάριος Βερέττας, Αθήνα, "Δίβρης", 1978, σ.382, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27734. LODS, ADOLPHE, Προχριστιανική Εποχή - Η καταγωγή του Χριστιανισμού. Βιβλίο τέταρτο. Μετάφραση Μάριος Βερέττας, Αθήνα, "Δίβρης", χ.χ., σ.263, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27723. LOHSE, EDUARD, Επίτομη Θεολογία της Καινής Διαθήκης. Μετάφραση: Σάββα Αγουρίδη, Αθήνα, 1980, σ.255, 8ο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27716. LOSSKY, VLADIMIR, Η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας. Δοκίμιον. Μετάφρασις Στέλλας Πλευράκη, έκδοσις δευτέρα, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.300, 8ο, άκοπο 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14609. MACKINTOSH, C. H., Σχόλια επί του βιβλίου της Εξόδου, Αθήναι, [1960], σ. 296, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19196. MOORHOUSE, GEOFFREY [ΜΟΥΡΧΑΟΥΖ ΤΖΕΦΦΡΗ], Οι ιεραπόστολοι. Μετάφρασις Π.Δ. Παπαδημητρακοπούλου , Θεσσαλονίκη, 1984, σ.ι'+530, 8ο, φωτογραφίες 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19197. NEILL, STEPHEN [ΝΕΙΛΛ ΣΤΕΦΕΝ], Χριστιανικές ιεραποστολές. Μέρος Α' 62-1800 μ.Χ. Μετάφρασις Παν. Δ. Παπαδημητρακοπούλου , Θεσσαλονίκη, 1987, σ.240+ 171 σελίδες με εικόνες, 4ο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30002. PAPATHANASSIOU, ATHANASIOS, Christian Missions in Pre-Islamic South Arabia. Offprint, Athens, 1994, p.14 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25183. PAPOULIDIS, C., Portée Oecuménique du Rènouveau Monastique au XVIIIe siècle dans l' Église Orthodoxe. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Balkan Studies", 1969, p.105-112 2 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25182. PAPOULIDIS, CONSTANTIN, Rédemption et Mystère de l' Église du point de vue Orthodoxe. Ανάτυπο, Athènes, 1969, p.15 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39276. PASSARELLI, GAETANO, L'Eucologio Cryptense Γ.β. VII (sec.X) , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα ΠατερικώνΜελρτών", 1982, σ.237, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 23 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31826. PENN-LEWIS - ROBERTS, EVAN, Από τον κόσμον της Αγίας Γραφής, αρ.1. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος (Τα πονηρά πνεύματα). Κατά μετάφρασιν και διασκευήν υπό Δημ. Ι. Μαγκριώτη, Αθήναι, χ.χ., σ.222, 8ο 11 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30930. RENAN, ERNEST, Οι Απόστολοι. Πλήρης μετάφρασις εκ του Γαλλικού, Αθήναι, "Ι. Ν. Σιδέρης", χ.χ., σ.384, 8ο, άκοπο, μικρές φθορές στις άκρες των εξωφύλλων και στη ράχη 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14431. SCHIRO, GIUSEPPE, Ο Βαρλαάμ και η φιλοσοφία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ι.Μ.Χ.Α.", 1959, σ 20, 4ο 8 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15664. SEGNERI, PAOLO, Ο Μετανοών Διδασκόμενος - Μιά μετάφραση του Εμμανουήλ Ρωμανίτου. Εισαγωγική μελέτη - Επιμέλεια κειμένου Βασίλειος Τσακίρης, 2 τόμοι, Θήρα, "Θεσβίτης", 2005, σ.208+172 34 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 17341. SOOTHILL, W. E., Οι τρεις θρησκείες της Κίνας. Μετάφραση Μαρίας Οικονόμου, Αθήναι, "Γ. Παπαδημητρίου", 1953, σ.263, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14935. SOPHOCLES, S. M., The religion of Modern Greece, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1961, p.74, 4o 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39052. STOTT, JOHN, Βασικός Χριστιανισμός, Κατερίνη, "Ο Λόγος", 1962, σ.188, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40863. TOTH, TIHAMER, Ο Δεκάλογος. Ομιλίαι επί των Δέκα Εντολών. Μετάφρασις Ιωάννου Γ. Παναγιωτίδου ..., Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Αστήρ, Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου", 1964, σ.396, 8ο, δεμένο από τον εκδότη, πολύ περιορισμένες υπογραμμίσεις με στυλό σε δύο σελίδες, στη σελίδα τίτλου υπογραφή κατόχου 26 €
< Προηγούμενο   1... 43 44 45 [46] 47   Επόμενο >