(Θρησκεία)

961 εγγραφές [881 - 900] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39711. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Τα σημεία της αποκαλύψεως. Ανάτυπον, Αθήναι, 1968, σ.15 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24563. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Άκτιστον και κτιστόν, αγέννητον και γεννητόν εις την θεολογίαν του Μεγάλου Αθανασίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1974, σ.11-22 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39199. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η περί ανθρώπου διδασκαλία του Θεοφίλου Αντιοχείας. Ανατυπον, Θεσσαλονίκη, 1957, σ.38, αποτύπωμα υγρού στο οπισθόφυλλο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39704. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η προσφορά της κτίσεως. "Τί σοι προσενέγκωμεν;". Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1977, σ.539-546 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 32833. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεολογικά μελετήματα 1: Αρχαί της Χριστιανικής Γραμματείας , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1973, σ.278, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39197. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μεθόδιος Ανθρακίτης. Βίος - Δράσις-Ανέκδοτα έργα, Ιωάννινα, "Ηπειρωτική Εστία", 1953, σ.79 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14430. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η Θεολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα. [Διάλεξις], Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1959, σ.20, 4ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14687. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο υπαρκτικός διάλογος κατά τους θεολόγους της Καππαδοκίας. Λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1961, σ.16, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34678. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το ανθρώπινον πλήρωμα κατά την διδασκαλίαν του Γρηγορίου Νύσσης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.41-62 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40365. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το μυστήριο του ανθρώπου, δεύτερη έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1991, σ.85, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33033. Χριστιανικαί Μαθητικαί Ομάδες Θεσσαλονίκης, Ας παίξουμε. Αον τεύχος, [Θεσσαλονίκη], χ.χ. [=1959;], σ.90, 16ο, εικονογράφηση 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33568. Χριστιανική Αδελφότης Ζηλωτών της Ορθοδοξίας «Ιωάννης ο Βαπτιστής», Εκπαίδευσις και ανατροφή των τέκνων εν τω οίκω, New York, 1947, σ.8 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14846. Χριστιανική Ένωσις Επιστημόνων, Ιωάννης Σκαλτσούνης (1821-1905). Επί τη συμπληρώσει πεντηκονταετίας από του θανάτου του, Αθήναι, 1957, σ 56, 8ο, άκοπο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33968. Χριστιανική Φοιτητική Ένωσις, Μια Εικοσαετία 1933 - 1953, Αθήναι, 1953, σ.77+σ.4 φωτογραφίες, 16ο, με αφιέρωση 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34455. Χριστιανικόν Κατηχητικόν Δελτίον ΕΙΡΗΝΗ, επιμελεία Γρηγορίου μοναχού Αγιορείτου, Αθήνησι. Αριθ.7, 1938, σ.24, διαστάσεις 10Χ14. Περί της θείας μεταλήψεως 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30640. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ Αρχιμανδρίτης, Ο εμπνευσμένος ηγέτης (Ιησούς του Ναυή), Αθήναι, "Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή»", 1968, σ.151, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15663. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Η νεκρώσιμος ακολουθία κατά τους χειρόγραφους κώδικες 10ου - 12ου αιώνος, τόμος Ι, τόμος ΙΙ, Θήρα, "Θεσβίτης", 2005, σ.803+507, 4ο 80 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29103. [ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΟΣ], Το ανθρωπιστικό μήνυμα από το έργο του Αλεξάνδρου Τσιριντάνη. [Ομιλία], Αθήναι, 1996, σ.16 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14835. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, Β., Ισιδώρου Γλαβά περιστασιακές ομιλίες, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ. ", 1981, σ. 78, 8ο 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14823. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Χ., Ισιδώρου Γλαβά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ομιλίες. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ. ", 1992, σ. 237, 8ο 16 €
< Προηγούμενο   1... 43 44 [45] 46 47 ...49   Επόμενο >