(Θρησκεία)

929 εγγραφές [881 - 900] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39202. BRANCH, HAROLD FRANCIS, Η δίκη του Ιησού. Μετάφρασις Κωνσταντίνου Μάντη, Β' έκδοσις, χ.τ., "εκδοτικός οίκος Χαρ. Καγιάφα - Ιω. Χ. Καγιάφα", χ.χ., σ.20 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 20552. CHIFLIANOV, BLAGOY, Η ασματική ακολουθία και ο φωτισμός των Σλάβων. Άποψις περί της συγχρόνου λειτουργικής πραγματικότητος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1974, σ.371-385 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31646. COWMAN, CHAS., Ρυάκια στην έρημο. Λογοτεχνική απόδοσι: Α. Δαμασκηνίδη, Γ' έκδοση, Αθήναι, "Ο Λόγος", χ.χ., σ.390, 16ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14457. CRIPPS, STAFFORD [Sir], Για μιά Χριστιανική Δημοκρατία. Πρόλογος Παναγιώτη Κανελλοπούλου-μετάφραση Λίνας Κάσδαγλη, [Αθήνα], "Χριστιανικοί Προσανατολισμοί", 1949, σ.116, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33345. CROUSSOULOUDIS, NICOLAS, Les origines de l'Eglise latine de Chio et les differentes listes de ses évêques. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1977, σ.[338-369] + 2 αναδιπλούμενοι πίνακες 8 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19892. DALBESIO, ANSELMO, Ο αφιερωμένος βίος ως ριζοσπαστική έκφραση της κατά Χριστόν μαθητείας κατά την Καινή Διαθήκη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1995, σ.91-121 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14967. Dr KOPALLIK, J, Cyrillus von Alexandrien: eine BIographie nach den Quellen gearbeitet, Mainz, 1881, S 375, 8o, λυτό, χωρίς εξώφυλλο 30 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 37194. DRAGONA, MARIKA, La reala vivo de nia sinjoro kaj savinto Jesuo Kristo [εσπεράντο(;)], Tesaloniko, 1947, p.123, 8ο, άκοπο, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38788. DUPREY, PIERRE, Μερικές σκέψεις γύρω από το αλάθητο. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1992, σ.189-196 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39284. GOLITZIN, ALEXANDER Hieromonk, Et introibo ad altare dei: The Mystagogy of Dionusius Areopagita, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1994, σ.447, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 30 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35039. GORDIOS, ANASTASIOS / Αναστασίου του Γορδίου, Sur Mahomet et contre les Latins / Σύγγραμμα περί Μωάμεθ και κατά Λατείνων. Εισαγωγή - Κριτική Έκδοση - Σχόλια Αστερίου Αργυρίου, Αθήναι, 1983, σ.139, 8ο 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25288. GROU, JEAN, Η εσωτερική ζωή της ψυχής. Μετάφρασις Αρχιεπισκόπου Αμερικής Μιχαήλ , έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, "Ενορία", 1954, σ.214, 16ο, σκληρά εξώφυλλα 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14931. HEISELER (VON), BERNT, Ώρα της ενανθρωπήσεως Απόδοσις Μιχ Πουρίκα, Αθήναι, 1955, σ 48, 8ο, με αφιέρωση, αριθμημένο αντίτυπο (408/500) 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14825. HOLZNER, JOSEPH, Παύλος. Μετ. Ιερ. Κοτσώνη, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, " Δαμασκός", 1948, σ 533+[8φφ. με 30 εικ. ]+χάρτης, 4ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 16707. HOLZNER, JOSEPH, Παύλος. Μετάφρασις Αρχιμ. Ιερωνύμου Κοτσώνη, έκδοσις τετάρτη, Αθήναι, "Δαμασκός", 1955, σ.509+8φφ. εικόνες και σχέδια, 4ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 23 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33510. JAKOVLJEVIĆ, ANDRIJA, Catalogue of Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of St. Neophytos (Cyprus), Nicosia, 2002, p.XXII+328, dimensions 20Χ26, hardcover 45 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41004. JONES, STANLEY, Ο Χριστός και τα ανθρώπινα δεινοπαθήματα. Μετάφρασις εκ του αγγλικού υπό Πολυκ. Λογγινίδου, Χανιά - Κρήτης, "Παγκρήτιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος", 1937, σ.199 [μαζί] ΤΟΡΡΥ, Π.Α., Ομιλίαι προς πάντας περί της Βίβλου και του Χριστού της Βίβλου, μεταφρασθείσα εκ του αγγλικού υπό Α. Μ. Α., εν Χανίοις, χ.χ., σ.112 [μαζί] ΓΕΓΛΕ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία εκκλησιαστική συνταχθείσα κατά το επίσημον πρόγραμμα προς χρήσιν των μαθητών της Α' τάξεως των γυμνασίων, εν Αθήναις, "Μιχαήλ Σαλίβερος", 1928, σ.143. Συνολικά 3 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 50 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33384. KARAKOLIS, CHRISTOS, Die Exegese von Mt. 5, 13 - 16 bei den griechischen Kirchenvätern und christlichen Schriftstellern der ersten fünf Jahrhunderte. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1997, σ.28 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40723. KISSAS, SOTIRIOS, Icons of a kozani Menologion. Offprint of Balkan Studies, Thessaloniki, 1976, p.[94-113] +p.16 plates, 8ο, με αφιέρωση 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27907. LAING, LUCY, Πασχαλιάτικες αναμνήσεις (Εκ του Αγγλικού). Μετάφρασις και διασκευή: Γρ. Α. Ζαχαροπούλου, έκδοσις τετάρτη, Αθήναι, 1953, σ.47, 16ο 5 €
< Προηγούμενο   1... 43 44 [45] 46 47   Επόμενο >