(Θρησκεία)

929 εγγραφές [861 - 880] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30640. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ Αρχιμανδρίτης, Ο εμπνευσμένος ηγέτης (Ιησούς του Ναυή), Αθήναι, "Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή»", 1968, σ.151, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15663. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Η νεκρώσιμος ακολουθία κατά τους χειρόγραφους κώδικες 10ου - 12ου αιώνος, τόμος Ι, τόμος ΙΙ, Θήρα, "Θεσβίτης", 2005, σ.803+507, 4ο 80 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29103. [ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΟΣ], Το ανθρωπιστικό μήνυμα από το έργο του Αλεξάνδρου Τσιριντάνη. [Ομιλία], Αθήναι, 1996, σ.16 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14835. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, Β., Ισιδώρου Γλαβά περιστασιακές ομιλίες, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ. ", 1981, σ. 78, 8ο 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14823. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Χ., Ισιδώρου Γλαβά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ομιλίες. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ. ", 1992, σ. 237, 8ο 16 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36391. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Μητροπολίτης Χίου, Το μέλλον της Ορθοδοξίας, Αθήναι, 1972, σ.24, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41825. ΨΑΡΙΑΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Η εργασία υπό έννοιαν χριστιανικήν. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1960, σ.18 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40738. ΨΑΡΙΑΝΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης του μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1960, σ.51+ια' εικόνες, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14721. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣ., Νικολάου Καβάσιλα ομιλία εις το σωτήριον πάθος (εισαγωγή - κείμενο - σχόλια). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.342-368, 4ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14676. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣ., Φιλοθέου Κοκκίνου πατριάρχη Κων/πόλεως εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1984, σ.130, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36550. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αι περί σταυρού και πάθους ομιλίαι ανατολικών πατέρων και συγγραφέων από του 2ου μέχρι και του 4ου αιώνος, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.245, 8ο 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39729. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Νικηφόρου Ιταλού περί της αγίας Τριάδος και οικονομίας του Θεού Λόγου (Εισαγωγή - Κείμενο - Σχόλια). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1978, σ.212-230 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40726. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Φιλοθέου Κόκκινου Λόγοι και Ομιλίες, Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1981, σ.320, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, με αφιέρωση 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14882. BARBUSSE, H, Les Judas de J?sus, Paris, "Flammarion", 1927, p 283, 8o 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40288. BARBUSSE, HENRI [ΜΠΑΡΜΠΥΣ, ΑΝΡΥ], Ιησούς. Απόδοση, πρόλογος και σχόλια Αντρέα Ζεβγά [Αιμίλιος Χουρμούζιος] , Β' έκδοση αναθεωρημένη, Αθήνα, "Ενωμένες Εκδόσεις", 1946, σ.XXX+167, 8ο, δεμένο 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 20050. BARNARD, L. W., Studies in Church History and Patristics, Thessaloniki, "Patriarchal Institute for Patristic Studies", 1978, p.421, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 30 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14619. BERKI, FERIZ, Η εν Ουγγαρία ορθόδοξος εκκλησία, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1964, σ. 61, 8ο 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14985. BONIS, KONSTANTIN, Βasilios von Caesarea und die organisation der Christlichen Κirche im vierten jahrhundert (sonderdruck aus «Τheologia»), Athen, 1980, S 82, 4o 8 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39283. BOOJAMRA, JOHN LAWRENCE, Church Reform in the late Byzantine Empire..., Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1982, σ.239, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 27 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15662. BOUMAZHNOV, DIMITRIJ, Μοναχός εστι... Μιά έρευνα στις απαρχές του όρου. Επιμέλεια - Μετάφραση Νέστωρ Καββαδάς - Βασίλης Τσακίρης, Θήρα, "Θεσβίτης", 2004, σ.66, 8ο 7 €
< Προηγούμενο   1... 42 43 [44] 45 46 47   Επόμενο >