(Θρησκεία)

929 εγγραφές [841 - 860] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14819. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Η εν τη τελευταία αναχωρήσει δραστηριότης Γρηγορίου του Θεολόγου κατά τας επιστολάς αυτού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1963, σ.24, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39703. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Η έννοια της διπλής γνώσεως κατά τον Γρηγόριον Παλαμάν. Ανάτυπον, εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1963, σ.12 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39713. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Η μνήμη του ιερού Φωτίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1994, σ.129-154 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39711. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓ., Τα σημεία της αποκαλύψεως. Ανάτυπον, Αθήναι, 1968, σ.15 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24563. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Άκτιστον και κτιστόν, αγέννητον και γεννητόν εις την θεολογίαν του Μεγάλου Αθανασίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1974, σ.11-22 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39199. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η περί ανθρώπου διδασκαλία του Θεοφίλου Αντιοχείας. Ανατυπον, Θεσσαλονίκη, 1957, σ.38, αποτύπωμα υγρού στο οπισθόφυλλο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39704. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η προσφορά της κτίσεως. "Τί σοι προσενέγκωμεν;". Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1977, σ.539-546 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 32833. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεολογικά μελετήματα 1: Αρχαί της Χριστιανικής Γραμματείας , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1973, σ.278, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39197. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μεθόδιος Ανθρακίτης. Βίος - Δράσις-Ανέκδοτα έργα, Ιωάννινα, "Ηπειρωτική Εστία", 1953, σ.79 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14430. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η Θεολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα. [Διάλεξις], Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1959, σ.20, 4ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14687. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο υπαρκτικός διάλογος κατά τους θεολόγους της Καππαδοκίας. Λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1961, σ.16, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34678. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το ανθρώπινον πλήρωμα κατά την διδασκαλίαν του Γρηγορίου Νύσσης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.41-62 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40365. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το μυστήριο του ανθρώπου, δεύτερη έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1991, σ.85, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33033. Χριστιανικαί Μαθητικαί Ομάδες Θεσσαλονίκης, Ας παίξουμε. Αον τεύχος, [Θεσσαλονίκη], χ.χ. [=1959;], σ.90, 16ο, εικονογράφηση 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33568. Χριστιανική Αδελφότης Ζηλωτών της Ορθοδοξίας «Ιωάννης ο Βαπτιστής», Εκπαίδευσις και ανατροφή των τέκνων εν τω οίκω, New York, 1947, σ.8 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14846. Χριστιανική Ένωσις Επιστημόνων, Ιωάννης Σκαλτσούνης (1821-1905). Επί τη συμπληρώσει πεντηκονταετίας από του θανάτου του, Αθήναι, 1957, σ 56, 8ο, άκοπο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41072. Χριστιανική Ένωσις Εργαζομένης Νεολαίας - Χ.Ε.Ε.Ν., Συλλογή ύμνων και τραγουδιών, Αθήναι, 1978, σ.139, 16ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41852. Χριστιανική Φοιτητική Ένωσις, Κρυστάλλινες φωνές. 72 τετράφωνα τραγούδια και εκκλησιαστικοί ύμνοι, Θεσσαλονίκη, 1963, σ.79, 8ο, στο επάνω περιθώριο της σελίδας τίτλου σημειώνεται ονοματεπώνυμο κατόχου 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33968. Χριστιανική Φοιτητική Ένωσις, Μια Εικοσαετία 1933 - 1953, Αθήναι, 1953, σ.77+σ.4 φωτογραφίες, 16ο, με αφιέρωση 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34455. Χριστιανικόν Κατηχητικόν Δελτίον ΕΙΡΗΝΗ, επιμελεία Γρηγορίου μοναχού Αγιορείτου, Αθήνησι. Αριθ.7, 1938, σ.24, διαστάσεις 10Χ14. Περί της θείας μεταλήψεως 6 €
< Προηγούμενο   1... 41 42 [43] 44 45 ...47   Επόμενο >