(Θρησκεία)

961 εγγραφές [841 - 860] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 37045. Φωτίου Ομιλίαι. Έκδοσις κειμένου, εισαγωγή και σχόλια υπό Βασιλείου Λαούρδα, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1959, σ.[ιδ'+128* + σ.IV πίνακες +269], 8ο, δεμένο 25 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33330. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ, Ένας αιώνας οικουμενισμού. Ελεγείο στο νέο Ισραήλ, Αθήνα, 2005, σ.55 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33348. Χαιρετισμοί και Παρακλητικός Κανών εις τον Μεγαλομάρτυρα και θαυματουργόν Άγιον Μηνά, Άγιον Όρος, χ.χ., σ.32, 16ο 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33349. Χαιρετισμοί και Παρακλητικός Κανών εις τον Πρόδρομον και Βαπτιστήν του Χριστού Ιωάννην, Άγιον Όρος, χ.χ., σ.32, 16ο 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33346. Χαιρετισμοί και Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, Άγιον Όρος, χ.χ., σ.34, 16ο, εικόνες 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33347. Χαιρετισμοί και Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους και θαυματουργούς Αναργύρους, Άγιον Όρος, χ.χ., σ.31, 16ο 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39627. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Τα θεομητορικά προσκυνήματα της Ιταλίας. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.[241-249] +σ.6 εικόνες 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 32755. ΧΑΡΙΤΩΝ Πνευματικός, Αεροναυτικόν ταξείδιον εις ουρανούς, έκδοσις τετάρτη, Άγιον Όρος, 1973, σ.14 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 28290. ΧΑΡΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προσπάθειαι δια την πνευματικήν καθοδήγησιν της οικογενείας. Ανάτυπον από το περιοδικόν "Ακτίνες", [Αθήνα], 1963, σ.28 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35296. ΧΑΡΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Το πρόβλημα της τεκνογονίας από ηθικής απόψεως [πολυγραφημένο] Υπόμνημα υποβληθέν εις την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην..., Καβάλα, 1966, 50φφ., 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24229. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αμώς, Μιχαίας, Άσμα, Θρήνοι και Εκκλησιαστής. Μετάφρασις εκ του Εβραϊκού πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν, εν Αθήναις, 1975, σ.120, 8ο 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 02984. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εννοιολογική και κριτική διασάφησις της γλωσσικής ιδιοτυπίας των θρήνων, εν Θεσσαλονίκη, 1964, σ.100, 8ο 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15366. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εννοιολογική και κριτική διασάφησις της γλωσσικής ιδιοτυπίας του Αμώς , εν Θεσσαλονίκη, 1960, σ. 87, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40037. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Παλαιά Διαθήκη εν σχέσει προς την αρχαιολογίαν. Εναρκτήριος λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, 1957, σ.22, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25829. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κεφάλαια Πατέρων (Πιρκέ Αβώθ). Ανάτυπον, εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1961, σ.131-177 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40366. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το βιβλίον των Θρήνων. Μετάφρασις εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν, εν Θεσσαλονίκη, 1963, σ.22 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14596. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το εν τοις χειρογράφοις της Νεκράς Θαλάσσης εγχειρίδιον πειθαρχίας, εν Αθήναις, 1957, σ. 51, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14689. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Χαρακτήρ της αλεξανδρινής μεταφράσεως του βιβλίου των Θρήνων. Ανάτυπον, εν Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1962, σ.48, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14885. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εν τοις κουμρανικοίς χειρογράφοις ειλητάριον του Ναού (11q Τemple). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1992, σ.650-657, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 17748. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Ι., Διατί εκκλησιάζομαι, Αλεξάνδρεια, 1968, σ.24, 8ο 3 €
< Προηγούμενο   1... 41 42 [43] 44 45 ...49   Επόμενο >