(Θρησκεία)

890 εγγραφές [821 - 840] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39704. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η προσφορά της κτίσεως. "Τί σοι προσενέγκωμεν;". Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1977, σ.539-546 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 32833. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεολογικά μελετήματα 1: Αρχαί της Χριστιανικής Γραμματείας , Θεσσαλονίκη, "Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών", 1973, σ.278, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39197. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μεθόδιος Ανθρακίτης. Βίος - Δράσις-Ανέκδοτα έργα, Ιωάννινα, "Ηπειρωτική Εστία", 1953, σ.79 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14430. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η Θεολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα. [Διάλεξις], Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1959, σ.20, 4ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14687. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο υπαρκτικός διάλογος κατά τους θεολόγους της Καππαδοκίας. Λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1961, σ.16, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34678. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το ανθρώπινον πλήρωμα κατά την διδασκαλίαν του Γρηγορίου Νύσσης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.41-62 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33033. Χριστιανικαί Μαθητικαί Ομάδες Θεσσαλονίκης, Ας παίξουμε. Αον τεύχος, [Θεσσαλονίκη], χ.χ. [=1959;], σ.90, 16ο, εικονογράφηση 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33568. Χριστιανική Αδελφότης Ζηλωτών της Ορθοδοξίας «Ιωάννης ο Βαπτιστής», Εκπαίδευσις και ανατροφή των τέκνων εν τω οίκω, New York, 1947, σ.8 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14846. Χριστιανική Ένωσις Επιστημόνων, Ιωάννης Σκαλτσούνης (1821-1905). Επί τη συμπληρώσει πεντηκονταετίας από του θανάτου του, Αθήναι, 1957, σ 56, 8ο, άκοπο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33968. Χριστιανική Φοιτητική Ένωσις, Μια Εικοσαετία 1933 - 1953, Αθήναι, 1953, σ.77+σ.4 φωτογραφίες, 16ο, με αφιέρωση 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34455. Χριστιανικόν Κατηχητικόν Δελτίον ΕΙΡΗΝΗ, επιμελεία Γρηγορίου μοναχού Αγιορείτου, Αθήνησι. Αριθ.7, 1938, σ.24, διαστάσεις 10Χ14. Περί της θείας μεταλήψεως 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30640. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ Αρχιμανδρίτης, Ο εμπνευσμένος ηγέτης (Ιησούς του Ναυή), Αθήναι, "Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή»", 1968, σ.151, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15663. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Η νεκρώσιμος ακολουθία κατά τους χειρόγραφους κώδικες 10ου - 12ου αιώνος, τόμος Ι, τόμος ΙΙ, Θήρα, "Θεσβίτης", 2005, σ.803+507, 4ο 80 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29103. [ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΟΣ], Το ανθρωπιστικό μήνυμα από το έργο του Αλεξάνδρου Τσιριντάνη. [Ομιλία], Αθήναι, 1996, σ.16 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14835. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, Β., Ισιδώρου Γλαβά περιστασιακές ομιλίες, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ. ", 1981, σ. 78, 8ο 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14823. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Χ., Ισιδώρου Γλαβά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ομιλίες. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ. ", 1992, σ. 237, 8ο 16 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36391. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Μητροπολίτης Χίου, Το μέλλον της Ορθοδοξίας, Αθήναι, 1972, σ.24, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14721. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣ., Νικολάου Καβάσιλα ομιλία εις το σωτήριον πάθος (εισαγωγή - κείμενο - σχόλια). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.342-368, 4ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14676. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣ., Φιλοθέου Κοκκίνου πατριάρχη Κων/πόλεως εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1984, σ.130, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36550. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αι περί σταυρού και πάθους ομιλίαι ανατολικών πατέρων και συγγραφέων από του 2ου μέχρι και του 4ου αιώνος, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.245, 8ο 17 €
< Προηγούμενο   1... 40 41 [42] 43 44 45   Επόμενο >