(Θρησκεία)

907 εγγραφές [801 - 820] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39627. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Τα θεομητορικά προσκυνήματα της Ιταλίας. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.[241-249] +σ.6 εικόνες 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 32755. ΧΑΡΙΤΩΝ Πνευματικός, Αεροναυτικόν ταξείδιον εις ουρανούς, έκδοσις τετάρτη, Άγιον Όρος, 1973, σ.14 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 22362. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΙΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Το περί Εκκλησίας Σύνταγμα της Β' Βατικανής Συνόδου. Εισαγωγή - Κείμενον - Συστηματική ανάκρισις. Διατριβή επί υφηγεσία, Θεσσαλονίκη, 1969, σ.300, 4ο 25 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 28290. ΧΑΡΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προσπάθειαι δια την πνευματικήν καθοδήγησιν της οικογενείας. Ανάτυπον από το περιοδικόν "Ακτίνες", [Αθήνα], 1963, σ.28 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35296. ΧΑΡΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Το πρόβλημα της τεκνογονίας από ηθικής απόψεως [πολυγραφημένο] Υπόμνημα υποβληθέν εις την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην..., Καβάλα, 1966, 50φφ., 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 10 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24229. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αμώς, Μιχαίας, Άσμα, Θρήνοι και Εκκλησιαστής. Μετάφρασις εκ του Εβραϊκού πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν, εν Αθήναις, 1975, σ.120, 8ο 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 02984. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εννοιολογική και κριτική διασάφησις της γλωσσικής ιδιοτυπίας των θρήνων, εν Θεσσαλονίκη, 1964, σ.100, 8ο 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15366. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εννοιολογική και κριτική διασάφησις της γλωσσικής ιδιοτυπίας του Αμώς , εν Θεσσαλονίκη, 1960, σ. 87, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40037. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Παλαιά Διαθήκη εν σχέσει προς την αρχαιολογίαν. Εναρκτήριος λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, 1957, σ.22, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 25829. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κεφάλαια Πατέρων (Πιρκέ Αβώθ). Ανάτυπον, εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1961, σ.131-177 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40036. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τα χειρόγραφα της Νεκράς θαλάσσης εν σχέσει προς την Αγίαν Γραφήν. Ομιλία..., εν Θεσσαλονίκη, 1958, σ.23, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14596. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το εν τοις χειρογράφοις της Νεκράς Θαλάσσης εγχειρίδιον πειθαρχίας, εν Αθήναις, 1957, σ. 51, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14689. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Χαρακτήρ της αλεξανδρινής μεταφράσεως του βιβλίου των Θρήνων. Ανάτυπον, εν Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1962, σ.48, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14885. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εν τοις κουμρανικοίς χειρογράφοις ειλητάριον του Ναού (11q Τemple). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1992, σ.650-657, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27251. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Από τον κόσμον της Αγίας Γραφής: Τα οκτώ κλειδια της ευτυχίας, Αθήναι, χ.χ., σ.94, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29787. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης..., Αθήναι, "Δευτέρα Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών", χ.χ., σ.160, 8ο 13 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 17748. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Ι., Διατί εκκλησιάζομαι, Αλεξάνδρεια, 1968, σ.24, 8ο 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34071. ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Αρχιμανδρίτης, Ο θάνατος του Ηρώδου Αγρίππα Α'. Η αξιοπιστία του Λουκά έναντι του Ιωσήπου, Φλώρινα, 1999, σ.54, 8ο 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38901. ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Αρχιμανδρίτης, Ο ιερός Αυγουστίνος και οι Ψαλμοί. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1993, σ.319-354, 8ο 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29302. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ Αρχιμανδρίτης, Άσμα Ασμάτων. Έμμετρη απόδοση στη νεοελληνική, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.85, 8ο 13 €
< Προηγούμενο   1... 39 40 [41] 42 43 ...46   Επόμενο >