(Θρησκεία)

928 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33959. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1967-68] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.438, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Η χριστιανική κοινωνία και ο κόσμος * Ιωάννης Αναστασίου, Βίος Κωνσταντίνου - Κυρίλλου. Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις). Βίος Κλήμεντος Αχρίδος * Στέργιος Σάκκος, Ιωάννου 10,29 (Συμβολή εις την κριτικήν του κειμένου της Καινής Διαθήκης * Αθ. Γερομιχαλός, Ιωακείμ Σγουρός, μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της Δημογεροντίας * Ιωάννης Φουντούλης, Βυζαντιναί λειτουργικαί "κατηχήσεις" (Συμβολή εις την ιστορίαν της ορθοδόξου Ομιλητικής) [μαζί δεμένος] Τόμος δέκατος τρίτος, 1968, σ.546. Από τα περιεχόμενα: Παν Σιμωτάς, Αι αμετάφραστοι λέξεις εν τω κειμένω των Ο' * Ευάγγελος Σδράκας, Σαμανισμός: Εθιμικόν φαινόμενον ή στοιχείον της θρησκευτικής ζωής των κατά φύσιν λαών * Ι. Καλογήρου, Το Τριαδικόν δόγμα κατά τον Δ' αιώνα * Δαμ. Δόϊκος, Σαμουήλ Σαούλ Βασιλεία 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33970. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1971-72] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δέκατος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.388 +σ.100 Πίνακες, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Ευάγγελος Σδράκας, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άμμωνος - Διός * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι εν Μακεδονία * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Θέματα Θεομητορικής εικονογραφίας (εικονογραφικαί προσωνυμίαι - κέντρα ευλαβείας και εικονογραφικαί παραστάσεις της Θεοτόκου * Νικ. Ματσούκας, Υπάρχει χριστιανική φιλοσοφία; [μαζί δεμένος] Τόμος 17, 1972, σ.440 +σ.14 Πίνακες, ελάχιστη φθορά στο περιθώριο ενός φύλλου. Από τα περιεχόμενα: K. Kalokyris, Wesen und Gehalt der Orthodoxen Ikonographie * Ι. Καραβιδόπουλος, Απαρχαί Εκκλησιολογίας εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον * Δαμ. Δόϊκος, Το θαύμα εις την Παλαιάν Διαθήκην * Νικ. Ματσούκας, Εκκλησιολογία εξ επόψεως του τριαδικού δόγματος * Δημ. Τσάμη, Η ογδόη ημέρα * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Ο παρά το χωρίον Σάμαρι Μεσσηνίας Βυζαντινός ναός 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 08981. Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Δια την πνευματικήν τροφοδοσίαν της νεολαίας μας, Αθήναι, 1968, σ.36, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29694. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ΜΙΧΑΗΛ, Οδηγός του εκκλησιαζομένου χριστιανού, Αθήναι, 1950, σ.58, 16ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27780. Αρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων, Κάλλος και ησυχία στην αγιορειτική πολιτεία, 2003, σ.90, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40840. Αρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων, Απολυτίκιον. Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, Αθήνα, "Ιερά Μονή Ιβήρων", 2011, σ.157, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19599. Αρχιμανδρίτης ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Γρηγοριάτης Καθηγούμενος, Λόγος εγκωμιαστικός εις τους κτήτορας της εν Άθω Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου , Δ' έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.44, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29380. Αρχιμανδρίτης ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Γρηγοριάτης, Λόγος εγκωμιαστικός εις τους κτήτορας της εν Άθω Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, Β' έκδοσις, χ.τ., χ.χ., σ.44 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 19198. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος (1903-1972) [ιεραπόστολος στην Αφρική]. Επιμέλεια: Π.Δ. Παπαδημητρακοπούλου , Θεσσαλονίκη, 1974, σ.223, 4ο, καλές φωτογραφίες 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33539. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Θεματολόγιον Καινής Διαθήκης, Θεσσαλονίκη, 1987, σ.114, 16ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36173. Άσμα Ασμάτων. Μεταγραφή Γιώργος Σεφέρης. Οριστική έκδοση μαζί με το κείμενο των εβδομήκοντα. Φιλολογική φροντίδα Γ. Π. Σαββίδη , Αθήνα, "Ίκαρος", 1972, σ.69, 8ο, υπογράμμιση με κόκκινο στυλό 4 λέξεων από το Προλόγισμα 18 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29447. ΑΤΣΑΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μοναχός, Η παιδεία υπό το φως της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της θρησκείας, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, χ.χ., σ.32, 16ο 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40059. ΑΤΣΑΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της Κοσίνιτσας ( ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου, Δράμα, 1990, σ.151, 89ο 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 24562. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Έγγραφα στοιχεία σχετικά προς την νομοκανονικήν υπόστασιν των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1977, σ.83-101 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 32523. ΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η πολυγαμική νοοτροπία (Θεολογική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση, ως συμβολή στην αγωγή της οικογένειας), Θεσσαλονίκη, 1992, σ.248, 4ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31302. ΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο Έλληνας ορθόδοξος κληρικός σύμφωνα με τη νεώτερη δόκιμη ποίησή μας. Συμβολή στη διδασκαλία των Κοινωνικών Μαθημάτων, Αθήνα, 2005, σ.66, 8ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33398. ΒΑΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ορθοδοξία εμπνέει την παιδαγωγική πράξι..., Ιωάννινα, 1985, σ.32 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 26361. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Άγιος Δημήτριος ο Αρμογένης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1978, σ.27-35, φωτογραφίες 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38789. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η πρώτη εκκλησιαστική μουσική σχολή και το πρώτο Εκκλησιαστικό Σχολείο στην Ελλάδα επί Καποδίστρια. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1992, σ.167-189 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30929. ΒΑΚΑΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοπρεσβύτερος, Η ιερωσύνη στην εκκλησιαστική γραμματεία των πέντε πρώτων αιώνων. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1986, σ.353, 8ο 16 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...47   Επόμενο >