(Religion)

930 items total [61 - 80] Search:  
Religion Add to basket 33961. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1959-60] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος τέταρτος, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.339, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Περιεχόμενα: Αρχιμ. Ιερ. Κοτσώνης, Αι προς αλλήλους σχέσεις των ποιμένων της Εκκλησίας * Σ. Αγουρίδης, Χρόνος και αιωνιότης (εσχατολογία και μυστικοπάθεια) εν τη θεολογική διδασκαλία Ιωάννου του Θεολόγου...* Ι. Αναστασίου, Οι Παυλικιανοί εις την Βαλκανικήν κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας * Παν. Σιμωτάς, Νεεμίας, απομνημονεύματα-έργον-προσωπικότης και σχέσεις αυτού προς τον Έσδραν * Παν. Χρήστου, Αι περιπέτειαι των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων [μαζί δεμένος] Τόμος πέμπτος, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.285. Από τα περιεχόμενα: Αθ. Γερομιχαλός, Ο μοναχικός βίος. Ιστορική αυτού εξέλιξις * Αθ. Χαστούπης, Κεφάλαια Πατέρων (Πιρκέ Αβώθ) [μαζί δεμένο] ΖΙΑΚΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο μυστικός ποιητής Maulānā Jalāladdīn Rūmī και η διδασκαλία αυτού. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.329 45 €
Religion Add to basket 33970. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1971-1972] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δέκατος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.388 +σ.100 Πίνακες, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Ευάγγελος Σδράκας, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άμμωνος - Διός * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι εν Μακεδονία * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Θέματα Θεομητορικής εικονογραφίας (εικονογραφικαί προσωνυμίαι - κέντρα ευλαβείας και εικονογραφικαί παραστάσεις της Θεοτόκου * Νικ. Ματσούκας, Υπάρχει χριστιανική φιλοσοφία; [μαζί δεμένος] Τόμος 17, 1972, σ.440 +σ.14 Πίνακες, ελάχιστη φθορά στο περιθώριο ενός φύλλου. Από τα περιεχόμενα: K. Kalokyris, Wesen und Gehalt der Orthodoxen Ikonographie * Ι. Καραβιδόπουλος, Απαρχαί Εκκλησιολογίας εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον * Δαμ. Δόϊκος, Το θαύμα εις την Παλαιάν Διαθήκην * Νικ. Ματσούκας, Εκκλησιολογία εξ επόψεως του τριαδικού δόγματος * Δημ. Τσάμη, Η ογδόη ημέρα * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Ο παρά το χωρίον Σάμαρι Μεσσηνίας Βυζαντινός ναός 38 €
Religion Add to basket 08981. Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Δια την πνευματικήν τροφοδοσίαν της νεολαίας μας, Αθήναι, 1968, σ.36, 8ο 4 €
Religion Add to basket 29694. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ΜΙΧΑΗΛ, Οδηγός του εκκλησιαζομένου χριστιανού, Αθήναι, 1950, σ.58, 16ο 7 €
Religion Add to basket 27780. Αρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων, Κάλλος και ησυχία στην αγιορειτική πολιτεία, 2003, σ.90, 8ο 5 €
Religion Add to basket 40840. Αρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων, Απολυτίκιον. Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, Αθήνα, "Ιερά Μονή Ιβήρων", 2011, σ.157, 8ο 14 €
Religion Add to basket 19599. Αρχιμανδρίτης ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Γρηγοριάτης Καθηγούμενος, Λόγος εγκωμιαστικός εις τους κτήτορας της εν Άθω Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου , Δ' έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.44, 8ο 5 €
Religion Add to basket 29380. Αρχιμανδρίτης ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Γρηγοριάτης, Λόγος εγκωμιαστικός εις τους κτήτορας της εν Άθω Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, Β' έκδοσις, χ.τ., χ.χ., σ.44 6 €
Religion Add to basket 19198. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος (1903-1972) [ιεραπόστολος στην Αφρική]. Επιμέλεια: Π.Δ. Παπαδημητρακοπούλου , Θεσσαλονίκη, 1974, σ.223, 4ο, καλές φωτογραφίες 14 €
Religion Add to basket 33539. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Θεματολόγιον Καινής Διαθήκης, Θεσσαλονίκη, 1987, σ.114, 16ο 5 €
Religion Add to basket 36173. Άσμα Ασμάτων. Μεταγραφή Γιώργος Σεφέρης. Οριστική έκδοση μαζί με το κείμενο των εβδομήκοντα. Φιλολογική φροντίδα Γ. Π. Σαββίδη , Αθήνα, "Ίκαρος", 1972, σ.69, 8ο, υπογράμμιση με κόκκινο στυλό 4 λέξεων από το Προλόγισμα 18 €
Religion Add to basket 29447. ΑΤΣΑΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μοναχός, Η παιδεία υπό το φως της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της θρησκείας, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, χ.χ., σ.32, 16ο 3 €
Religion Add to basket 40059. ΑΤΣΑΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της Κοσίνιτσας ( ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου, Δράμα, 1990, σ.151, 89ο 17 €
Religion Add to basket 24562. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Έγγραφα στοιχεία σχετικά προς την νομοκανονικήν υπόστασιν των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1977, σ.83-101 5 €
Religion Add to basket 42136. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Η εν Ιθώμη Μονή του Βουλκάνου, Αθήναι, 1965, σ.47+σ.12 φωτογραφίες, 8ο 14 €
Religion Add to basket 32523. ΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η πολυγαμική νοοτροπία (Θεολογική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση, ως συμβολή στην αγωγή της οικογένειας), Θεσσαλονίκη, 1992, σ.248, 4ο 14 €
Religion Add to basket 31302. ΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο Έλληνας ορθόδοξος κληρικός σύμφωνα με τη νεώτερη δόκιμη ποίησή μας. Συμβολή στη διδασκαλία των Κοινωνικών Μαθημάτων, Αθήνα, 2005, σ.66, 8ο 7 €
Religion Add to basket 33398. ΒΑΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ορθοδοξία εμπνέει την παιδαγωγική πράξι..., Ιωάννινα, 1985, σ.32 4 €
Religion Add to basket 26361. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Άγιος Δημήτριος ο Αρμογένης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1978, σ.27-35, φωτογραφίες 4 €
Religion Add to basket 38789. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η πρώτη εκκλησιαστική μουσική σχολή και το πρώτο Εκκλησιαστικό Σχολείο στην Ελλάδα επί Καποδίστρια. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1992, σ.167-189 7 €
< Previous   1 2 3 [4] 5 6 ...47   Next >
http://www.old-books.gr/cialis-greece.htmlhttp://www.old-books.gr/viagra-greece.html